artykuł nr 1

Informacja z sesji otwarcia ofert

   Opatów dnia  04.07.2017r

 

RMKG-XII.271.3.2017

 

   

  INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RMKG-XII.271.3.2017. Nazwa zadania: „  Przebudowa drogi gminnej nr 358051T Nikisiałka Mała – Kolonia Karwów od  km 0+000 do km 1+000

 

 

 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 250.000,00  zł brutto  

Gmina Opatów informuje, że w dniu 04.07.2017r o godzinie 9:00 odbyło się otwarcie ofert.

 

 

Złożono następujące oferty:

 

Lp

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

  Cena netto

Cena brutto

Inne informacje podlegające odczytowi

1.

 Zakład Robót Drogowych DUKT   Sp. z o.o.

 26-052 Nowiny ul. Zakładowa 17

 

 222.499,50

 

 273.674,39

gwarancja

 5 lata

2.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROKAM Tomasz Wojtas

27-670 Łoniów

Piaseczno 44

170.499,50

209.714,39

gwarancja

 5 lata

3.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o.

28-200 Staszów

ul. Rakowska 40

178.797,50

219.920,93

gwarancja

 5 lata

4.

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp.k.

28-200 Staszów

ul. Rakowska 33

177.980,50

218.916,02

gwarancja

 5 lata

5.

PBI Infrastruktura S.A.

23-200 Kraśnik

ul. Kolejowa 10E

229.562,45

282.361,81

gwarancja

 5 lata

6.

BUDROMOST-STARACHOWICE Sp. z o.o.

27-215 Wąchock

ul.Św. Rocha 31

240.379,00

295.666,17

gwarancja

 5 lata

7.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Karol Cieśla

27-225 Pawłów

Chybice 77

268.515,00

330.273,45

gwarancja

 5 lata

 

  Burmistrz

  Andrzej Chaniecki

 

 

 

 

 

Opr. E. Zaczkiewicz