artykuł nr 1

Informacja z sesji otwarcia ofert

  Opatów dnia  25.09.2017r RMKG-XII.271.7.2017

   

  INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RMKG-XII.271.7.2017. Nazwa zadania: „ Przebudowa dróg gminnych  na terenie Gminy Opatów „  

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 1.217.000,00 zł brutto za całość . Część I. 198.553,46 zł Część II. 284.608,47 zł,  Część III. 212.937,60zł , Część IV 205175,32 zł, Część V. 122.251,18 zł, Część VI. 193.280,97 zł .

Gmina Opatów informuje, że w dniu 25.09.2017r o godzinie 9:00 odbyło się otwarcie ofert.

 

Złożono następujące oferty:

Część I.

 

Lp

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

  Cena netto

Cena brutto

Inne informacje podlegające odczytowi

1.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROKAM Tomasz Wojtas

27-670 Łoniów

Piaseczno 44  

 

 158.446,00

 

 194.888,58

gwarancja

 5 lata

2.

 PBI Infrastruktura S.A.

23-200 Kraśnik

ul. Kolejowa 10E

 197.824,56

 243.324,21

gwarancja

 5 lata

3.

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp.k.

28-200 Staszów

ul. Rakowska 33

 

 168.792,80

 

 207.615,14

gwarancja

 5 lata

4

Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o.

26-052 Nowiny

 ul. Zakładowa 17

246.464,00

303.150,72

gwarancja

 5 lata

 

Część II

 

Lp

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

Inne informacje podlegające odczytowi

1.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROKAM Tomasz Wojtas

27-670 Łoniów

Piaseczno 44 

410.580,50

505.014,02

gwarancja

 5 lata

2.

PBI Infrastruktura S.A.

23-200 Kraśnik

ul. Kolejowa 10E

609.432,03

749.601,40

gwarancja

 5 lata

3.

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp.k.

28-200 Staszów

ul. Rakowska 33

445.293,60

547.711,13

gwarancja

 5 lata

 

Część III

 

Lp

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

Inne informacje podlegające odczytowi

1.

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp.k.

28-200 Staszów

ul. Rakowska 33

175.284,00

215.599,32

gwarancja

 5 lata

 

Część IV.

 

Lp

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

Inne informacje podlegające odczytowi

1.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROKAM Tomasz Wojtas

27-670 Łoniów

Piaseczno 44 

161.515,20

198.663,70

gwarancja

 5 lata

2.

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp.k.

28-200 Staszów

ul. Rakowska 33

 185.256,00

 

227.864,88

gwarancja

 5 lata

 

Część V.

 

Lp

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

Inne informacje podlegające odczytowi

1.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROKAM Tomasz Wojtas

27-670 Łoniów

Piaseczno 44 

 110.318,00

 

135.691,14

gwarancja

 5 lata

2.

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp.k.

28-200 Staszów

ul. Rakowska 33

  123.349,60

 

151.720,01

gwarancja

 5 lata

3

Zakład  Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o.

26-052 Nowiny ul. Zakładowa 17

144.688,00

177.966,24

gwarancja

 5 lata

 

Część VI

 

Lp

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

Inne informacje podlegające odczytowi

1.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROKAM Tomasz Wojtas

27-670 Łoniów

Piaseczno 44 

  150.015,00

 

184.518,45

gwarancja

 5 lata

2.

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp.k.

28-200 Staszów

ul. Rakowska 33

165.643,20

 

203.741,14

gwarancja

 5 lata

 

 

  Z up. Burmistrza

  Ireneusz Klimkowski

  Z-ca Burmistrza

 

 

 

Opr. E. Zaczkiewicz