artykuł nr 1

Informacja z sesji otwarcia ofert

Gmina Opatów   Opatów dnia  20.12.2017r

27-500 Opatów

Plac Obrońców Pokoju 34

 

 

RMKG-XII.271.11.2017

 

   

  INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RMKG.XII.271.11.2017. Nazwa zadania: „Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń Opatowskiego Ośrodka Kultury wraz  z adaptacją ich części na potrzeby Biblioteki Gminnej.

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości  1.033.000  zł brutto  

Gmina Opatów informuje, że w dniu 20.12.2017r o godzinie 9:00 odbyło się otwarcie ofert.

 

 

Złożono następujące oferty:

 

Lp

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

  Cena netto

Cena brutto

Inne informacje podlegające odczytowi

1.

 

Ostrowiecki  Kombinat Budowlany S.A.

27-400 Ostrowiec św.

ul. Rosłońskiego 4

 

1.365.390,89

 

1.679.430,79

gwarancja

 5 lata

2.

Usługi Remontowo-Budowlane Zbigniew Dziuba

28-200 Koniemłoty

ul. Szkolna 31

 

1.201.321,24

 

1.477.625,12

gwarancja

 5 lata

 

 

 

 

   Z up. Burmistrza

Ireneusz Klimkowski

Z-ca Burmistrza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opr. E. Zaczkiewicz