artykuł nr 1

Informacja z sesji otwarcia ofert

  Opatów dnia  24.07.2020r

IMK-III.271.10.2020

   INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IMK-III.271.10.2020.

  Nazwa zadania: „  Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Opatów „

 Działając na podstawie art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019r poz.1843), zwaną dalej ustawą”,  Zamawiający przekazuje informacje z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 24.07.2020r o godz. 9:00.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości  1.390.000 zł brutto .  

Złożono następujące oferty:

Lp

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

 Cena netto

Cena brutto

 Okres gwarancji

Termin wykonania

1.

 BULDING Firma Remontowo-Budowlana Krzysztof Skiba

23-400 Biłgoraj

Ul. Nadstawna 56/35

 

1.132.032,52

1.392.400,00

 

5 lat

 

15.12.2020r

2.

Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane AGAD

Sp. z o.o.

 87-100 Toruń

Ul. Chrzanowskiego 23b

 

 

 1.621.311,47

 

1.994.213,11

 

 

 5 lat

 

 

15.12.2020r

3.

TREEBUD

Sp. z o.o.

32-400 Myślenice

Jawornik 337

179.377,29

 

220.634,07

 

 5 lat

 

15.12.2020r

 

4.

Firma Remontowo- Budowlana

Jarosław Baran

 27-500 Opatów

Ul. Kopernika 5/15

 1.130.736,00

 

 1.390.805,28

 

 5 lat

 

15.12.2020r

 

5.

WODEX Sp.

z o.o. Sp. K

27-530 Ożarów

ul. Jaśminowa 17

 

1.089.430,89

 

1.339.999,99

 

5 lat

 

15.12.2020r

 

6.

Firma Usługowa LM Możdżan Lidia

25-618 Kielce

Ul. Hoża 50A

 

1.219.512,20

 

1.500.000,00

 

5 lat

 

15.12.2020r

 

7.

Zakład Remontowo- Budowlany BUDO-TERM

Jarosław Wawrzyniec

 

28-130 Stopnica

Ul. Kościuszki 50B

 

1.130.081,30

 

1.390.000,00

 

5 lat

 

15.12.2020r

 

8.

Przedsiębiorstwo

Przemysłowo-Usługowe

HOTEX Marek i Tomasz Snopek Sp.J.

25-671 Kielce

Ul. Batalionów Chłopskich

57 A

 

1.065.222,21

 

1.310.223,32

 

5 lat

 

15.12.2020r