artykuł nr 1

Informacja z sesji otwarcia ofert

 Opatów dnia  30.09.2020r

 

IMK-III.271.13.2020

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

dot.:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IMK-

III.271.13.2020 Nazwa zadania:” Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy

Opatów w sezonie zimowym 2020/2021 „

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całego zamówienia w wysokości 270.000,00 zł brutto .

Gmina Opatów informuje, że w dniu 30.09.2020r  o godzinie 09:00 odbyło się otwarcie ofert. Złożono następujące oferty:

 

 

Część I

 

Lp

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

Inne informacje podlegające odczytaniu

1.

Mechanika Maszyn i Urządzeń Rolniczych

 

27-500 Opatów

Wąworków 25A

 

40.500,00  

 

43740,00  

skrócony czas reakcji  do:

30 min

 

Część II

 

Lp

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

Inne informacje podlegające odczytaniu

1.

Usługi Transportowe-Remonty Dróg  Jan Łaskawiec

27-500 Opatów

ul. Ćmielowska 1A/1

 

40.500,00

 

 43.740,00

skrócony czas reakcji  do:

30 min

 

Część III

 

 Lp

 Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

Inne informacje podlegające odczytaniu

1.

Usługi Transportowe-Remonty Dróg  Jan Łaskawiec

27-500 Opatów

ul. Ćmielowska 1A/1

 

40.500,00

 

 43.740,00

skrócony czas reakcji  do:

30 min

 

Część IV

 

Lp

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

Inne informacje podlegające odczytaniu

1.

Usługi Transportowe-Remonty Dróg  Jan Łaskawiec

27-500 Opatów

ul. Ćmielowska 1A/1

 

40.500,00

 

43.740,00

skrócony czas reakcji do:

30 min

 

Część V

 

Lp

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

Inne informacje podlegające odczytaniu

2.

Mechanika Maszyn i Urządzeń Rolniczych

 

27-500 Opatów

Wąworków 25A

 

40.500,00

 

43.740,00

skrócony czas reakcji  do:

30 min

 

Część VI

 

Lp

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

Inne informacje podlegające odczytaniu

1.

Mechanika Maszyn Urządzeń Rolniczych

 

27-500 Opatów

Wąworków 25A

 

40.500,00

 

43.740,00

skrócony czas reakcji  do:

30 min

 

 Burmistrz

Grzegorz Gajewski

 

 

 

Oprac.  E. Zaczkiewicz