artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyborze oferty

IMK.II.042.1.2020 Opatów, 16.10.2020 r.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej dla projektu pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego, remont boiska piłkarskiego i remont hali sportowej w Opatowie” w ramach programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej. Inwestycja dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF).

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły 3 oferty

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: SZCZYGLOPLAST Iwona Szczygłowska,
ul. Mostowa 35, 27-400 Ostrowiec Św. – cena brutto 500 zł.

 

 

 

Burmistrz

Grzegorz Gajewski