artykuł nr 1

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opatów, dn. 26.07.2023r.

Or.VI.042.2.2023

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Wykonawcy według rozdzielnika

 

Dotyczy: zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie.

 

Do dnia 25.07.2023r. do godziny 15:00 do zamawiającego wpłynęły następujące oferty:

 

L.p.

Nazwa i adres oferenta

Cena w zł (brutto)

Kryteria oceny – nazwa kryterium
(waga 100%)

Liczba otrzymanych punktów

Uwagi

  1.  

Nbit Jarosław Jenczmionka Sp. z o.o.

ul. Plebańska 3/8

44-100 Gliwice

14001,71

Cena brutto waga 100%

100%

 

  1.  

„e-Tech” Jacek Sójka Spółka Jawna

ul. Nowa 29/31

90-030 Łódź

15338,10

Cena brutto waga 100%

91,29%

 

 

Do realizacji zamówienia została wybrana oferta złożona przez: Nbit Jarosław Jenczmionka Sp. z o.o.

ul. Plebańska 3/8 44-100 Gliwice

Cena brutto wybranej oferty 14001,71 zł

Oferta spełnia wszystkie wymogi zapytania ofertowego i jest najkorzystniejsza w świetle kryteriów tam zawartych.

 

Otrzymują:

 

1. Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

2. Strona BIP

3. a/a.