artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY OPATÓW