artykuł nr 1

K O M U N I K A T

K O M U N I K A T
 
Miejska Komisja Wyborcza w Opatowie informuje, że w dniu 20 listopada 2010 roku (tj. sobota) w godz. 1200 - 1400 będzie pełniła dyżur w swojej siedzibie tj. w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie – pokój nr 1, w celu przyjmowania zgłoszeń o rezygnacji z kandydowania do organów samorządowych Gminy Opatów.
 
 
Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
w Opatowie
Jacek Kotkowski