artykuł nr 1

KOMUNIKATBurmistrza Miasta i Gminy Opatów

 KOMUNIKAT

Burmistrza Miasta i Gminy Opatów
 
  Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 sierpnia 2011 roku – Kodeks wyborczy / Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm. /, podaje się do wiadomości publicznej informację o miejscach na obszarze miasta i gminy Opatów przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych związanych z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku:
Teren miasta :
Miejsca usytuowania tablic ogłoszeniowych:
1/ ulica Nowowałowa - mur ogrodzeniowy  UM i G
Miejsca usytuowania słupów ogłoszeniowych:
1/ Plac Obrońców Pokoju - 1 słup
2/ ulica Szeroka - 1 słup
3/ ulica Kopernika - 2 słupy
4/ róg ulicy Słowackiego i ulicy Armii Krajowej - 1 słup
5/ ulica Leszka Czarnego - 1 słup
6/ ulica Kilińskiego - 1 słup
7/ ulica Ćmielowska - 1 słup
8/ ulica Gen. ,, Grota” Roweckiego - 1 słup
9/ ulica 1 Maja - 2 słupy
Na terenie sołectw:   – na tablicach ogłoszeń i w miejscach wskazanych przez sołtysów  w 28 sołectwach gminy Opatów.
 
Burmistrz
  Miasta i Gminy Opatów
/ - / Andrzej Chaniecki