artykuł nr 1

Uchwała Rady Miejskiej w Opatowie Nr XLII/350/2018 w sprawie podziału Miasta i Gminy Opatów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych