artykuł nr 1

POSTANOWIENIE NR 117/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV