artykuł nr 1

Informacja

INFORMACJA


Komisarza Wyborczego w Kielcach IV

z dnia 26 kwietnia 2019 r.Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu powołania w gminie Opatów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Kielcach IV informuje, co następuje:

§ 1.


W dniu 29.04.2019r. o godz. 11:30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w  Opatowie odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

- Nr 1

- Nr 2

- Nr 5

- Nr 6

- Nr 7

- Nr 8

- Nr 9

- Nr 11

- Nr 12

- Nr 13
 

§ 2
 

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.
 

Komisarz Wyborczy
w Kielcach IV

 

/-/ Piotr Świerczyński