artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem ze stanowisko - Longina Ordon