artykuł nr 1

POSTANOWIENIE NR 76/2020 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 18 maja 2020r.