artykuł nr 1

OFERTA PRACY Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

OFERTA PRACY
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie poszukuje osoby zainteresowanej świadczeniem usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

 

Asystentura będzie dotyczyła pracy z osobami niepełnosprawnymi w stopniu znacznym i umiarkowanym. Rodzaj usług i ich zakres godzinowy będzie uzależniony od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, stopnia i rodzaju niepełnosprawności.
 

Zakres czynności w szczególności będzie dotyczył:|
- wsparcia w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej
i czynnościach pielęgnacyjnych,
- wsparcia w prowadzeniu gospodarstwa domowego – wykonywaniu czynności dnia codziennego oraz wypełnianiu ról społecznych,
-wsparcie w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
- wsparcie w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem, korzystania z dóbr kultury.

Poszukiwana jest osoba:

- posiadająca dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
 

lub
- posiadająca co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu.

Nadmienia się, iż planowane jest zawarcie umowy-zlecenia z oferentem.
Szczegóły zatrudnienia do uzgodnienia.

Ośrodek zastrzega, iż warunkiem podpisania umowy jest pozytywne rozpatrzenie Wniosku Gminy Opatów w sprawie przyznania środków finansowych na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023r.

Bliższe informacje uzyskać można w tut. Ośrodku pod nr tel.: 015 868 2 648, 015 8681 305

Oferty należy składać do Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie do dnia 28 grudnia 2022r.

 

Kierownik OPS w Opatowie

mgr Dominika Kędziora

Załączniki:
Klauzula informacyjna18 KB