artykuł nr 1

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 26 listopada 2008 roku

INFORMACJA
 
  Rada Miejska w Opatowie informuje mieszkańców Miasta i Gminy Opatów, że w dniu 26 listopada  2008 roku (tj. środa) o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy odbędzie się sesja Rady Miejskiej.
 Porządek obrad sesji przewiduje m.in. :
 - Informacje dotyczące: stanu opieki medycznej, utrzymania czystości i porządku – obejmują terenie M i G Opatów oraz roczną informację z działalności Straży Miejskiej w Opatowie.
- Podjęcie uchwał problemowych (dotyczących m.in. zobowiązań podatkowych na 2009 rok)  
 
    Przewodniczący
    Rady Miejskiej w Opatowie