artykuł nr 1

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Opatów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach