artykuł nr 1

Uchwała Nr 47/2013 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach