artykuł nr 1

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Opatów

 
I N F O R M A C J A
 
 
 
Burmistrza Miasta i Gminy Opatów
 
 
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 , poz. 651 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Opatów informuje, że w dniu 26 listopada 2012 r. zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy - Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów, wykazy – załączniki Nr 1 do zarządzeń Nr 297/2012, 298/2012, nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i sprzedaży.
Wykazy zostaną wywieszone na okres 21 dni.
 
Szczegółowych informacji udziela Referat Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Nadzoru Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie, tel. 015 8681 - 311.