artykuł nr 1

Tryb pozakonkursowyOferta Stowarzyszenia Wiejskiego Nasze Kobylany.

Tryb pozakonkursowy

Oferta Stowarzyszenia Wiejskiego „Nasze Kobylany”.

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów  informuje, że 25 kwietnia 2013 roku Stowarzyszenie Wiejskie „Nasze Kobylany” z Kobylan złożyło ofertę na realizacje zadania publicznego pn. „Nauka i zabawa poznajemy Naszą Ojczyznę”.

Złożona oferta została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej,
na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy
w Opatowie.

Na podstawie art. 19a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz Miasta
i Gminy w Opatowie wzywa do składania uwag dotyczących złożonej oferty w terminie 7 dni od dnia ukazania się ogłoszenia tj. do dnia  7 maja 2013 roku.

Uwagi należy przesyłać w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie, ul. Plac Obrońców Pokoju 34, 27 – 500 Opatów, faksem na nr 15 8684647 lub na e-maili: opatow@umopatow.pl. (z dopiskiem: Uwagi do oferty na realizacje zadania publicznego pn. „Nauka i zabawa poznajemy Naszą Ojczyznę”).

 

Opatów, dn. 30 kwiecień 2013 r.  

Burmistrz

  Miasta i Gminy Opatów

  Andrzej Chaniecki