artykuł nr 1

Uchwała Nr 42/2015 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach