artykuł nr 1

PROJEKT - Uchwała Nr Rady Miejskiej w Opatowie z dnia ...... 2016 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 729/20 położonej w Opatowie

Załączniki:
PROJEKT350 KB