artykuł nr 1

Uchwała Nr 142/2017 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 11 grudnia 2017 roku