artykuł nr 1

Uchwała Nr 111/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 11 września 2019 roku