artykuł nr 1

Informacja - o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Opatów - o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2020 rok

Załączniki:
Informacja26 MB