artykuł nr 1

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania