artykuł nr 1

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego