artykuł nr 1

W dniu 23 listopada 2022 roku

W dniu 23 listopada 2022 roku ( tj. środa ) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Opatowie.

 

Tematyka posiedzenia:

1. Omówienie projektów uchwał w sprawie:

a)  poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso,

b)  obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy  2023 na obszarze Gminy Opatów,

2. Sprawy różne.