artykuł nr 1

Apel Rady Miejskiej w Opatowie

Apel Rady Miejskiej w Opatowie
 z dnia 30.03.2023 roku
w sprawie obrony dobrego imienia Świętego Jana Pawła II


Na podstawie § 5 ust. 2 pkt 4 Regulaminu Rady Miejskiej w Opatowie będącego załącznikiem nr 7 do Statutu Gminy Opatów przyjętego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2003r. Nr 206 poz. 1912 z późn.zm.)

 Rada Miejska w Opatowie wyraża głębokie ubolewanie oraz sprzeciwia się szkalowaniu, poniżaniu, oskarżaniu i ośmieszaniu Świętego Jana Pawła II, wielkiego Polaka, który przez całe swoje życie, zarówno  będąc księdzem, biskupem, jak i papieżem zawsze stał po stronie biednych   i ubogich, który zmienił losy świata i Polski poprzez swoje zaangażowanie w walkę z komunizmem  i przyczynił się do odzyskania naszej wolności i suwerenności.
 Wydarzenia medialne z którymi mieliśmy w ostatnim czasie do czynienia miały na celu zniszczenie wielkiego autorytetu moralnego, duchowego i naukowego, bowiem autorytet w życiu człowieka odgrywa istotną rolę w kształtowaniu jego charakteru i postawy. Przeobrażenia, jakie pojawiają się w rzeczywistości społecznej, wzbudzają w ludziach potrzebę posiadania autorytetów. Dla naszego pokolenia takim autorytetem był Święty Jan Paweł II, zapewne większość z nas nazywa się pokoleniem JP II , które swoje charaktery i wierność takim wartościom jak stanie w prawdzie, miłości  i szacunku do bliźniego zawdzięczają właśnie nauce naszego, wielkiego Polaka jakim był Święty Jan Paweł II.  Nikt bez wyraźnych i niepodważalnych dowodów, zbudowanych wyłącznie na prawdzie, nie może szkalować i wątpić w osobę Świętego Jana Pawła II jako naszego wzoru do naśladowania, który wytyczył drogę, którą my i przyszłe pokolenia powinny iść, aby chronić to, co ważne w życiu każdego człowieka.
 "Każdy z Was, młodzi Przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć, jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować. Wreszcie, jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, tak jak to Westerplatte. Utrzymać i obronić, w sobie i wokół siebie, obronić dla siebie i dla innych". - mówił Jan Paweł II, podczas spotkania z młodzieżą w 1987r.
 Dzisiaj naszym Westerplatte jest obrona dobrego imienia Świętego Jana Pawła II, dlatego Rada Miejska w Opatowie musi zająć wyraźne stanowisko, jako symbol obrony wartości na jakich wychowaliśmy się i wychowamy przyszłe pokolenia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Opatowie
 
mgr Beata Górecka