artykuł nr 1

Składy Komisji Rady Miejskiej

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Opatowie

Dawid Rafał Kargulewicz-przewodniczący
Magdalena Judyta Gdowska-zastępca przewodniczącego
Magdalena Lidia Masternak-sekretarz
Waldemar Bocheński-członek
Adam Krzysztof Kościołek-członek
Monika Dorota Marzec-członek
Lucjan Kazimierz Pawlik-członek
Jarosław Henryk Sadziński-członek
Andrzej Żychowski-członek


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Opatowie

Artur Banak-przewodniczący
Andrzej Żychowski-sekretarz
Adam Krzysztof Kościołek-członek
Karol Kurzępa-członek


Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Opatowie

Marcin Aleksander Machała-przewodniczący
Dawid Rafał Kargulewicz-zastępca przewodniczącego
Jolanta Zdzisława Baran-sekretarz
Waldemar Bocheński-członek
Krzysztof Kawalec-członek
Jarosław Henryk Sadziński-członek


Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Opatowie

Waldemar Bocheński-przewodniczący
Magdalena Lidia Masternak-zastępca przewodniczącego
Artur Banak-sekretarz
Karol Kurzępa-członek
Marcin Aleksander Machała-członek
Lucjan Kazimierz Pawlik-członek


Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Opatowie

Magdalena Judyta Gdowska-przewodniczący
Jolanta Zdzisława Baran-zastępca przewodniczącego
Monika Dorota Marzec-sekretarz
Dawid Rafał Kargulewicz-członek
Małgorzata Katarzyna Szczepańska-członek