Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2023-02-07 07:50
Dział: INNE » Jednostki podległe » Ośrodek Pomocy Społecznej » Programy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr LII/482/2023 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 stycznia 2023r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Opatów na lata 2023 - 2030.
Wykonanie: Rafał Mianowski
Data: 2023-02-07 07:49
Dział: INNE » Jednostki podległe » Ośrodek Pomocy Społecznej » Programy
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr LII/482/2023 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 stycznia 2023r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Opatów na lata 2023 - 2030.
Wykonanie: Rafał Mianowski
Data: 2023-02-07 07:47
Dział: INNE » Jednostki podległe » Ośrodek Pomocy Społecznej » Strategie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr LII/485/2023 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 stycznia 2023r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Opatów na lata 2023-2030
Wykonanie: Rafał Mianowski
Data: 2023-02-07 07:46
Dział: INNE » Jednostki podległe » Ośrodek Pomocy Społecznej » Strategie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr LII/485/2023 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 stycznia 2023r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Opatów na lata 2023-2030
Wykonanie: Rafał Mianowski
Data: 2023-02-07 07:45
Dział: INNE » Jednostki podległe » Ośrodek Pomocy Społecznej » Strategie
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr LII/485/2023 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 stycznia 2023r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Opatów na lata 2023-2030
Wykonanie: Rafał Mianowski
Data: 2023-02-06 13:51
Dział: PRAWO LOKALNE » Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej » Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół z dnia 17.01.2023r.
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2023-02-06 13:50
Dział: PRAWO LOKALNE » Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej » Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół z dnia 17.01.2023r.
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2023-02-06 13:46
Dział: PRAWO LOKALNE » Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej » Komisja Budżetu i Finansów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół z dnia 17.01.2023r.
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2023-02-06 13:45
Dział: PRAWO LOKALNE » Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej » Komisja Budżetu i Finansów
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół z dnia 17.01.2023r.
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2023-02-06 13:44
Dział: PRAWO LOKALNE » Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej » Komisja Rewizyjna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół z dnia 17.01.2023r
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2023-02-06 13:44
Dział: PRAWO LOKALNE » Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej » Komisja Rewizyjna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół z dnia 17.01.2023r
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2023-02-06 13:42
Dział: PRAWO LOKALNE » Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej » Komisja Rewizyjna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół z dnia 7.01.2023r
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2023-02-06 13:41
Dział: PRAWO LOKALNE » Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej » Komisja Rewizyjna
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół z dnia 7.01.2023r
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2023-02-06 13:39
Dział: PRAWO LOKALNE » Protokoły z sesji » 2022 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr LI/2022
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2023-02-06 13:39
Dział: PRAWO LOKALNE » Protokoły z sesji » 2022 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr LI/2022
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2023-02-06 13:38
Dział: PRAWO LOKALNE » Protokoły z sesji » 2022 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół Nr LI/2022
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2023-02-06 13:17
Dział: PRAWO LOKALNE » Zarządzenia » 2023 rok » Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 17/2023
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2023-02-06 13:15
Dział: PRAWO LOKALNE » Zarządzenia » 2023 rok » Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 17/2023
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2023-02-06 13:12
Dział: PRAWO LOKALNE » Zarządzenia » 2023 rok » Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 17/2023
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2023-02-06 13:06
Dział: PRAWO LOKALNE » Zarządzenia » 2023 rok » Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 17/2023
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2023-02-06 12:20
Dział: PRAWO LOKALNE » Zarządzenia » 2022 rok » Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 136/2022
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2023-02-06 12:19
Dział: PRAWO LOKALNE » Zarządzenia » 2022 rok » Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 136/2022
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2023-02-06 12:15
Dział: PRAWO LOKALNE » Zarządzenia » 2022 rok » Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 135/2022
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2023-02-06 12:14
Dział: PRAWO LOKALNE » Zarządzenia » 2022 rok » Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 135/2022
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2023-02-06 12:14
Dział: PRAWO LOKALNE » Zarządzenia » 2022 rok » Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 130/2022
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2023-02-06 12:13
Dział: PRAWO LOKALNE » Zarządzenia » 2022 rok » Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 130/2022
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2023-02-06 12:12
Dział: PRAWO LOKALNE » Zarządzenia » 2022 rok » Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 132/2022
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2023-02-06 12:10
Dział: PRAWO LOKALNE » Zarządzenia » 2022 rok » Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 130/2022
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2023-02-06 12:10
Dział: PRAWO LOKALNE » Zarządzenia » 2022 rok » Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 130/2022
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2023-02-06 12:07
Dział: PRAWO LOKALNE » Zarządzenia » 2022 rok » Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 130/2022
Wykonanie: Jerzy Budzisz