Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2021-05-14 08:57
Dział: PRAWO LOKALNE » Budżet » Budżet 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania budżetowe za okres 01.01.2020 - 31.12.2020
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2021-05-14 08:20
Dział: FINANSE I MAJĄTEK GMINY » Informacja z mienia komunalnego » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja z mienia komunalnego za 2020 rok
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2021-05-14 08:18
Dział: FINANSE I MAJĄTEK GMINY » Informacja z mienia komunalnego » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja z mienia komunalnego za 2020 rok
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2021-05-14 08:17
Dział: FINANSE I MAJĄTEK GMINY » Informacja z mienia komunalnego » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja z mienia komunalnego za 2020 rok
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2021-05-14 08:15
Dział: FINANSE I MAJĄTEK GMINY » Informacja z mienia komunalnego » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja z mienia komunalnego za 2020 rok
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2021-05-14 08:14
Dział: FINANSE I MAJĄTEK GMINY » Informacja z mienia komunalnego » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja z mienia komunalnego za 2020 rok
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2021-05-14 08:10
Dział: FINANSE I MAJĄTEK GMINY » Informacja z mienia komunalnego » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych, zakładów budżetowych wg załączonego wykazu - stan na 31.12.2020
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2021-05-14 08:10
Dział: FINANSE I MAJĄTEK GMINY » Informacja z mienia komunalnego » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych, zakładów budżetowych wg załączonego wykazu - stan na 31.12.2020
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2021-05-13 12:52
Dział: PRAWO LOKALNE » Informacje, ogłoszenia, obwieszczenia » 2021 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2021-05-10 14:20
Dział: INNE » Rejestry, wykazy i ewidencje » Rejestr instytucji kultury
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr instytucji kultury
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2021-05-10 12:24
Dział: PRAWO LOKALNE » Zarządzenia » 2021 rok » Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 45/2021
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2021-05-10 12:23
Dział: PRAWO LOKALNE » Zarządzenia » 2021 rok » Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 45/2021
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2021-05-10 12:06
Dział: PRAWO LOKALNE » Harmonogram posiedzeń Komisji stałych Rady Miejskiej » 2021 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: W dniu 12 maja 2021 roku
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2021-05-07 13:50
Dział: PRAWO LOKALNE » Zarządzenia » 2021 rok » Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 42/2021
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2021-05-07 13:49
Dział: PRAWO LOKALNE » Zarządzenia » 2021 rok » Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 42/2021
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2021-05-07 13:48
Dział: PRAWO LOKALNE » Zarządzenia » 2021 rok » Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 42/2021
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2021-05-07 13:47
Dział: PRAWO LOKALNE » Zarządzenia » 2021 rok » Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 42/2021
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2021-05-07 13:46
Dział: PRAWO LOKALNE » Zarządzenia » 2021 rok » Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 42/2021
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2021-05-07 13:45
Dział: PRAWO LOKALNE » Zarządzenia » 2021 rok » Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 42/2021
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2021-05-07 13:45
Dział: PRAWO LOKALNE » Zarządzenia » 2021 rok » Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 42/2021
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2021-05-07 13:42
Dział: PRAWO LOKALNE » Informacje, ogłoszenia, obwieszczenia » 2021 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2021-05-07 08:29
Dział: INNE » Jednostki podległe » Środowiskowy Dom Samopomocy w Opatowie » Sprawozdania finansowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania finansowe za 2020 r.
Wykonanie: Rafał Mianowski
Data: 2021-05-07 08:28
Dział: INNE » Jednostki podległe » Środowiskowy Dom Samopomocy w Opatowie » Sprawozdania finansowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdania finansowe za 2020 r.
Wykonanie: Rafał Mianowski
Data: 2021-05-07 08:26
Dział: INNE » Jednostki podległe » Ośrodek Pomocy Społecznej » Sprawozdania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sparwozdania finansowe za 2020 r.
Wykonanie: Rafał Mianowski
Data: 2021-05-07 08:25
Dział: INNE » Jednostki podległe » Ośrodek Pomocy Społecznej » Sprawozdania
Opis zmian: dodanie artykułu: Sparwozdania finansowe za 2020 r.
Wykonanie: Rafał Mianowski
Data: 2021-05-05 11:53
Dział: PRAWO LOKALNE » Informacje, ogłoszenia, obwieszczenia » 2021 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie RG-VI.7624.8.2010
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2021-05-05 11:52
Dział: PRAWO LOKALNE » Informacje, ogłoszenia, obwieszczenia » 2021 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie RG-VI.7624.8.2010
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2021-05-05 11:48
Dział: PRAWO LOKALNE » Informacje, ogłoszenia, obwieszczenia » 2021 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie RG-VI.7624.2.2021
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2021-05-05 11:48
Dział: PRAWO LOKALNE » Informacje, ogłoszenia, obwieszczenia » 2021 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie RG-VI.7624.2.2021
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2021-05-04 11:36
Dział: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Zamówienia poniżej 30 000 euro » 2021 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Wykonanie: Jerzy Budzisz