Statystyki odwiedzin strony BIP

URZĄD MIASTA i GMINY
   Strona główna64901
   Dane podstawowe260614
   Godziny urzędowania7402
   Organizacja Urzędu13519
   Struktura organizacyjna11645
   Opłata skarbowa27135
   Nabór na wolne stanowiska106045
   Załatw sprawę w urzędzie4852
ORGANY
   Burmistrz15757
     Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków41
     Oświadczenie majątkowe za 2021 rok293
     Oświadczenie majątkowe za 2020 rok624
     Oświadczenie majątkowe za 2019 rok535
     Oświadczenie majątkowe za 2018 rok639
     Oświadczenie majątkowe w związku z wyborem na stanowisko Burmistrza 666
     Oświadczenie majątkowe zakończenie VII kadencji583
     Oświadczenie majątkowe za 2017 rok638
     Oświadczenie majątkowe za 2016 rok756
   Zastępca Burmistrza10169
     Oświadczenie majątkowe za 2021 rok306
      Oświadczenie majątkowe za 2020 rok607
      Oświadczenie majątkowe za 2019 rok643
     Oświadczenia majątkowe za 2018 rok764
     Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Opatów653
     Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem z pełnienia obowiązków Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Opatów633
      Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Opatów606
   Sekretarz Gminy7588
     Oświadczenie majątkowe za 2021 rok112
      Oświadczenie majątkowe za 2020 rok268
      Oświadczenie majątkowe za 2019 rok319
     Oświadczenie majątkowe za 2018 rok504
     Oświadczenie majątkowe w związku z objęciem stanowiska Sekretarza Gminy481
     Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska Sekretarza Gminy415
     Oświadczenie majątkowe za 2017 rok526
     Oświadczenia majątkowe za 2016 rok553
   Skarbnik Gminy7955
     Oświadczenie majątkowe za 2021 rok120
      Oświadczenie majątkowe za 2020 rok271
      Oświadczenie majątkowe za 2019 rok346
     Oświadczenie majątkowe za 2018 rok449
     Oświadczenie majątkowe za 2017 rok600
     Oświadczenie majątkowe za 2016 rok544
   Rada Miejska18035
     Oświadczenia majątkowe za 2021 rok434
     Oświadczenia majątkowe za 2020 rok1050
     Oświadczenia majątkowe za 2019 rok1246
     Oświadczenia majątkowe za 2018 rok1697
     Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej na rozpoczęcie VIII kadencji Rady2185
      Oświadczenia majątkowe zakończenie VII kadencji644
     Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 800
     Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 967
   Nagrania z Sesji Rady Miejskiej9342
   Komisje Rady5749
   Interpelacje i zapytania1370
   Komórki organizacyjne11672
   Urząd Stanu Cywilnego16555
   Kierownicy referatów16268
   Samodzielne stanowiska8946
PRAWO LOKALNE
   Statut4974
   Regulamin3954
   Budżet6990
     Budżet 2022469
     Budżet 20211394
     Budżet 20201654
     Budżet 20191883
     Budżet 20181852
     Budżet 20171728
     Budżet 20163077
     Budżet 20151913
     Budżet 20143077
     Budżet 20133642
     Budżet 20123507
     Budżet 20113643
     Budżet 20102267
     Budżet 20092404
     Budżet 2008734
     Budżet 2007679
     Budżet 2006704
     Budżet 2005666
     Budżet 2004643
     Budżet 2003822
   Budżet obywatelski2881
     na rok 20201679
     na rok 20192051
   Uchwały15984
     2022 rok1860
     2021 rok4834
     2020 rok5950
     2019 rok10557
     2018 rok9523
     2017 rok8755
     2016 rok9615
     2015 rok15213
     2014 rok15261
     2013 rok17033
     2012 rok16395
     2011 rok15706
     2010 rok16397
     2009 rok19989
     2008 rok21928
     2007 rok23388
     2006 rok21195
     2005 rok17933
     2004 rok20153
     2003 rok21552
   Uchwały prawa miejscowego9416
   Podatki i opłaty6316
     2021 rok992
     2020 rok684
     2018 rok825
     2016 rok1002
     2014 rok1248
     2013 rok650
     2012 rok1169
     2011 rok1039
     2010 rok1661
     2009 rok627
     2008 rok601
     2007 rok972
     2006 rok993
     2005 rok1454
     2004 rok855
     2003 rok2777
   Zarządzenia19599
     2022 rok1379
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki)1820
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)2547
     2021 rok1703
    ›     Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)5843
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki)3586
     2020 rok2050
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)10398
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki)3069
     2019 rok3083
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki)6129
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)11619
     2018 rok2482
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)11192
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki)4780
     2017 rok1811
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki)1807
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)9187
     2016 rok18433
     2015 rok27104
     2014 rok23512
     2013 rok25192
     2012 rok21564
     2011 rok21089
     2010 rok16114
     2009 rok24439
     2008 rok20710
     2007 rok23693
    ›     Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki)322
     2006 rok20434
     2005 rok26452
     2004 rok20285
     2003 rok19806
   Strategia rozwoju4897
   Plan Rozwoju Lokalnego5039
   Protokoły z sesji6948
     2022 rok195
     2021 rok557
     2020 rok790
     2019 rok1582
     2018 rok1925
     2017 rok1553
     2016 rok1619
     2015 rok2324
     2014 rok2724
     2013 rok2295
     2012 rok3558
     2011 rok2997
     2010 rok2811
     2009 rok1892
     2008 rok1605
     2007 rok1806
     2006 rok784
   Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej1398
     Komisja Rewizyjna830
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji2182
     Komisja Budżetu i Finansów1608
     Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa993
     Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej1924
   Harmonogram posiedzeń Komisji stałych Rady Miejskiej3661
     2022 rok499
     2021 rok1353
     2020 rok1877
     2019 rok2727
     2018 rok2718
     2017 rok2750
   Polityka2370
   Projekty uchwał5222
     2022 rok476
     2021 rok816
     2020 rok2808
     2019 rok5358
     2018 rok4475
     2017 rok4401
     2016 rok4310
     2005 rok1485
     2004 rok1565
     2003 rok768
   Protokoły3399
   Kredyty2604
     20161021
     2015990
     20131062
   Informacje, ogłoszenia, obwieszczenia22829
     2022 rok2489
     2021 rok3335
     2020 rok5046
     2019 rok7512
     2018 rok8808
     2017 rok11085
     2016 rok9594
     2015 rok11779
     2014 rok7966
     2013 rok11928
     2012 rok12035
     2011 rok8282
     2010 rok11217
     2009 rok8408
     2008 rok13328
     2007 rok6087
     2006 rok7086
     2005 rok7426
     2004 rok2974
     2003 rok1553
   Informacje o środowisku i jego ochronie4743
   Przetargi na zbycie nieruchomości14750
     2021 rok990
     2020 rok1493
     2019 rok1351
     2018 rok1379
     2017 rok2375
     2016 rok7564
     2015 rok10977
     2014 rok7733
     2013 rok5988
     2012 rok7395
     2011 rok4699
     2010 rok8509
     2009 rok7030
     2008 rok15006
     2007 rok6036
FINANSE I MAJĄTEK GMINY
   Informacja z mienia komunalnego1101
     2021191
     2020158
     2019318
     2018400
   Pomoc publiczna1192
   Sprawozdawczość finansowa1213
     2021107
     2020343
     2019398
     2018498
   Dług publiczny880
     2019 rok551
     2018 rok360
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
   Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie 2323
   Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych1468
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
   Dziennik Ustaw, Monitor Polski2675
   Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego3034
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   Przetargi - Wyniki postępowania przetargowego51230
     Przetargi - rok 20226032
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20221618
     Przetargi - rok 202110103
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20212628
     Przetargi - rok 202014356
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20206578
     Przetargi - rok 201914241
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20196183
     Przetargi - rok 201811701
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20187763
     Przetargi - rok 201710710
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20175656
     Przetargi - rok 201613464
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20166080
     Przetargi - rok 201517186
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 201510418
     Przetargi - rok 201413200
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20149529
     Przetargi - rok 201313695
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 201312359
     Przetargi - rok 201211296
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 201210517
     Przetargi - rok 201117097
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20115269
     Przetargi - rok 201026328
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20105840
     Przetargi - rok 200912877
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20096429
     Przetargi - rok 200811318
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20084554
     Przetargi - rok 200711489
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20075136
     Przetargi - rok 200615078
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20068430
     Przetargi - rok 200512343
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20055830
     Przetargi - rok 20046099
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20041600
     Przetargi - rok 20034265
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20031296
   Plan postępowań o udzielenie zamówień697
     2022 rok499
     2021 rok300
   Zamówienia poniżej 130 000 PLN14189
     2022 rok5261
     2021 rok21204
     2020 rok16025
     2019 rok22753
     2018 rok17652
     2017 rok8846
     2016 rok15269
     2015 rok1025
   Obligacje 2011 - 20122802
ZAŁATWIANIE SPRAW
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw, druki5656
   E-PUAP - Elektronicza Skrzynka Podawcza 2575
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie1510
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie688
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie600
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza Samorządowego Zespołu Szkół nr 2 w Opatowie583
   Udostępnienie informacji publicznej2185
INNE
   II tura - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 12.07.2020448
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28.06.20201751
   Powszechny Spis Rolny 2020910
   Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 2020r.3358
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.05.20201984
   Wybory do Sejmu i do Senatu 13.10.2019r.3240
   Wybory ławników 2019r 744
   Petycje1313
     Informacja zbiorcza o petycjach271
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 26.05.2019r.2458
   Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 12.05.2019r3577
   Wygaśnięcie mandatu radnego675
   WYBORY SAMORZĄDOWE 20183504
   Wybory do Sejmu i do Senatu 25.10.2015r. 2522
   Referendum ogólnokrajowe 6.09.20152684
   Wybory ławników 2015r1197
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.05.20152584
   Ponowne wybory do Rady Miejskiej - Okręg wyborczy nr 153593
   WYBORY SAMORZĄDOWE 20149076
   Wybory uzupełniające do Senatu 7.09.20144062
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 25.05.2014r.2372
   Wybory do Sejmu i do Senatu 9.10.2011r.3784
   Wybory ławników 2011r1661
   WYBORY SAMORZĄDOWE w 2010 r.18705
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 20.06.2010r3234
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 7.06.2009r.2764
   Wybory do Sejmu i do Senatu 21.10.2007r.3000
   WYBORY SAMORZĄDOWE w 2006 r.12452
   Jednostki podległe11542
     Ośrodek Pomocy Społecznej11137
    ›    Informacje podstawowe o OPS2485
    ›    Oświadczenie majątkowe Kierownika OPS3699
    ›    Regulamin organizacyjny1674
    ›    Sposób załatwienia sprawy6852
    ›    STATUT1573
    ›    INFORMACJE12519
    ›    Nabór na wolne stanowiska10881
    ›    Oświadczenie majątkowe osoby upoważnionej3593
    ›    Projekt "KOBIETA AKTYWNA-KOBIETĄ PRZYSZŁOŚCI" w ramach PO KL1528
    ›    Projekt systemowy: "Małe kroki do sukcesu"1023
    ›    UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ550
    ›    Sprawozdania2723
    ›    Ocena zasobów pomocy społecznej545
    ›    Strategie536
    ›    Programy523
    ›    Petycje486
    ›    Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego299
    ›    RODO214
    ›    Programy rządowe26
     Środowiskowy Dom Samopomocy w Opatowie3831
    ›    Regulamin organizacyjny444
    ›    Statut455
    ›    Oświadczenie majątkowe Kierownika ŚDS1214
    ›    Sprawozdania finansowe345
    ›    Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego242
    ›    RODO209
    ›    Nabór na wolne stanowiska238
     Publiczne Przedszkole w Opatowie3345
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z upływem powołania na stanowisko Dyrektora Anna Dziarmaga608
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora - Marta Popek711
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok502
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok436
    ›    Sprawozdania finansowe537
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok479
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok340
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2020 rok231
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2021 rok73
     Szkoła Podstawowa nr 1 w Opatowie3512
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok516
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok532
    ›    Sprawozdania finansowe543
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok481
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok457
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2020 rok364
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2021 rok119
     Szkoła Podstawowa nr 2 im. Partyzantów Ziemi Opatowskiej w Opatowie5601
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok565
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2017 rok476
    ›    Sprawozdania finansowe439
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok508
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok388
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2020 rok392
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2021 rok105
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok532
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z upływem powołania na stanowisko Dyrektora Marta Popek558
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko p.o. dyrektora - Danuta Tomaszewska625
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok472
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok450
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok436
    ›    Sprawozdania finansowe448
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok429
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok312
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2020 rok275
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska126
     Opatowski Ośrodek Kultury4168
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko521
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok472
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok470
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska506
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko463
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska569
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko1261
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok568
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok440
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2020 rok386
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2021 rok135
     Powiatowa i Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna im. Stanisława Czernika w Opatowie2143
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok480
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok468
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska487
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko580
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok618
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok366
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2020 rok242
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2021 rok99
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2022 rok62
     Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Opatowie6428
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2016 rok478
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2017 rok486
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2018 rok838
    ›    Oświadczenia majątkowe w związku z upływem kadencji514
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko531
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok454
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2020 rok362
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2021 rok166
     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opatowie3137
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2016 rok503
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok514
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok422
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok359
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2020 rok286
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2021 rok113
     Nabór na wolne stanowiska pracy w jednostkach podległych4018
    ›    Powiatowa i Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie4833
    ›    Opatowski Ośrodek Kultury4479
    ›    Publiczne Przedszkole w Opatowie3465
    ›    Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kobylanach1266
    ›     Samorządowy Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie1774
    ›     Samorządowy Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie1422
    ›    Ośrodek Pomocy Społecznej797
   Jednostki pomocnicze6800
   Stowarzyszenia i związki członkowskie2285
   Spółki prawa handlowego2418
   Oferty inwestycyjne3333
   Rejestry i ewidencje nieudostępnione2173
   Redakcja Biuletynu2326
   Majątek Gminny3143
     2013 rok610
     2005 rok1612
     2004 rok996
     2003 rok766
   Rejestry, wykazy i ewidencje2908
     Gminna ewidencja zabytków567
     Rejestr instytucji kultury995
     Rejestr żłobków i klubów dziecięcych541
     REJESTR działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Opatów2419
     Rejestr dziennych opiekunów1585
Łączna liczba odwiedzin:2748603