Statystyki odwiedzin strony BIP

URZĄD MIASTA i GMINY
   Strona główna34743
   Dane podstawowe255121
   Godziny urzędowania6180
   Organizacja Urzędu10760
   Struktura organizacyjna9965
   Opłata skarbowa24216
   Nabór na wolne stanowiska95947
   Załatw sprawę w urzędzie3583
ORGANY
   Burmistrz13569
     Oświadczenie majątkowe za 2020 rok50
     Oświadczenie majątkowe za 2019 rok364
     Oświadczenie majątkowe za 2018 rok489
     Oświadczenie majątkowe w związku z wyborem na stanowisko Burmistrza 509
     Oświadczenie majątkowe zakończenie VII kadencji461
     Oświadczenie majątkowe za 2017 rok511
     Oświadczenie majątkowe za 2016 rok581
      Oświadczenie majątkowe za 2015 rok672
   Zastępca Burmistrza9111
      Oświadczenie majątkowe za 2020 rok82
      Oświadczenie majątkowe za 2019 rok391
     Oświadczenia majątkowe za 2018 rok567
     Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Opatów483
     Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem z pełnienia obowiązków Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Opatów472
      Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Opatów454
   Sekretarz Gminy6816
      Oświadczenie majątkowe za 2020 rok33
      Oświadczenie majątkowe za 2019 rok189
     Oświadczenie majątkowe za 2018 rok351
     Oświadczenie majątkowe w związku z objęciem stanowiska Sekretarza Gminy344
     Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska Sekretarza Gminy290
     Oświadczenie majątkowe za 2017 rok389
     Oświadczenia majątkowe za 2016 rok448
     Oświadczenia majątkowe za 2015 rok411
   Skarbnik Gminy7085
      Oświadczenie majątkowe za 2020 rok29
      Oświadczenie majątkowe za 2019 rok203
     Oświadczenie majątkowe za 2018 rok316
     Oświadczenie majątkowe za 2017 rok448
     Oświadczenie majątkowe za 2016 rok399
     Oświadczenie majątkowe za 2015 rok378
   Rada Miejska16138
     Oświadczenia majątkowe za 2020 rok202
     Oświadczenia majątkowe za 2019 rok939
     Oświadczenia majątkowe za 2018 rok1351
     Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej na rozpoczęcie VIII kadencji Rady1256
      Oświadczenia majątkowe zakończenie VII kadencji486
     Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 655
     Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 791
     Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 790
   Nagrania z Sesji Rady Miejskiej6787
   Komisje Rady5218
   Interpelacje i zapytania1003
   Komórki organizacyjne10871
   Urząd Stanu Cywilnego14484
   Kierownicy referatów14411
   Samodzielne stanowiska8250
PRAWO LOKALNE
   Statut3852
   Regulamin3410
   Budżet6282
     Budżet 2021378
     Budżet 2020909
     Budżet 20191288
     Budżet 20181299
     Budżet 20171258
     Budżet 20162649
     Budżet 20151459
     Budżet 20142637
     Budżet 20133218
     Budżet 20123124
     Budżet 20113251
     Budżet 20102013
     Budżet 20092033
     Budżet 2008602
     Budżet 2007552
     Budżet 2006562
     Budżet 2005540
     Budżet 2004490
     Budżet 2003657
   Budżet obywatelski2121
     na rok 20201440
     na rok 20191857
   Uchwały14638
     2021 rok720
     2020 rok3680
     2019 rok7678
     2018 rok6939
     2017 rok6700
     2016 rok7364
     2015 rok12881
     2014 rok13331
     2013 rok14752
     2012 rok13687
     2011 rok13591
     2010 rok14329
     2009 rok17792
     2008 rok19539
     2007 rok21295
     2006 rok19286
     2005 rok16305
     2004 rok18478
     2003 rok19828
   Uchwały prawa miejscowego8336
   Podatki i opłaty5463
     2021 rok396
     2020 rok504
     2018 rok658
     2016 rok871
     2014 rok1109
     2013 rok530
     2012 rok995
     2011 rok902
     2010 rok1506
     2009 rok499
     2008 rok464
     2007 rok841
     2006 rok860
     2005 rok1183
     2004 rok710
     2003 rok2451
   Zarządzenia17625
     2021 rok720
    ›     Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)1266
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki)865
     2020 rok1813
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)6169
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki)1894
     2019 rok2859
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki)4295
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)7735
     2018 rok2303
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)7290
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki)3286
     2017 rok1593
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki)1265
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)5499
     2016 rok15281
     2015 rok23307
     2014 rok20107
     2013 rok22293
     2012 rok18582
     2011 rok18432
     2010 rok14077
     2009 rok21685
     2008 rok18248
     2007 rok21137
    ›     Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki)155
     2006 rok18161
     2005 rok24204
     2004 rok18286
     2003 rok17868
   Strategia rozwoju4235
   Plan Rozwoju Lokalnego4556
   Protokoły z sesji6417
     2021 rok69
     2020 rok471
     2019 rok1161
     2018 rok1564
     2017 rok1181
     2016 rok1284
     2015 rok1945
     2014 rok2263
     2013 rok1933
     2012 rok3132
     2011 rok2626
     2010 rok2414
     2009 rok1537
     2008 rok1257
     2007 rok1372
     2006 rok663
   Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej823
     Komisja Rewizyjna479
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji1297
     Komisja Budżetu i Finansów871
     Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa457
     Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej1061
   Harmonogram posiedzeń Komisji stałych Rady Miejskiej2845
     2021 rok278
     2020 rok1071
     2019 rok1627
     2018 rok1888
     2017 rok1912
   Polityka2142
   Projekty uchwał4553
     2021 rok194
     2020 rok1701
     2019 rok3336
     2018 rok2803
     2017 rok2957
     2016 rok2909
     2005 rok1347
     2004 rok1412
     2003 rok622
   Protokoły3097
   Kredyty2312
     2016900
     2015884
     2013919
   Informacje, ogłoszenia, obwieszczenia20886
     2021 rok977
     2020 rok3378
     2019 rok5779
     2018 rok7137
     2017 rok9100
     2016 rok7380
     2015 rok10572
     2014 rok6699
     2013 rok10371
     2012 rok10861
     2011 rok7488
     2010 rok10166
     2009 rok7633
     2008 rok12827
     2007 rok5670
     2006 rok6581
     2005 rok6784
     2004 rok2658
     2003 rok1379
   Informacje o środowisku i jego ochronie3789
   Przetargi na zbycie nieruchomości13654
     2021 rok261
     2020 rok988
     2019 rok1021
     2018 rok1237
     2017 rok2013
     2016 rok6731
     2015 rok10011
     2014 rok6888
     2013 rok5610
     2012 rok6961
     2011 rok4395
     2010 rok8376
     2009 rok6876
     2008 rok14877
     2007 rok5889
FINANSE I MAJĄTEK GMINY
   Informacja z mienia komunalnego620
     20202
     202028
     2019149
     2018227
   Pomoc publiczna411
   Sprawozdawczość finansowa654
     20209
     2019192
     2018312
   Dług publiczny461
     2019 rok301
     2018 rok181
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
   Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie 1647
   Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych902
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
   Dziennik Ustaw, Monitor Polski2256
   Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego2360
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   Przetargi - Wyniki postępowania przetargowego47744
     Przetargi - rok 20214052
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2021842
     Przetargi - rok 202011526
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20204198
     Przetargi - rok 201912979
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20194277
     Przetargi - rok 201810578
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20185322
     Przetargi - rok 20179870
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20173939
     Przetargi - rok 201612419
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20164552
     Przetargi - rok 201516337
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20159181
     Przetargi - rok 201412046
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20147623
     Przetargi - rok 201312340
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 201310282
     Przetargi - rok 201210234
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20129089
     Przetargi - rok 201116517
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20114558
     Przetargi - rok 201025893
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20105105
     Przetargi - rok 200912373
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20095640
     Przetargi - rok 200810869
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20083809
     Przetargi - rok 200710870
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20074509
     Przetargi - rok 200614056
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20067579
     Przetargi - rok 200511404
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20054967
     Przetargi - rok 20045331
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20041347
     Przetargi - rok 20033527
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20031035
   Zamówienia poniżej 130 000 PLN9749
     2021 rok7370
     2020 rok15054
     2019 rok21799
     2018 rok16823
     2017 rok8101
     2016 rok13707
     2015 rok830
   Obligacje 2011 - 20122329
ZAŁATWIANIE SPRAW
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw, druki4382
   E-PUAP - Elektronicza Skrzynka Podawcza 1969
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie1137
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie535
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie503
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza Samorządowego Zespołu Szkół nr 2 w Opatowie479
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kobylanach561
   Udostępnienie informacji publicznej1742
INNE
   II tura - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 12.07.2020196
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28.06.20201265
   Powszechny Spis Rolny 2020575
   Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 2020r.2486
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.05.20201423
   Wybory do Sejmu i do Senatu 13.10.2019r.2462
   Wybory ławników 2019r 483
   Petycje689
     Informacja zbiorcza o petycjach135
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 26.05.2019r.1778
   Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 12.05.2019r2689
   Wygaśnięcie mandatu radnego399
   WYBORY SAMORZĄDOWE 20182626
   Wybory do Sejmu i do Senatu 25.10.2015r. 2245
   Referendum ogólnokrajowe 6.09.20152344
   Wybory ławników 2015r977
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.05.20152314
   Ponowne wybory do Rady Miejskiej - Okręg wyborczy nr 153178
   WYBORY SAMORZĄDOWE 20147843
   Wybory uzupełniające do Senatu 7.09.20143069
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 25.05.2014r.2133
   Wybory do Sejmu i do Senatu 9.10.2011r.3342
   Wybory ławników 2011r1368
   WYBORY SAMORZĄDOWE w 2010 r.17868
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 20.06.2010r2805
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 7.06.2009r.2500
   Wybory do Sejmu i do Senatu 21.10.2007r.2745
   WYBORY SAMORZĄDOWE w 2006 r.11906
   Jednostki podległe10800
     Ośrodek Pomocy Społecznej10118
    ›    Informacje podstawowe o OPS1880
    ›    Oświadczenie majątkowe Kierownika OPS2932
    ›    Regulamin organizacyjny1302
    ›    Sposób załatwienia sprawy4382
    ›    STATUT1203
    ›    INFORMACJE7848
    ›    Nabór na wolne stanowiska8509
    ›    Oświadczenie majątkowe osoby upoważnionej2857
    ›    Projekt "KOBIETA AKTYWNA-KOBIETĄ PRZYSZŁOŚCI" w ramach PO KL1215
    ›    Projekt systemowy: "Małe kroki do sukcesu"528
    ›    UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ323
    ›    Sprawozdania1310
    ›    Ocena zasobów pomocy społecznej301
    ›    Strategie241
    ›    Programy267
    ›    Petycje251
    ›    Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego53
    ›    RODO37
     Środowiskowy Dom Samopomocy w Opatowie2799
    ›    Regulamin organizacyjny238
    ›    Statut227
    ›    Oświadczenie majątkowe Kierownika ŚDS577
    ›    Sprawozdania finansowe148
    ›    Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego40
    ›    RODO18
     Publiczne Przedszkole w Opatowie2897
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok301
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z upływem powołania na stanowisko Dyrektora Anna Dziarmaga347
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora - Marta Popek407
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok285
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok245
    ›    Sprawozdania finansowe265
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok261
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok171
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2020 rok49
     Szkoła Podstawowa nr 1 w Opatowie2850
    ›     Oświadczenie majątkowe w związku z upływem powołania na stanowiska dyrektora - Ryszard Wosik463
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko p.o. dyrektora - Anna Przygoda483
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok351
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok247
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok292
    ›    Sprawozdania finansowe216
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok280
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok227
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2020 rok122
     Szkoła Podstawowa nr 2 im. Partyzantów Ziemi Opatowskiej w Opatowie4525
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z upływem powołania na stanowiska dyrektora - Krzysztof Skowron474
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko p.o. dyrektora - Joanna Bińczak505
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok356
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok324
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2017 rok268
    ›    Sprawozdania finansowe235
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok265
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok187
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2020 rok124
     Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kobylanach2634
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok315
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z upływem powołania na stanowisko Dyrektora Marta Popek314
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko p.o. dyrektora - Danuta Tomaszewska379
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok296
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok264
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok263
    ›    Sprawozdania finansowe259
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok272
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok163
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2020 rok116
     Opatowski Ośrodek Kultury3391
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko288
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z odejściem ze stanowiska289
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko292
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok324
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok269
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok254
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska244
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko234
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska339
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko737
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok321
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok210
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2020 rok64
     Powiatowa i Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna im. Stanisława Czernika w Opatowie1737
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z odejściem ze stanowiska327
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko296
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok291
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok263
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok250
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska239
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko264
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok326
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok159
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2020 rok30
     Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Opatowie5448
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok278
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2016 rok297
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2017 rok276
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2018 rok545
    ›    Oświadczenia majątkowe w związku z upływem kadencji297
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko328
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok259
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2020 rok58
     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opatowie2589
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok264
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2016 rok261
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok266
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok232
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok164
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2020 rok44
     Nabór na wolne stanowiska pracy w jednostkach podległych3665
    ›    Powiatowa i Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie4280
    ›    Opatowski Ośrodek Kultury3475
    ›    Publiczne Przedszkole w Opatowie2826
    ›    Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kobylanach851
    ›     Samorządowy Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie1066
    ›     Samorządowy Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie942
    ›    Ośrodek Pomocy Społecznej496
   Jednostki pomocnicze5592
   Stowarzyszenia i związki członkowskie1985
   Spółki prawa handlowego2139
   Oferty inwestycyjne3084
   Rejestry i ewidencje nieudostępnione1893
   Redakcja Biuletynu2074
   Majątek Gminny2802
     2013 rok473
     2005 rok1457
     2004 rok828
     2003 rok588
   Rejestry, wykazy i ewidencje2341
     Gminna ewidencja zabytków336
     Rejestr instytucji kultury771
     Rejestr żłobków i klubów dziecięcych317
     REJESTR działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Opatów2190
     Rejestr dziennych opiekunów278
Łączna liczba odwiedzin:2312932