Statystyki odwiedzin strony BIP

URZĄD MIASTA i GMINY
   Strona główna30201
   Dane podstawowe254321
   Godziny urzędowania5992
   Organizacja Urzędu10238
   Struktura organizacyjna9704
   Opłata skarbowa23665
   Nabór na wolne stanowiska94648
   Załatw sprawę w urzędzie3411
ORGANY
   Burmistrz13209
     Oświadczenie majątkowe za 2019 rok295
     Oświadczenie majątkowe za 2018 rok454
     Oświadczenie majątkowe w związku z wyborem na stanowisko Burmistrza 467
     Oświadczenie majątkowe zakończenie VII kadencji434
     Oświadczenie majątkowe za 2017 rok489
     Oświadczenie majątkowe za 2016 rok545
      Oświadczenie majątkowe za 2015 rok647
   Zastępca Burmistrza8928
      Oświadczenie majątkowe za 2019 rok322
     Oświadczenia majątkowe za 2018 rok528
     Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Opatów457
     Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem z pełnienia obowiązków Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Opatów447
      Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Opatów431
   Sekretarz Gminy6677
      Oświadczenie majątkowe za 2019 rok159
     Oświadczenie majątkowe za 2018 rok326
     Oświadczenie majątkowe w związku z objęciem stanowiska Sekretarza Gminy315
     Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska Sekretarza Gminy266
     Oświadczenie majątkowe za 2017 rok362
     Oświadczenia majątkowe za 2016 rok424
     Oświadczenia majątkowe za 2015 rok388
   Skarbnik Gminy6954
      Oświadczenie majątkowe za 2019 rok171
     Oświadczenie majątkowe za 2018 rok296
     Oświadczenie majątkowe za 2017 rok415
     Oświadczenie majątkowe za 2016 rok373
     Oświadczenie majątkowe za 2015 rok358
   Rada Miejska15678
     Oświadczenia majątkowe za 2019 rok739
     Oświadczenia majątkowe za 2018 rok1295
     Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej na rozpoczęcie VIII kadencji Rady1035
      Oświadczenia majątkowe zakończenie VII kadencji453
     Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 622
     Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 753
     Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 754
   Nagrania z Sesji Rady Miejskiej6325
   Komisje Rady5125
   Interpelacje i zapytania928
   Komórki organizacyjne10727
   Urząd Stanu Cywilnego14058
   Kierownicy referatów14113
   Samodzielne stanowiska8134
PRAWO LOKALNE
   Statut3731
   Regulamin3341
   Budżet6163
     Budżet 2021168
     Budżet 2020742
     Budżet 20191144
     Budżet 20181185
     Budżet 20171159
     Budżet 20162540
     Budżet 20151369
     Budżet 20142541
     Budżet 20133131
     Budżet 20123043
     Budżet 20113177
     Budżet 20101954
     Budżet 20091955
     Budżet 2008566
     Budżet 2007527
     Budżet 2006536
     Budżet 2005513
     Budżet 2004468
     Budżet 2003633
   Budżet obywatelski1972
     na rok 20201389
     na rok 20191813
   Uchwały14421
     2021 rok281
     2020 rok3177
     2019 rok7078
     2018 rok6258
     2017 rok6192
     2016 rok6860
     2015 rok12295
     2014 rok12879
     2013 rok14262
     2012 rok13132
     2011 rok13201
     2010 rok13870
     2009 rok17259
     2008 rok19002
     2007 rok20837
     2006 rok18867
     2005 rok15977
     2004 rok18090
     2003 rok19406
   Uchwały prawa miejscowego8133
   Podatki i opłaty5359
     2021 rok336
     2020 rok474
     2018 rok632
     2016 rok844
     2014 rok1087
     2013 rok505
     2012 rok970
     2011 rok878
     2010 rok1478
     2009 rok478
     2008 rok441
     2007 rok815
     2006 rok842
     2005 rok1133
     2004 rok681
     2003 rok2377
   Zarządzenia17352
     2021 rok471
    ›     Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)614
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki)455
     2020 rok1762
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)5222
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki)1601
     2019 rok2821
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki)3981
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)6939
     2018 rok2244
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)6474
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki)3017
     2017 rok1570
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki)1161
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)4554
     2016 rok14765
     2015 rok22628
     2014 rok19277
     2013 rok21693
     2012 rok18101
     2011 rok17946
     2010 rok13675
     2009 rok21189
     2008 rok17868
     2007 rok20521
    ›     Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki)125
     2006 rok17701
     2005 rok23728
     2004 rok17964
     2003 rok17521
   Strategia rozwoju4150
   Plan Rozwoju Lokalnego4485
   Protokoły z sesji6335
     2021 rok15
     2020 rok404
     2019 rok1088
     2018 rok1486
     2017 rok1093
     2016 rok1226
     2015 rok1837
     2014 rok2171
     2013 rok1878
     2012 rok3053
     2011 rok2553
     2010 rok2339
     2009 rok1472
     2008 rok1182
     2007 rok1255
     2006 rok638
   Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej745
     Komisja Rewizyjna414
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji1128
     Komisja Budżetu i Finansów704
     Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa380
     Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej887
   Harmonogram posiedzeń Komisji stałych Rady Miejskiej2700
     2021 rok133
     2020 rok846
     2019 rok1441
     2018 rok1707
     2017 rok1704
   Polityka2101
   Projekty uchwał4429
     2021 rok89
     2020 rok1436
     2019 rok2931
     2018 rok2516
     2017 rok2707
     2016 rok2612
     2005 rok1324
     2004 rok1385
     2003 rok605
   Protokoły3054
   Kredyty2270
     2016880
     2015865
     2013898
   Informacje, ogłoszenia, obwieszczenia20629
     2021 rok476
     2020 rok3085
     2019 rok5408
     2018 rok6785
     2017 rok8645
     2016 rok6994
     2015 rok10290
     2014 rok6410
     2013 rok10027
     2012 rok10638
     2011 rok7297
     2010 rok9951
     2009 rok7459
     2008 rok12712
     2007 rok5587
     2006 rok6462
     2005 rok6635
     2004 rok2596
     2003 rok1345
   Informacje o środowisku i jego ochronie3608
   Przetargi na zbycie nieruchomości13499
     2021 rok136
     2020 rok866
     2019 rok952
     2018 rok1210
     2017 rok1923
     2016 rok6548
     2015 rok9840
     2014 rok6738
     2013 rok5544
     2012 rok6860
     2011 rok4348
     2010 rok8351
     2009 rok6848
     2008 rok14852
     2007 rok5864
FINANSE I MAJĄTEK GMINY
   Informacja z mienia komunalnego536
     2019114
     2018202
   Pomoc publiczna347
   Sprawozdawczość finansowa576
     2019159
     2018287
   Dług publiczny400
     2019 rok262
     2018 rok162
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
   Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie 1518
   Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych838
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
   Dziennik Ustaw, Monitor Polski2216
   Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego2258
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   Przetargi - Wyniki postępowania przetargowego47320
     Przetargi - rok 20212475
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2021575
     Przetargi - rok 202011125
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20203823
     Przetargi - rok 201912798
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20194039
     Przetargi - rok 201810448
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20185027
     Przetargi - rok 20179756
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20173718
     Przetargi - rok 201612254
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20164330
     Przetargi - rok 201516195
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20159017
     Przetargi - rok 201411894
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20147394
     Przetargi - rok 201312139
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 201310014
     Przetargi - rok 201210097
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20128892
     Przetargi - rok 201116443
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20114471
     Przetargi - rok 201025823
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20105000
     Przetargi - rok 200912299
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20095528
     Przetargi - rok 200810814
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20083676
     Przetargi - rok 200710779
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20074418
     Przetargi - rok 200613897
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20067483
     Przetargi - rok 200511261
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20054852
     Przetargi - rok 20045184
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20041306
     Przetargi - rok 20033429
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20031005
   Zamówienia poniżej 30 000 euro9187
     2021 rok3049
     2020 rok14951
     2019 rok21574
     2018 rok16665
     2017 rok7960
     2016 rok13462
     2015 rok803
   Obligacje 2011 - 20122253
ZAŁATWIANIE SPRAW
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw, druki4191
   E-PUAP - Elektronicza Skrzynka Podawcza 1888
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie1080
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie505
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie480
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza Samorządowego Zespołu Szkół nr 2 w Opatowie450
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kobylanach531
   Udostępnienie informacji publicznej1679
INNE
   II tura - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 12.07.2020153
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28.06.20201155
   Powszechny Spis Rolny 2020515
   Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 2020r.2305
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.05.20201342
   Wybory do Sejmu i do Senatu 13.10.2019r.2323
   Wybory ławników 2019r 447
   Petycje618
     Informacja zbiorcza o petycjach110
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 26.05.2019r.1674
   Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 12.05.2019r2502
   Wygaśnięcie mandatu radnego347
   WYBORY SAMORZĄDOWE 20182485
   Wybory do Sejmu i do Senatu 25.10.2015r. 2201
   Referendum ogólnokrajowe 6.09.20152304
   Wybory ławników 2015r930
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.05.20152277
   Ponowne wybory do Rady Miejskiej - Okręg wyborczy nr 153093
   WYBORY SAMORZĄDOWE 20147787
   Wybory uzupełniające do Senatu 7.09.20143031
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 25.05.2014r.2093
   Wybory do Sejmu i do Senatu 9.10.2011r.3274
   Wybory ławników 2011r1320
   WYBORY SAMORZĄDOWE w 2010 r.17727
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 20.06.2010r2735
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 7.06.2009r.2452
   Wybory do Sejmu i do Senatu 21.10.2007r.2709
   WYBORY SAMORZĄDOWE w 2006 r.11824
   Jednostki podległe10570
     Ośrodek Pomocy Społecznej9928
    ›    Informacje podstawowe o OPS1795
    ›    Oświadczenie majątkowe Kierownika OPS2804
    ›    Regulamin organizacyjny1254
    ›    Sposób załatwienia sprawy3877
    ›    STATUT1167
    ›    INFORMACJE7113
    ›    Nabór na wolne stanowiska8230
    ›    Oświadczenie majątkowe osoby upoważnionej2742
    ›    Projekt "KOBIETA AKTYWNA-KOBIETĄ PRZYSZŁOŚCI" w ramach PO KL1179
    ›    II etap projektu systemowego: "Małe kroki do sukcesu"481
    ›    III edycja projektu systemowego "Małe kroki do sukcesu"518
    ›    IV edycja projektu systemowego "Małe kroki do sukcesu"506
    ›    V edycja projektu systemowego "Małe kroki do sukcesu"404
    ›     VI edycja projektu systemowego "Małe kroki do sukcesu"408
    ›    VII edycja projektu systemowego "Małe kroki do sukcesu"347
    ›    VIII edycja projektu systemowego "Małe kroki do sukcesu"302
    ›    UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ290
    ›    Sprawozdania1027
    ›    Ocena zasobów pomocy społecznej262
    ›    Strategie206
    ›    Programy236
    ›    Petycje219
    ›    Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego28
     Środowiskowy Dom Samopomocy w Opatowie2666
    ›    Regulamin organizacyjny201
    ›    Statut193
    ›    Oświadczenie majątkowe Kierownika ŚDS459
    ›    Sprawozdania finansowe109
    ›    Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego12
     Publiczne Przedszkole w Opatowie2813
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok265
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z upływem powołania na stanowisko Dyrektora Anna Dziarmaga303
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora - Marta Popek362
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok245
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok210
    ›    Sprawozdania finansowe224
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok227
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok122
     Szkoła Podstawowa nr 1 w Opatowie2732
    ›     Oświadczenie majątkowe w związku z upływem powołania na stanowiska dyrektora - Ryszard Wosik397
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko p.o. dyrektora - Anna Przygoda404
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok306
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok211
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok256
    ›    Sprawozdania finansowe178
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok240
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok161
     Szkoła Podstawowa nr 2 im. Partyzantów Ziemi Opatowskiej w Opatowie4387
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z upływem powołania na stanowiska dyrektora - Krzysztof Skowron430
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko p.o. dyrektora - Joanna Bińczak452
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok324
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok287
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2017 rok233
    ›    Sprawozdania finansowe198
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok229
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok141
     Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kobylanach2537
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok277
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z upływem powołania na stanowisko Dyrektora Marta Popek284
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko p.o. dyrektora - Danuta Tomaszewska336
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok267
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok226
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok229
    ›    Sprawozdania finansowe205
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok236
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok132
     Opatowski Ośrodek Kultury3229
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko250
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z odejściem ze stanowiska252
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko256
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok285
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok234
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok220
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska208
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko201
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska304
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko640
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok273
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok160
     Powiatowa i Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna im. Stanisława Czernika w Opatowie1663
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z odejściem ze stanowiska286
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko262
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok260
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok231
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok217
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska200
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko204
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok290
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok123
     Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Opatowie5263
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok239
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2016 rok267
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2017 rok244
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2018 rok487
    ›    Oświadczenia majątkowe w związku z upływem kadencji261
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko276
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok209
     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opatowie2518
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok230
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2016 rok229
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok231
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok199
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok122
     Nabór na wolne stanowiska pracy w jednostkach podległych3554
    ›    Powiatowa i Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie4202
    ›    Opatowski Ośrodek Kultury3345
    ›    Publiczne Przedszkole w Opatowie2678
    ›    Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kobylanach792
    ›     Samorządowy Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie926
    ›     Samorządowy Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie845
    ›    Ośrodek Pomocy Społecznej442
   Jednostki pomocnicze5411
   Stowarzyszenia i związki członkowskie1944
   Spółki prawa handlowego2111
   Oferty inwestycyjne3053
   Rejestry i ewidencje nieudostępnione1859
   Redakcja Biuletynu2043
   Majątek Gminny2749
     2013 rok451
     2005 rok1438
     2004 rok814
     2003 rok567
   Rejestry, wykazy i ewidencje2252
     Gminna ewidencja zabytków300
     Rejestr instytucji kultury744
     Rejestr żłobków i klubów dziecięcych291
     REJESTR działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Opatów2158
     Rejestr dziennych opiekunów259
Łączna liczba odwiedzin:2238696