Statystyki odwiedzin strony BIP

URZĄD MIASTA i GMINY
   Strona główna76827
   Dane podstawowe262866
   Godziny urzędowania8047
   Organizacja Urzędu14996
   Struktura organizacyjna12367
   Opłata skarbowa28618
   Nabór na wolne stanowiska111991
   Załatw sprawę w urzędzie5215
ORGANY
   Burmistrz17077
     Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków136
     Oświadczenie majątkowe za 2022 rok340
     Oświadczenie majątkowe za 2021 rok919
     Oświadczenie majątkowe za 2020 rok726
     Oświadczenie majątkowe za 2019 rok620
     Oświadczenie majątkowe za 2018 rok722
     Oświadczenie majątkowe w związku z wyborem na stanowisko Burmistrza 767
     Oświadczenie majątkowe zakończenie VII kadencji666
     Oświadczenie majątkowe za 2017 rok712
   Zastępca Burmistrza10860
     Oświadczenie majątkowe za 2022 rok172
     Oświadczenie majątkowe za 2021 rok540
      Oświadczenie majątkowe za 2020 rok714
      Oświadczenie majątkowe za 2019 rok734
     Oświadczenia majątkowe za 2018 rok858
     Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Opatów754
     Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem z pełnienia obowiązków Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Opatów721
      Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Opatów704
   Sekretarz Gminy8075
     Oświadczenie majątkowe za 2022 rok122
     Oświadczenie majątkowe za 2021 rok220
      Oświadczenie majątkowe za 2020 rok345
      Oświadczenie majątkowe za 2019 rok387
     Oświadczenie majątkowe za 2018 rok581
     Oświadczenie majątkowe w związku z objęciem stanowiska Sekretarza Gminy556
     Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska Sekretarza Gminy487
     Oświadczenie majątkowe za 2017 rok596
   Skarbnik Gminy8466
     Oświadczenie majątkowe za 2022 rok129
     Oświadczenie majątkowe za 2021 rok243
      Oświadczenie majątkowe za 2020 rok348
      Oświadczenie majątkowe za 2019 rok411
     Oświadczenie majątkowe za 2018 rok535
     Oświadczenie majątkowe za 2017 rok686
   Rada Miejska19249
     Oświadczenia majątkowe za 2022 rok622
     Oświadczenia majątkowe za 2021 rok883
     Oświadczenia majątkowe za 2020 rok1218
     Oświadczenia majątkowe za 2019 rok1379
     Oświadczenia majątkowe za 2018 rok1866
     Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej na rozpoczęcie VIII kadencji Rady3140
      Oświadczenia majątkowe zakończenie VII kadencji723
     Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 930
   Nagrania z Sesji Rady Miejskiej10738
   Komisje Rady6106
   Interpelacje i zapytania1560
   Komórki organizacyjne12000
   Urząd Stanu Cywilnego17745
   Kierownicy referatów17090
   Samodzielne stanowiska9227
     Oświadczenie majątkowe za 2022 rok8
PRAWO LOKALNE
   Statut5382
   Regulamin4282
   Budżet7463
     Budżet 2023455
     Budżet 20221147
     Budżet 20211938
     Budżet 20202067
     Budżet 20192166
     Budżet 20182132
     Budżet 20171948
     Budżet 20163302
     Budżet 20152099
     Budżet 20143324
     Budżet 20133890
     Budżet 20123698
     Budżet 20113821
     Budżet 20102400
     Budżet 20092585
     Budżet 2008802
     Budżet 2007752
     Budżet 2006770
     Budżet 2005736
     Budżet 2004714
     Budżet 2003893
   Budżet obywatelski3261
     na rok 20201797
     na rok 20192252
   Uchwały16745
     2023 rok1754
     2022 rok4666
     2021 rok6188
     2020 rok6991
     2019 rok11803
     2018 rok10756
     2017 rok9754
     2016 rok10685
     2015 rok16482
     2014 rok16193
     2013 rok18045
     2012 rok17705
     2011 rok16637
     2010 rok17286
     2009 rok21012
     2008 rok23401
     2007 rok24361
     2006 rok22068
     2005 rok18684
     2004 rok21025
     2003 rok22357
   Uchwały prawa miejscowego10021
   Podatki i opłaty6930
     2022 rok357
     2021 rok1163
     2020 rok766
     2018 rok920
     2016 rok1086
     2014 rok1319
     2013 rok732
     2012 rok1249
     2011 rok1113
     2010 rok1729
     2009 rok696
     2008 rok667
     2007 rok1037
     2006 rok1067
     2005 rok1586
     2004 rok926
     2003 rok2925
   Zarządzenia20696
     2023 rok1092
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)2094
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki)1316
     2022 rok1672
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki)3236
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)4516
     2021 rok1823
    ›     Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)7379
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki)4564
     2020 rok2146
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)12103
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki)3550
     2019 rok3189
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki)6798
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)13274
     2018 rok2571
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)12798
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki)5378
     2017 rok1908
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki)2045
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)10475
     2016 rok19923
     2015 rok29075
     2014 rok25113
     2013 rok26540
     2012 rok22962
     2011 rok22322
     2010 rok17018
     2009 rok25698
     2008 rok21866
     2007 rok24882
    ›     Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki)393
     2006 rok21275
     2005 rok27449
     2004 rok21169
     2003 rok20647
   Strategia rozwoju5206
   Plan Rozwoju Lokalnego5238
   Protokoły z sesji7185
     2023 rok79
     2022 rok414
     2021 rok750
     2020 rok946
     2019 rok1769
     2018 rok2088
     2017 rok1713
     2016 rok1804
     2015 rok2512
     2014 rok2922
     2013 rok2468
     2012 rok3761
     2011 rok3162
     2010 rok2988
     2009 rok2066
     2008 rok1771
     2007 rok2020
     2006 rok859
   Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej1641
     Komisja Rewizyjna1077
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji2708
     Komisja Budżetu i Finansów2078
     Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa1403
     Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej2519
   Harmonogram posiedzeń Komisji stałych Rady Miejskiej4181
     2023 rok417
     2022 rok1070
     2021 rok1847
     2020 rok2334
     2019 rok3226
     2018 rok3145
     2017 rok3140
   Polityka2577
   Projekty uchwał5571
     2023 rok421
     2022 rok637
     2021 rok1010
     2020 rok3389
     2019 rok6329
     2018 rok5186
     2017 rok5064
     2016 rok4895
     2005 rok1571
     2004 rok1639
     2003 rok839
   Protokoły3551
   Kredyty2765
     20161089
     20151067
     20131133
   Informacje, ogłoszenia, obwieszczenia24020
     2023 rok2022
     2022 rok3734
     2021 rok4206
     2020 rok5920
     2019 rok8245
     2018 rok9534
     2017 rok12163
     2016 rok10577
     2015 rok12329
     2014 rok8530
     2013 rok12612
     2012 rok12533
     2011 rok8801
     2010 rok11698
     2009 rok8747
     2008 rok13558
     2007 rok6281
     2006 rok7313
     2005 rok7710
     2004 rok3135
     2003 rok1638
   Informacje o środowisku i jego ochronie5376
   Przetargi na zbycie nieruchomości15095
     2021 rok2091
     2020 rok1652
     2019 rok1497
     2018 rok1439
     2017 rok2546
     2016 rok7896
     2015 rok11415
     2014 rok8165
     2013 rok6176
     2012 rok7583
     2011 rok4841
     2010 rok8586
     2009 rok7104
     2008 rok15073
     2007 rok6095
FINANSE I MAJĄTEK GMINY
   Informacja z mienia komunalnego1311
     202237
     2021256
     2020223
     2019377
     2018477
   Pomoc publiczna1360
   Sprawozdawczość finansowa1454
     202266
     2021234
     2020430
     2019466
     2018573
   Dług publiczny1093
     2019 rok638
     2018 rok414
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
   Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych.250
   Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie 2585
   Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych1710
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
   Dziennik Ustaw, Monitor Polski3012
   Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego3378
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   Przetargi - Wyniki postępowania przetargowego52491
     Przetargi - rok 20229485
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20222127
     Przetargi - rok 202110488
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20212813
     Przetargi - rok 202014923
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20207364
     Przetargi - rok 201914630
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20196607
     Przetargi - rok 201811978
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20188326
     Przetargi - rok 201710948
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20176081
     Przetargi - rok 201613752
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20166483
     Przetargi - rok 201517490
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 201510803
     Przetargi - rok 201413495
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 201410038
     Przetargi - rok 201314035
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 201312902
     Przetargi - rok 201211591
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 201210938
     Przetargi - rok 201117319
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20115496
     Przetargi - rok 201026486
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20106079
     Przetargi - rok 200913084
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20096646
     Przetargi - rok 200811538
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20084758
     Przetargi - rok 200711649
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20075326
     Przetargi - rok 200615400
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20068678
     Przetargi - rok 200512657
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20056073
     Przetargi - rok 20046362
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20041673
     Przetargi - rok 20034485
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20031387
   Plan postępowań o udzielenie zamówień1305
     2023 rok462
     2022 rok661
     2021 rok373
   Zamówienia poniżej 130 000 PLN16337
      2023 rok1794
     2022 rok8001
     2021 rok25110
     2020 rok16240
     2019 rok23030
     2018 rok17897
     2017 rok9128
     2016 rok15840
     2015 rok1101
   Obligacje 2011 - 20123171
ZAŁATWIANIE SPRAW
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw, druki6012
   E-PUAP - Elektronicza Skrzynka Podawcza 3750
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie1729
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie779
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie696
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza Samorządowego Zespołu Szkół nr 2 w Opatowie662
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza Przedszkola Publicznego w Opatowie Bajkowy Zakątek 23
   Udostępnienie informacji publicznej2365
INNE
   Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 15.10.2023r. Referendum Ogólnokrajowe 674
   Wybory do Izb rolniczych 202357
   CYBERBEZPIECZEŃSTWO437
   II tura - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 12.07.2020585
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28.06.20202057
   Powszechny Spis Rolny 20201066
   Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 2020r.3780
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.05.20202279
   Wybory do Sejmu i do Senatu 13.10.2019r.3638
   Wybory ławników 2019r 898
   Petycje1713
     Informacja zbiorcza o petycjach346
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 26.05.2019r.2750
   Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 12.05.2019r3971
   Wygaśnięcie mandatu radnego825
   WYBORY SAMORZĄDOWE 20184112
   Wybory do Sejmu i do Senatu 25.10.2015r. 2641
   Referendum ogólnokrajowe 6.09.20152835
   Wybory ławników 2015r1315
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.05.20152703
   Ponowne wybory do Rady Miejskiej - Okręg wyborczy nr 153801
   WYBORY SAMORZĄDOWE 20149246
   Wybory uzupełniające do Senatu 7.09.20144218
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 25.05.2014r.2505
   Wybory do Sejmu i do Senatu 9.10.2011r.4006
   Wybory ławników 2011r1781
   WYBORY SAMORZĄDOWE w 2010 r.19144
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 20.06.2010r3484
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 7.06.2009r.2907
   Wybory do Sejmu i do Senatu 21.10.2007r.3167
   WYBORY SAMORZĄDOWE w 2006 r.12736
   Jednostki podległe11988
     Ośrodek Pomocy Społecznej11577
    ›    Informacje podstawowe o OPS2743
    ›    Oświadczenie majątkowe Kierownika OPS4018
    ›    Regulamin organizacyjny1808
    ›    Sposób załatwienia sprawy7940
    ›    STATUT1684
    ›    INFORMACJE13716
    ›    Nabór na wolne stanowiska11692
    ›    Oświadczenie majątkowe osoby upoważnionej3815
    ›    Projekt "KOBIETA AKTYWNA-KOBIETĄ PRZYSZŁOŚCI" w ramach PO KL1747
    ›    Projekt systemowy: "Małe kroki do sukcesu"1204
    ›    UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ659
    ›    Sprawozdania3661
    ›    Ocena zasobów pomocy społecznej653
    ›    Strategie698
    ›    Programy646
    ›    Petycje580
    ›    Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego398
    ›    RODO314
    ›    Programy rządowe307
    ›    Zapytania ofertowe345
    ›    Sprawozdania budżetowe120
     Środowiskowy Dom Samopomocy w Opatowie4105
    ›    Regulamin organizacyjny520
    ›    Statut537
    ›    Oświadczenie majątkowe Kierownika ŚDS1473
    ›    Sprawozdania finansowe429
    ›    Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego331
    ›    RODO282
    ›    Nabór na wolne stanowiska333
     Publiczne Przedszkole w Opatowie3519
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok525
    ›    Sprawozdania finansowe628
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok562
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok425
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2020 rok301
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2021 rok145
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2022 rok52
     Szkoła Podstawowa nr 1 w Opatowie4007
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok632
    ›    Sprawozdania finansowe629
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok596
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok537
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2020 rok445
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2021 rok230
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2022 rok78
     Szkoła Podstawowa nr 2 im. Partyzantów Ziemi Opatowskiej w Opatowie6086
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2017 rok549
    ›    Sprawozdania finansowe515
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok599
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok464
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2020 rok509
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2021 rok188
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2022 rok49
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok580
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z upływem powołania na stanowisko Dyrektora Marta Popek618
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko p.o. dyrektora - Danuta Tomaszewska698
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok525
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok501
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok484
    ›    Sprawozdania finansowe504
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok479
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok375
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2020 rok333
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska189
     Opatowski Ośrodek Kultury4398
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko610
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok544
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok546
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska598
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko538
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska658
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko1434
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok666
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok525
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2020 rok471
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2021 rok263
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z upływem kadencji - Longina Ordon86
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko - Longina Ordon73
     Powiatowa i Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna im. Stanisława Czernika w Opatowie2411
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok547
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska588
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko673
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok749
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok456
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2020 rok328
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2021 rok186
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2022 rok223
    ›    Oświadczenia majątkowe w związku z rozwiązaniem umowy o pracę12
    ›    Oświadczenia majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko 21
     Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Opatowie7161
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2017 rok563
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2018 rok938
    ›    Oświadczenia majątkowe w związku z upływem kadencji604
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko626
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok546
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2020 rok458
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2021 rok365
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2022 rok104
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z rozwiązaniem umowy o pracę57
     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opatowie3411
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok587
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok491
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok460
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2020 rok369
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2021 rok205
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2022 rok51
     Nabór na wolne stanowiska pracy w jednostkach podległych4359
    ›    Powiatowa i Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie5119
    ›    Opatowski Ośrodek Kultury4929
    ›    Publiczne Przedszkole w Opatowie3812
    ›    Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kobylanach1506
    ›     Samorządowy Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie2074
    ›     Samorządowy Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie1647
    ›    Ośrodek Pomocy Społecznej942
   Jednostki pomocnicze7608
   Stowarzyszenia i związki członkowskie2432
   Spółki prawa handlowego2562
   Oferty inwestycyjne3533
   Rejestry i ewidencje nieudostępnione2331
   Redakcja Biuletynu2488
   Majątek Gminny3289
     2013 rok674
     2005 rok1673
     2004 rok1062
     2003 rok824
   Rejestry, wykazy i ewidencje3236
     Gminna ewidencja zabytków669
     Rejestr instytucji kultury1100
     Rejestr żłobków i klubów dziecięcych647
     REJESTR działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Opatów2528
     Rejestr dziennych opiekunów1662
Łączna liczba odwiedzin:2955990