Statystyki odwiedzin strony BIP

URZĄD MIASTA i GMINY
   Strona główna69295
   Dane podstawowe261406
   Godziny urzędowania7615
   Organizacja Urzędu14104
   Struktura organizacyjna11956
   Opłata skarbowa27698
   Nabór na wolne stanowiska108405
   Załatw sprawę w urzędzie4985
ORGANY
   Burmistrz16263
     Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków83
     Oświadczenie majątkowe za 2021 rok507
     Oświadczenie majątkowe za 2020 rok673
     Oświadczenie majątkowe za 2019 rok575
     Oświadczenie majątkowe za 2018 rok674
     Oświadczenie majątkowe w związku z wyborem na stanowisko Burmistrza 705
     Oświadczenie majątkowe zakończenie VII kadencji619
     Oświadczenie majątkowe za 2017 rok674
     Oświadczenie majątkowe za 2016 rok782
   Zastępca Burmistrza10406
     Oświadczenie majątkowe za 2021 rok445
      Oświadczenie majątkowe za 2020 rok665
      Oświadczenie majątkowe za 2019 rok679
     Oświadczenia majątkowe za 2018 rok806
     Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Opatów686
     Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem z pełnienia obowiązków Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Opatów678
      Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Opatów656
   Sekretarz Gminy7729
     Oświadczenie majątkowe za 2021 rok175
      Oświadczenie majątkowe za 2020 rok302
      Oświadczenie majątkowe za 2019 rok352
     Oświadczenie majątkowe za 2018 rok539
     Oświadczenie majątkowe w związku z objęciem stanowiska Sekretarza Gminy508
     Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska Sekretarza Gminy449
     Oświadczenie majątkowe za 2017 rok561
     Oświadczenia majątkowe za 2016 rok581
   Skarbnik Gminy8142
     Oświadczenie majątkowe za 2021 rok189
      Oświadczenie majątkowe za 2020 rok308
      Oświadczenie majątkowe za 2019 rok376
     Oświadczenie majątkowe za 2018 rok492
     Oświadczenie majątkowe za 2017 rok639
     Oświadczenie majątkowe za 2016 rok576
   Rada Miejska18412
     Oświadczenia majątkowe za 2021 rok638
     Oświadczenia majątkowe za 2020 rok1111
     Oświadczenia majątkowe za 2019 rok1278
     Oświadczenia majątkowe za 2018 rok1762
     Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej na rozpoczęcie VIII kadencji Rady2482
      Oświadczenia majątkowe zakończenie VII kadencji686
     Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 871
     Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 1014
   Nagrania z Sesji Rady Miejskiej9819
   Komisje Rady5872
   Interpelacje i zapytania1448
   Komórki organizacyjne11806
   Urząd Stanu Cywilnego16896
   Kierownicy referatów16568
   Samodzielne stanowiska9047
PRAWO LOKALNE
   Statut5125
   Regulamin4087
   Budżet7184
     Budżet 2023158
     Budżet 2022700
     Budżet 20211607
     Budżet 20201809
     Budżet 20192011
     Budżet 20181973
     Budżet 20171817
     Budżet 20163167
     Budżet 20151993
     Budżet 20143180
     Budżet 20133743
     Budżet 20123593
     Budżet 20113723
     Budżet 20102329
     Budżet 20092488
     Budżet 2008766
     Budżet 2007717
     Budżet 2006734
     Budżet 2005705
     Budżet 2004676
     Budżet 2003859
   Budżet obywatelski3016
     na rok 20201736
     na rok 20192094
   Uchwały16297
     2023 rok249
     2022 rok3050
     2021 rok5335
     2020 rok6371
     2019 rok11073
     2018 rok10022
     2017 rok9171
     2016 rok10022
     2015 rok15761
     2014 rok15660
     2013 rok17524
     2012 rok16964
     2011 rok16139
     2010 rok16828
     2009 rok20404
     2008 rok22446
     2007 rok23825
     2006 rok21592
     2005 rok18255
     2004 rok20496
     2003 rok21879
   Uchwały prawa miejscowego9664
   Podatki i opłaty6668
     2022 rok258
     2021 rok1080
     2020 rok722
     2018 rok858
     2016 rok1037
     2014 rok1281
     2013 rok687
     2012 rok1207
     2011 rok1070
     2010 rok1693
     2009 rok659
     2008 rok633
     2007 rok1002
     2006 rok1029
     2005 rok1516
     2004 rok889
     2003 rok2843
   Zarządzenia19947
     2023 rok285
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)439
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki)283
     2022 rok1560
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki)2396
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)3439
     2021 rok1756
    ›     Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)6513
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki)3968
     2020 rok2095
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)11127
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki)3297
     2019 rok3128
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki)6405
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)12313
     2018 rok2520
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)11868
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki)5035
     2017 rok1850
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki)1900
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)9749
     2016 rok19024
     2015 rok27898
     2014 rok24170
     2013 rok25742
     2012 rok22152
     2011 rok21583
     2010 rok16490
     2009 rok24993
     2008 rok21154
     2007 rok24214
    ›     Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki)354
     2006 rok20784
     2005 rok26844
     2004 rok20632
     2003 rok20136
   Strategia rozwoju4988
   Plan Rozwoju Lokalnego5127
   Protokoły z sesji7038
     2022 rok299
     2021 rok627
     2020 rok853
     2019 rok1659
     2018 rok2004
     2017 rok1618
     2016 rok1710
     2015 rok2404
     2014 rok2801
     2013 rok2368
     2012 rok3649
     2011 rok3062
     2010 rok2891
     2009 rok1967
     2008 rok1679
     2007 rok1912
     2006 rok817
   Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej1510
     Komisja Rewizyjna912
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji2400
     Komisja Budżetu i Finansów1821
     Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa1150
     Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej2136
   Harmonogram posiedzeń Komisji stałych Rady Miejskiej3864
     2023 rok59
     2022 rok769
     2021 rok1602
     2020 rok2072
     2019 rok2925
     2018 rok2885
     2017 rok2917
   Polityka2440
   Projekty uchwał5329
     2023 rok51
     2022 rok548
     2021 rok891
     2020 rok3044
     2019 rok5745
     2018 rok4768
     2017 rok4666
     2016 rok4541
     2005 rok1525
     2004 rok1595
     2003 rok797
   Protokoły3452
   Kredyty2661
     20161050
     20151033
     20131099
   Informacje, ogłoszenia, obwieszczenia23269
     2023 rok529
     2022 rok3105
     2021 rok3701
     2020 rok5355
     2019 rok7822
     2018 rok9094
     2017 rok11513
     2016 rok9952
     2015 rok12017
     2014 rok8203
     2013 rok12226
     2012 rok12249
     2011 rok8432
     2010 rok11450
     2009 rok8554
     2008 rok13432
     2007 rok6173
     2006 rok7182
     2005 rok7544
     2004 rok3052
     2003 rok1590
   Informacje o środowisku i jego ochronie4916
   Przetargi na zbycie nieruchomości14896
     2021 rok1520
     2020 rok1568
     2019 rok1417
     2018 rok1405
     2017 rok2454
     2016 rok7730
     2015 rok11175
     2014 rok7948
     2013 rok6079
     2012 rok7490
     2011 rok4770
     2010 rok8552
     2009 rok7070
     2008 rok15038
     2007 rok6061
FINANSE I MAJĄTEK GMINY
   Informacja z mienia komunalnego1184
     2021220
     2020183
     2019340
     2018433
   Pomoc publiczna1244
   Sprawozdawczość finansowa1288
     2021173
     2020386
     2019426
     2018528
   Dług publiczny966
     2019 rok591
     2018 rok382
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
   Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych.26
   Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie 2434
   Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych1571
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
   Dziennik Ustaw, Monitor Polski2800
   Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego3191
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   Przetargi - Wyniki postępowania przetargowego51741
     Przetargi - rok 20227514
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20221921
     Przetargi - rok 202110266
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20212709
     Przetargi - rok 202014589
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20206899
     Przetargi - rok 201914354
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20196373
     Przetargi - rok 201811822
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20188015
     Przetargi - rok 201710819
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20175853
     Przetargi - rok 201613587
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20166220
     Przetargi - rok 201517325
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 201510572
     Przetargi - rok 201413329
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20149750
     Przetargi - rok 201313849
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 201312599
     Przetargi - rok 201211430
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 201210688
     Przetargi - rok 201117182
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20115371
     Przetargi - rok 201026394
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20105952
     Przetargi - rok 200912953
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20096512
     Przetargi - rok 200811385
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20084641
     Przetargi - rok 200711567
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20075226
     Przetargi - rok 200615203
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20068533
     Przetargi - rok 200512475
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20055921
     Przetargi - rok 20046195
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20041630
     Przetargi - rok 20034352
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20031332
   Plan postępowań o udzielenie zamówień974
     2023 rok183
     2022 rok606
     2021 rok340
   Zamówienia poniżej 130 000 PLN15022
      2023 rok483
     2022 rok6619
     2021 rok23483
     2020 rok16119
     2019 rok22877
     2018 rok17753
     2017 rok8959
     2016 rok15504
     2015 rok1055
   Obligacje 2011 - 20122902
ZAŁATWIANIE SPRAW
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw, druki5790
   E-PUAP - Elektronicza Skrzynka Podawcza 2670
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie1587
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie723
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie633
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza Samorządowego Zespołu Szkół nr 2 w Opatowie615
   Udostępnienie informacji publicznej2247
INNE
   CYBERBEZPIECZEŃSTWO170
   II tura - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 12.07.2020499
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28.06.20201846
   Powszechny Spis Rolny 2020968
   Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 2020r.3513
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.05.20202093
   Wybory do Sejmu i do Senatu 13.10.2019r.3364
   Wybory ławników 2019r 790
   Petycje1456
     Informacja zbiorcza o petycjach304
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 26.05.2019r.2567
   Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 12.05.2019r3717
   Wygaśnięcie mandatu radnego720
   WYBORY SAMORZĄDOWE 20183725
   Wybory do Sejmu i do Senatu 25.10.2015r. 2561
   Referendum ogólnokrajowe 6.09.20152728
   Wybory ławników 2015r1237
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.05.20152615
   Ponowne wybory do Rady Miejskiej - Okręg wyborczy nr 153678
   WYBORY SAMORZĄDOWE 20149121
   Wybory uzupełniające do Senatu 7.09.20144107
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 25.05.2014r.2428
   Wybory do Sejmu i do Senatu 9.10.2011r.3878
   Wybory ławników 2011r1703
   WYBORY SAMORZĄDOWE w 2010 r.18866
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 20.06.2010r3328
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 7.06.2009r.2823
   Wybory do Sejmu i do Senatu 21.10.2007r.3071
   WYBORY SAMORZĄDOWE w 2006 r.12566
   Jednostki podległe11702
     Ośrodek Pomocy Społecznej11345
    ›    Informacje podstawowe o OPS2596
    ›    Oświadczenie majątkowe Kierownika OPS3825
    ›    Regulamin organizacyjny1730
    ›    Sposób załatwienia sprawy7279
    ›    STATUT1617
    ›    INFORMACJE12997
    ›    Nabór na wolne stanowiska11201
    ›    Oświadczenie majątkowe osoby upoważnionej3684
    ›    Projekt "KOBIETA AKTYWNA-KOBIETĄ PRZYSZŁOŚCI" w ramach PO KL1631
    ›    Projekt systemowy: "Małe kroki do sukcesu"1095
    ›    UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ588
    ›    Sprawozdania3093
    ›    Ocena zasobów pomocy społecznej585
    ›    Strategie599
    ›    Programy580
    ›    Petycje525
    ›    Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego344
    ›    RODO262
    ›    Programy rządowe67
    ›    Zapytania ofertowe164
     Środowiskowy Dom Samopomocy w Opatowie3932
    ›    Regulamin organizacyjny472
    ›    Statut491
    ›    Oświadczenie majątkowe Kierownika ŚDS1317
    ›    Sprawozdania finansowe381
    ›    Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego278
    ›    RODO241
    ›    Nabór na wolne stanowiska284
     Publiczne Przedszkole w Opatowie3415
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z upływem powołania na stanowisko Dyrektora Anna Dziarmaga644
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora - Marta Popek766
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok539
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok481
    ›    Sprawozdania finansowe578
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok517
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok374
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2020 rok259
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2021 rok105
     Szkoła Podstawowa nr 1 w Opatowie3604
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok597
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok576
    ›    Sprawozdania finansowe587
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok551
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok490
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2020 rok398
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2021 rok168
     Szkoła Podstawowa nr 2 im. Partyzantów Ziemi Opatowskiej w Opatowie5805
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok599
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2017 rok514
    ›    Sprawozdania finansowe473
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok551
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok425
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2020 rok440
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2021 rok138
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok554
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z upływem powołania na stanowisko Dyrektora Marta Popek587
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko p.o. dyrektora - Danuta Tomaszewska655
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok500
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok473
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok458
    ›    Sprawozdania finansowe473
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok454
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok346
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2020 rok306
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska158
     Opatowski Ośrodek Kultury4271
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko567
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok509
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok505
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska555
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko495
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska611
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko1337
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok613
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok478
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2020 rok419
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2021 rok202
     Powiatowa i Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna im. Stanisława Czernika w Opatowie2252
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok524
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok504
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska529
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko628
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok672
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok405
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2020 rok278
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2021 rok135
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2022 rok128
     Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Opatowie6693
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2016 rok526
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2017 rok521
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2018 rok885
    ›    Oświadczenia majątkowe w związku z upływem kadencji553
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko581
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok493
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2020 rok405
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2021 rok280
     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opatowie3255
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2016 rok544
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok542
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok453
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok411
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2020 rok324
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2021 rok159
     Nabór na wolne stanowiska pracy w jednostkach podległych4078
    ›    Powiatowa i Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie4922
    ›    Opatowski Ośrodek Kultury4674
    ›    Publiczne Przedszkole w Opatowie3567
    ›    Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kobylanach1397
    ›     Samorządowy Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie1871
    ›     Samorządowy Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie1513
    ›    Ośrodek Pomocy Społecznej849
   Jednostki pomocnicze7098
   Stowarzyszenia i związki członkowskie2337
   Spółki prawa handlowego2467
   Oferty inwestycyjne3425
   Rejestry i ewidencje nieudostępnione2237
   Redakcja Biuletynu2391
   Majątek Gminny3194
     2013 rok641
     2005 rok1638
     2004 rok1029
     2003 rok794
   Rejestry, wykazy i ewidencje3041
     Gminna ewidencja zabytków602
     Rejestr instytucji kultury1032
     Rejestr żłobków i klubów dziecięcych589
     REJESTR działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Opatów2481
     Rejestr dziennych opiekunów1628
Łączna liczba odwiedzin:2833323