Statystyki odwiedzin strony BIP

URZĄD MIASTA i GMINY
   Strona główna41090
   Dane podstawowe256344
   Godziny urzędowania6435
   Organizacja Urzędu11336
   Struktura organizacyjna10334
   Opłata skarbowa24835
   Nabór na wolne stanowiska97983
   Załatw sprawę w urzędzie3822
ORGANY
   Burmistrz13934
     Oświadczenie majątkowe za 2020 rok175
     Oświadczenie majątkowe za 2019 rok397
     Oświadczenie majątkowe za 2018 rok514
     Oświadczenie majątkowe w związku z wyborem na stanowisko Burmistrza 535
     Oświadczenie majątkowe zakończenie VII kadencji481
     Oświadczenie majątkowe za 2017 rok530
     Oświadczenie majątkowe za 2016 rok605
      Oświadczenie majątkowe za 2015 rok691
   Zastępca Burmistrza9312
      Oświadczenie majątkowe za 2020 rok200
      Oświadczenie majątkowe za 2019 rok447
     Oświadczenia majątkowe za 2018 rok599
     Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Opatów519
     Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem z pełnienia obowiązków Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Opatów497
      Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Opatów478
   Sekretarz Gminy6961
      Oświadczenie majątkowe za 2020 rok82
      Oświadczenie majątkowe za 2019 rok210
     Oświadczenie majątkowe za 2018 rok376
     Oświadczenie majątkowe w związku z objęciem stanowiska Sekretarza Gminy370
     Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska Sekretarza Gminy312
     Oświadczenie majątkowe za 2017 rok409
     Oświadczenia majątkowe za 2016 rok465
     Oświadczenia majątkowe za 2015 rok425
   Skarbnik Gminy7201
      Oświadczenie majątkowe za 2020 rok76
      Oświadczenie majątkowe za 2019 rok226
     Oświadczenie majątkowe za 2018 rok334
     Oświadczenie majątkowe za 2017 rok470
     Oświadczenie majątkowe za 2016 rok428
     Oświadczenie majątkowe za 2015 rok404
   Rada Miejska16500
     Oświadczenia majątkowe za 2020 rok374
     Oświadczenia majątkowe za 2019 rok1024
     Oświadczenia majątkowe za 2018 rok1409
     Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej na rozpoczęcie VIII kadencji Rady1406
      Oświadczenia majątkowe zakończenie VII kadencji507
     Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 678
     Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 826
     Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 820
   Nagrania z Sesji Rady Miejskiej7233
   Komisje Rady5331
   Interpelacje i zapytania1072
   Komórki organizacyjne11000
   Urząd Stanu Cywilnego14926
   Kierownicy referatów14840
   Samodzielne stanowiska8347
PRAWO LOKALNE
   Statut4122
   Regulamin3499
   Budżet6355
     Budżet 2021491
     Budżet 20201011
     Budżet 20191402
     Budżet 20181412
     Budżet 20171342
     Budżet 20162728
     Budżet 20151526
     Budżet 20142725
     Budżet 20133299
     Budżet 20123201
     Budżet 20113335
     Budżet 20102072
     Budżet 20092109
     Budżet 2008624
     Budżet 2007580
     Budżet 2006585
     Budżet 2005565
     Budżet 2004511
     Budżet 2003692
   Budżet obywatelski2237
     na rok 20201484
     na rok 20191905
   Uchwały14864
     2021 rok1488
     2020 rok4096
     2019 rok8251
     2018 rok7499
     2017 rok7045
     2016 rok7853
     2015 rok13329
     2014 rok13688
     2013 rok15217
     2012 rok14185
     2011 rok13966
     2010 rok14740
     2009 rok18178
     2008 rok19952
     2007 rok21677
     2006 rok19628
     2005 rok16606
     2004 rok18747
     2003 rok20146
   Uchwały prawa miejscowego8548
   Podatki i opłaty5580
     2021 rok462
     2020 rok527
     2018 rok681
     2016 rok890
     2014 rok1136
     2013 rok558
     2012 rok1024
     2011 rok924
     2010 rok1531
     2009 rok524
     2008 rok485
     2007 rok873
     2006 rok884
     2005 rok1236
     2004 rok734
     2003 rok2511
   Zarządzenia17932
     2021 rok1056
    ›     Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)2204
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki)1404
     2020 rok1850
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)7056
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki)2092
     2019 rok2891
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki)4672
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)8521
     2018 rok2335
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)8064
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki)3561
     2017 rok1629
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki)1387
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)6260
     2016 rok15897
     2015 rok24141
     2014 rok20761
     2013 rok22800
     2012 rok19220
     2011 rok18938
     2010 rok14428
     2009 rok22245
     2008 rok18775
     2007 rok21594
    ›     Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki)183
     2006 rok18490
     2005 rok24608
     2004 rok18656
     2003 rok18233
   Strategia rozwoju4319
   Plan Rozwoju Lokalnego4615
   Protokoły z sesji6510
     2021 rok135
     2020 rok532
     2019 rok1224
     2018 rok1650
     2017 rok1235
     2016 rok1360
     2015 rok2020
     2014 rok2358
     2013 rok2004
     2012 rok3220
     2011 rok2693
     2010 rok2492
     2009 rok1608
     2008 rok1334
     2007 rok1463
     2006 rok690
   Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej877
     Komisja Rewizyjna530
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji1456
     Komisja Budżetu i Finansów988
     Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa556
     Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej1213
   Harmonogram posiedzeń Komisji stałych Rady Miejskiej2974
     2021 rok427
     2020 rok1186
     2019 rok1918
     2018 rok2047
     2017 rok2060
   Polityka2179
   Projekty uchwał4652
     2021 rok314
     2020 rok1892
     2019 rok3739
     2018 rok3164
     2017 rok3247
     2016 rok3196
     2005 rok1369
     2004 rok1444
     2003 rok649
   Protokoły3145
   Kredyty2358
     2016920
     2015902
     2013940
   Informacje, ogłoszenia, obwieszczenia21120
     2021 rok1455
     2020 rok3702
     2019 rok6137
     2018 rok7462
     2017 rok9492
     2016 rok7828
     2015 rok10779
     2014 rok6942
     2013 rok10652
     2012 rok11068
     2011 rok7644
     2010 rok10368
     2009 rok7767
     2008 rok12924
     2007 rok5751
     2006 rok6685
     2005 rok6904
     2004 rok2717
     2003 rok1406
   Informacje o środowisku i jego ochronie3917
   Przetargi na zbycie nieruchomości13831
     2021 rok407
     2020 rok1058
     2019 rok1089
     2018 rok1264
     2017 rok2090
     2016 rok6892
     2015 rok10221
     2014 rok7058
     2013 rok5696
     2012 rok7035
     2011 rok4449
     2010 rok8401
     2009 rok6906
     2008 rok14907
     2007 rok5917
FINANSE I MAJĄTEK GMINY
   Informacja z mienia komunalnego693
     202041
     202066
     2019224
     2018293
   Pomoc publiczna614
   Sprawozdawczość finansowa734
     202061
     2019264
     2018390
   Dług publiczny545
     2019 rok381
     2018 rok252
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
   Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie 1771
   Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych1037
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
   Dziennik Ustaw, Monitor Polski2328
   Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego2478
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   Przetargi - Wyniki postępowania przetargowego48362
     Przetargi - rok 20216283
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20211374
     Przetargi - rok 202012355
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20205187
     Przetargi - rok 201913527
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20195274
     Przetargi - rok 201811116
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20186553
     Przetargi - rok 201710291
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20174774
     Przetargi - rok 201612936
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20165340
     Przetargi - rok 201516781
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20159816
     Przetargi - rok 201412581
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20148601
     Przetargi - rok 201312959
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 201311363
     Przetargi - rok 201210707
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20129753
     Przetargi - rok 201116802
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20114853
     Przetargi - rok 201026081
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20105411
     Przetargi - rok 200912595
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20096003
     Przetargi - rok 200811042
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20084141
     Przetargi - rok 200711164
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20074793
     Przetargi - rok 200614503
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20067997
     Przetargi - rok 200511804
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20055363
     Przetargi - rok 20045654
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20041472
     Przetargi - rok 20033876
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20031138
   Zamówienia poniżej 130 000 PLN10549
     2021 rok13561
     2020 rok15450
     2019 rok22207
     2018 rok17148
     2017 rok8413
     2016 rok14315
     2015 rok894
   Obligacje 2011 - 20122436
ZAŁATWIANIE SPRAW
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw, druki4617
   E-PUAP - Elektronicza Skrzynka Podawcza 2067
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie1192
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie559
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie519
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza Samorządowego Zespołu Szkół nr 2 w Opatowie495
   Udostępnienie informacji publicznej1805
INNE
   II tura - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 12.07.2020240
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28.06.20201345
   Powszechny Spis Rolny 2020668
   Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 2020r.2622
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.05.20201525
   Wybory do Sejmu i do Senatu 13.10.2019r.2588
   Wybory ławników 2019r 531
   Petycje777
     Informacja zbiorcza o petycjach166
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 26.05.2019r.1922
   Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 12.05.2019r2909
   Wygaśnięcie mandatu radnego442
   WYBORY SAMORZĄDOWE 20182791
   Wybory do Sejmu i do Senatu 25.10.2015r. 2308
   Referendum ogólnokrajowe 6.09.20152399
   Wybory ławników 2015r1019
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.05.20152366
   Ponowne wybory do Rady Miejskiej - Okręg wyborczy nr 153253
   WYBORY SAMORZĄDOWE 20148803
   Wybory uzupełniające do Senatu 7.09.20143813
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 25.05.2014r.2191
   Wybory do Sejmu i do Senatu 9.10.2011r.3442
   Wybory ławników 2011r1441
   WYBORY SAMORZĄDOWE w 2010 r.18122
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 20.06.2010r2906
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 7.06.2009r.2562
   Wybory do Sejmu i do Senatu 21.10.2007r.2817
   WYBORY SAMORZĄDOWE w 2006 r.12056
   Jednostki podległe10941
     Ośrodek Pomocy Społecznej10314
    ›    Informacje podstawowe o OPS2048
    ›    Oświadczenie majątkowe Kierownika OPS3113
    ›    Regulamin organizacyjny1395
    ›    Sposób załatwienia sprawy4924
    ›    STATUT1340
    ›    INFORMACJE10150
    ›    Nabór na wolne stanowiska9489
    ›    Oświadczenie majątkowe osoby upoważnionej3136
    ›    Projekt "KOBIETA AKTYWNA-KOBIETĄ PRZYSZŁOŚCI" w ramach PO KL1337
    ›    Projekt systemowy: "Małe kroki do sukcesu"706
    ›    UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ384
    ›    Sprawozdania1589
    ›    Ocena zasobów pomocy społecznej363
    ›    Strategie294
    ›    Programy315
    ›    Petycje304
    ›    Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego95
    ›    RODO74
     Środowiskowy Dom Samopomocy w Opatowie3030
    ›    Regulamin organizacyjny279
    ›    Statut278
    ›    Oświadczenie majątkowe Kierownika ŚDS676
    ›    Sprawozdania finansowe187
    ›    Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego78
    ›    RODO45
     Publiczne Przedszkole w Opatowie3032
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok376
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z upływem powołania na stanowisko Dyrektora Anna Dziarmaga416
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora - Marta Popek471
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok336
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok295
    ›    Sprawozdania finansowe332
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok310
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok205
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2020 rok82
     Szkoła Podstawowa nr 1 w Opatowie3027
    ›     Oświadczenie majątkowe w związku z upływem powołania na stanowiska dyrektora - Ryszard Wosik581
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko p.o. dyrektora - Anna Przygoda591
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok420
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok309
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok341
    ›    Sprawozdania finansowe275
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok332
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok271
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2020 rok166
     Szkoła Podstawowa nr 2 im. Partyzantów Ziemi Opatowskiej w Opatowie4811
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z upływem powołania na stanowiska dyrektora - Krzysztof Skowron572
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko p.o. dyrektora - Joanna Bińczak581
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok435
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok369
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2017 rok312
    ›    Sprawozdania finansowe279
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok320
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok233
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2020 rok183
     Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kobylanach - Likwidacja Szkoły z dniem 31.08.2021r.2745
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok373
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z upływem powołania na stanowisko Dyrektora Marta Popek393
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko p.o. dyrektora - Danuta Tomaszewska470
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok351
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok317
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok309
    ›    Sprawozdania finansowe309
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok323
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok204
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2020 rok139
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska7
     Opatowski Ośrodek Kultury3622
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko359
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z odejściem ze stanowiska384
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko346
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok374
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok314
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok295
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska312
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko294
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska392
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko850
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok375
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok261
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2020 rok121
     Powiatowa i Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna im. Stanisława Czernika w Opatowie1872
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z odejściem ze stanowiska411
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko382
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok367
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok325
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok299
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska288
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko332
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok402
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok213
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2020 rok73
     Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Opatowie5711
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok352
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2016 rok337
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2017 rok329
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2018 rok619
    ›    Oświadczenia majątkowe w związku z upływem kadencji346
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko376
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok305
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2020 rok116
     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opatowie2751
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok313
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2016 rok322
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok318
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok274
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok202
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2020 rok91
     Nabór na wolne stanowiska pracy w jednostkach podległych3779
    ›    Powiatowa i Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie4441
    ›    Opatowski Ośrodek Kultury3784
    ›    Publiczne Przedszkole w Opatowie3015
    ›    Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kobylanach974
    ›     Samorządowy Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie1246
    ›     Samorządowy Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie1051
    ›    Ośrodek Pomocy Społecznej563
   Jednostki pomocnicze5813
   Stowarzyszenia i związki członkowskie2042
   Spółki prawa handlowego2191
   Oferty inwestycyjne3141
   Rejestry i ewidencje nieudostępnione1948
   Redakcja Biuletynu2118
   Majątek Gminny2884
     2013 rok523
     2005 rok1519
     2004 rok896
     2003 rok666
   Rejestry, wykazy i ewidencje2475
     Gminna ewidencja zabytków354
     Rejestr instytucji kultury831
     Rejestr żłobków i klubów dziecięcych358
     REJESTR działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Opatów2261
     Rejestr dziennych opiekunów322
Łączna liczba odwiedzin:2416193