Statystyki odwiedzin strony BIP

URZĄD MIASTA i GMINY
   Strona główna60083
   Dane podstawowe259631
   Godziny urzędowania7127
   Organizacja Urzędu12969
   Struktura organizacyjna11261
   Opłata skarbowa26656
   Nabór na wolne stanowiska103626
   Załatw sprawę w urzędzie4485
ORGANY
   Burmistrz15317
     Oświadczenie majątkowe za 2021 rok142
     Oświadczenie majątkowe za 2020 rok582
     Oświadczenie majątkowe za 2019 rok494
     Oświadczenie majątkowe za 2018 rok603
     Oświadczenie majątkowe w związku z wyborem na stanowisko Burmistrza 636
     Oświadczenie majątkowe zakończenie VII kadencji558
     Oświadczenie majątkowe za 2017 rok616
     Oświadczenie majątkowe za 2016 rok718
   Zastępca Burmistrza9971
     Oświadczenie majątkowe za 2021 rok143
      Oświadczenie majątkowe za 2020 rok558
      Oświadczenie majątkowe za 2019 rok612
     Oświadczenia majątkowe za 2018 rok724
     Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Opatów629
     Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem z pełnienia obowiązków Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Opatów607
      Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Opatów586
   Sekretarz Gminy7441
     Oświadczenie majątkowe za 2021 rok59
      Oświadczenie majątkowe za 2020 rok242
      Oświadczenie majątkowe za 2019 rok300
     Oświadczenie majątkowe za 2018 rok476
     Oświadczenie majątkowe w związku z objęciem stanowiska Sekretarza Gminy456
     Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska Sekretarza Gminy387
     Oświadczenie majątkowe za 2017 rok494
     Oświadczenia majątkowe za 2016 rok528
   Skarbnik Gminy7795
     Oświadczenie majątkowe za 2021 rok50
      Oświadczenie majątkowe za 2020 rok241
      Oświadczenie majątkowe za 2019 rok318
     Oświadczenie majątkowe za 2018 rok425
     Oświadczenie majątkowe za 2017 rok567
     Oświadczenie majątkowe za 2016 rok512
   Rada Miejska17684
     Oświadczenia majątkowe za 2021 rok277
     Oświadczenia majątkowe za 2020 rok981
     Oświadczenia majątkowe za 2019 rok1209
     Oświadczenia majątkowe za 2018 rok1633
     Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej na rozpoczęcie VIII kadencji Rady1995
      Oświadczenia majątkowe zakończenie VII kadencji611
     Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 768
     Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 932
   Nagrania z Sesji Rady Miejskiej8729
   Komisje Rady5640
   Interpelacje i zapytania1313
   Komórki organizacyjne11546
   Urząd Stanu Cywilnego16158
   Kierownicy referatów15905
   Samodzielne stanowiska8823
PRAWO LOKALNE
   Statut4831
   Regulamin3840
   Budżet6839
     Budżet 2022277
     Budżet 20211224
     Budżet 20201484
     Budżet 20191770
     Budżet 20181744
     Budżet 20171628
     Budżet 20162980
     Budżet 20151818
     Budżet 20142989
     Budżet 20133551
     Budżet 20123424
     Budżet 20113564
     Budżet 20102227
     Budżet 20092319
     Budżet 2008707
     Budżet 2007656
     Budżet 2006676
     Budżet 2005642
     Budżet 2004611
     Budżet 2003784
   Budżet obywatelski2737
     na rok 20201643
     na rok 20192016
   Uchwały15723
     2022 rok862
     2021 rok4319
     2020 rok5520
     2019 rok9998
     2018 rok8966
     2017 rok8284
     2016 rok9181
     2015 rok14749
     2014 rok14863
     2013 rok16583
     2012 rok15778
     2011 rok15266
     2010 rok15957
     2009 rok19518
     2008 rok21412
     2007 rok22918
     2006 rok20803
     2005 rok17571
     2004 rok19840
     2003 rok21178
   Uchwały prawa miejscowego9191
   Podatki i opłaty6166
     2021 rok890
     2020 rok653
     2018 rok793
     2016 rok975
     2014 rok1221
     2013 rok626
     2012 rok1125
     2011 rok1006
     2010 rok1612
     2009 rok601
     2008 rok573
     2007 rok947
     2006 rok964
     2005 rok1398
     2004 rok820
     2003 rok2709
   Zarządzenia19218
     2022 rok933
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki)969
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)1389
     2021 rok1641
    ›     Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)5154
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki)3132
     2020 rok2007
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)9666
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki)2845
     2019 rok3035
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki)5762
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)10853
     2018 rok2449
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)10500
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki)4507
     2017 rok1766
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki)1704
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)8525
     2016 rok17757
     2015 rok26260
     2014 rok22777
     2013 rok24554
     2012 rok20945
     2011 rok20508
     2010 rok15650
     2009 rok23835
     2008 rok20227
     2007 rok23125
    ›     Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki)288
     2006 rok19877
     2005 rok25946
     2004 rok19871
     2003 rok19390
   Strategia rozwoju4798
   Plan Rozwoju Lokalnego4958
   Protokoły z sesji6812
     2022 rok83
     2021 rok458
     2020 rok717
     2019 rok1493
     2018 rok1857
     2017 rok1487
     2016 rok1560
     2015 rok2251
     2014 rok2648
     2013 rok2212
     2012 rok3470
     2011 rok2912
     2010 rok2728
     2009 rok1821
     2008 rok1534
     2007 rok1719
     2006 rok755
   Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej1292
     Komisja Rewizyjna759
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji1983
     Komisja Budżetu i Finansów1428
     Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa872
     Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej1715
   Harmonogram posiedzeń Komisji stałych Rady Miejskiej3474
     2022 rok255
     2021 rok1152
     2020 rok1685
     2019 rok2537
     2018 rok2559
     2017 rok2593
   Polityka2319
   Projekty uchwał5069
     2022 rok280
     2021 rok747
     2020 rok2607
     2019 rok4956
     2018 rok4178
     2017 rok4133
     2016 rok4070
     2005 rok1456
     2004 rok1541
     2003 rok739
   Protokoły3335
   Kredyty2534
     2016999
     2015969
     20131034
   Informacje, ogłoszenia, obwieszczenia22258
     2022 rok1176
     2021 rok2964
     2020 rok4732
     2019 rok7174
     2018 rok8486
     2017 rok10711
     2016 rok9174
     2015 rok11535
     2014 rok7706
     2013 rok11607
     2012 rok11796
     2011 rok8123
     2010 rok11026
     2009 rok8245
     2008 rok13230
     2007 rok6006
     2006 rok6973
     2005 rok7309
     2004 rok2903
     2003 rok1507
   Informacje o środowisku i jego ochronie4581
   Przetargi na zbycie nieruchomości14575
     2021 rok938
     2020 rok1396
     2019 rok1284
     2018 rok1352
     2017 rok2315
     2016 rok7391
     2015 rok10746
     2014 rok7520
     2013 rok5906
     2012 rok7290
     2011 rok4642
     2010 rok8485
     2009 rok6998
     2008 rok14972
     2007 rok6001
FINANSE I MAJĄTEK GMINY
   Informacja z mienia komunalnego1025
     2021167
     2020139
     2019294
     2018374
   Pomoc publiczna1127
   Sprawozdawczość finansowa1116
     202150
     2020321
     2019370
     2018476
   Dług publiczny789
     2019 rok520
     2018 rok331
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
   Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie 2184
   Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych1351
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
   Dziennik Ustaw, Monitor Polski2572
   Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego2877
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   Przetargi - Wyniki postępowania przetargowego50704
     Przetargi - rok 20224167
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20221205
     Przetargi - rok 20219870
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20212457
     Przetargi - rok 202013809
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20206307
     Przetargi - rok 201914096
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20195995
     Przetargi - rok 201811580
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20187491
     Przetargi - rok 201710613
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20175412
     Przetargi - rok 201613366
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20165913
     Przetargi - rok 201517097
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 201510300
     Przetargi - rok 201413051
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20149308
     Przetargi - rok 201313532
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 201312126
     Przetargi - rok 201211171
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 201210318
     Przetargi - rok 201117030
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20115163
     Przetargi - rok 201026256
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20105734
     Przetargi - rok 200912820
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20096323
     Przetargi - rok 200811240
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20084453
     Przetargi - rok 200711413
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20075054
     Przetargi - rok 200614940
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20068331
     Przetargi - rok 200512221
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20055745
     Przetargi - rok 20045989
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20041575
     Przetargi - rok 20034173
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20031261
   Plan postępowań o udzielenie zamówień537
     2022 rok363
     2021 rok245
   Zamówienia poniżej 130 000 PLN13329
     2022 rok3562
     2021 rok18813
     2020 rok15938
     2019 rok22617
     2018 rok17535
     2017 rok8745
     2016 rok15009
     2015 rok990
   Obligacje 2011 - 20122722
ZAŁATWIANIE SPRAW
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw, druki5439
   E-PUAP - Elektronicza Skrzynka Podawcza 2447
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie1415
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie657
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie581
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza Samorządowego Zespołu Szkół nr 2 w Opatowie553
   Udostępnienie informacji publicznej2120
INNE
   II tura - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 12.07.2020385
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28.06.20201652
   Powszechny Spis Rolny 2020853
   Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 2020r.3201
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.05.20201878
   Wybory do Sejmu i do Senatu 13.10.2019r.3089
   Wybory ławników 2019r 699
   Petycje1202
     Informacja zbiorcza o petycjach247
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 26.05.2019r.2327
   Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 12.05.2019r3411
   Wygaśnięcie mandatu radnego619
   WYBORY SAMORZĄDOWE 20183329
   Wybory do Sejmu i do Senatu 25.10.2015r. 2477
   Referendum ogólnokrajowe 6.09.20152626
   Wybory ławników 2015r1157
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.05.20152543
   Ponowne wybory do Rady Miejskiej - Okręg wyborczy nr 153520
   WYBORY SAMORZĄDOWE 20149013
   Wybory uzupełniające do Senatu 7.09.20144005
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 25.05.2014r.2328
   Wybory do Sejmu i do Senatu 9.10.2011r.3717
   Wybory ławników 2011r1618
   WYBORY SAMORZĄDOWE w 2010 r.18556
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 20.06.2010r3158
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 7.06.2009r.2711
   Wybory do Sejmu i do Senatu 21.10.2007r.2953
   WYBORY SAMORZĄDOWE w 2006 r.12349
   Jednostki podległe11404
     Ośrodek Pomocy Społecznej10985
    ›    Informacje podstawowe o OPS2370
    ›    Oświadczenie majątkowe Kierownika OPS3572
    ›    Regulamin organizacyjny1621
    ›    Sposób załatwienia sprawy6368
    ›    STATUT1529
    ›    INFORMACJE11978
    ›    Nabór na wolne stanowiska10501
    ›    Oświadczenie majątkowe osoby upoważnionej3485
    ›    Projekt "KOBIETA AKTYWNA-KOBIETĄ PRZYSZŁOŚCI" w ramach PO KL1483
    ›    Projekt systemowy: "Małe kroki do sukcesu"939
    ›    UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ516
    ›    Sprawozdania2461
    ›    Ocena zasobów pomocy społecznej489
    ›    Strategie446
    ›    Programy477
    ›    Petycje438
    ›    Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego256
    ›    RODO174
     Środowiskowy Dom Samopomocy w Opatowie3684
    ›    Regulamin organizacyjny405
    ›    Statut413
    ›    Oświadczenie majątkowe Kierownika ŚDS1111
    ›    Sprawozdania finansowe303
    ›    Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego201
    ›    RODO172
    ›    Nabór na wolne stanowiska159
     Publiczne Przedszkole w Opatowie3272
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z upływem powołania na stanowisko Dyrektora Anna Dziarmaga565
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora - Marta Popek648
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok456
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok395
    ›    Sprawozdania finansowe486
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok441
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok310
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2020 rok197
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2021 rok36
     Szkoła Podstawowa nr 1 w Opatowie3346
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok437
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok487
    ›    Sprawozdania finansowe468
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok445
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok394
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2020 rok318
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2021 rok53
     Szkoła Podstawowa nr 2 im. Partyzantów Ziemi Opatowskiej w Opatowie5285
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok514
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2017 rok437
    ›    Sprawozdania finansowe396
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok467
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok347
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2020 rok335
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2021 rok57
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok508
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z upływem powołania na stanowisko Dyrektora Marta Popek526
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko p.o. dyrektora - Danuta Tomaszewska584
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok440
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok416
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok408
    ›    Sprawozdania finansowe415
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok401
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok289
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2020 rok238
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska93
     Opatowski Ośrodek Kultury4061
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko472
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok436
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok426
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska457
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko421
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska536
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko1151
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok520
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok398
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2020 rok345
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2021 rok72
     Powiatowa i Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna im. Stanisława Czernika w Opatowie2075
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok441
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok423
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska418
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko531
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok571
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok334
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2020 rok206
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2021 rok47
     Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Opatowie6266
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2016 rok437
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2017 rok446
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2018 rok795
    ›    Oświadczenia majątkowe w związku z upływem kadencji470
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko501
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok423
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2020 rok326
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2021 rok101
     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opatowie3033
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2016 rok453
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok464
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok383
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok312
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2020 rok237
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2021 rok52
     Nabór na wolne stanowiska pracy w jednostkach podległych3967
    ›    Powiatowa i Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie4739
    ›    Opatowski Ośrodek Kultury4297
    ›    Publiczne Przedszkole w Opatowie3364
    ›    Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kobylanach1169
    ›     Samorządowy Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie1672
    ›     Samorządowy Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie1325
    ›    Ośrodek Pomocy Społecznej746
   Jednostki pomocnicze6539
   Stowarzyszenia i związki członkowskie2242
   Spółki prawa handlowego2370
   Oferty inwestycyjne3271
   Rejestry i ewidencje nieudostępnione2130
   Redakcja Biuletynu2278
   Majątek Gminny3094
     2013 rok588
     2005 rok1590
     2004 rok973
     2003 rok742
   Rejestry, wykazy i ewidencje2807
     Gminna ewidencja zabytków523
     Rejestr instytucji kultury960
     Rejestr żłobków i klubów dziecięcych499
     REJESTR działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Opatów2382
     Rejestr dziennych opiekunów419
Łączna liczba odwiedzin:2661518