Statystyki odwiedzin strony BIP

URZĄD MIASTA i GMINY
   Strona główna88142
   Godziny urzędowania8924
   Organizacja Urzędu16472
   Struktura organizacyjna13438
   Opłata skarbowa29976
   Nabór na wolne stanowiska116638
   Załatw sprawę w urzędzie5691
   Zgromadzenia201
     2024 rok57
ORGANY
   Burmistrz18747
     Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków27
     Oświadczenie majątkowe zakończenie VIII kadencji312
     Oświadczenie majątkowe za 2022 rok723
     Oświadczenie majątkowe za 2021 rok1232
     Oświadczenie majątkowe za 2020 rok832
     Oświadczenie majątkowe za 2019 rok700
     Oświadczenie majątkowe za 2018 rok801
     Oświadczenie majątkowe w związku z wyborem na stanowisko Burmistrza 864
     Oświadczenie majątkowe zakończenie VII kadencji775
   Zastępca Burmistrza11497
     Oświadczenie majątkowe za 2022 rok374
     Oświadczenie majątkowe za 2021 rok605
      Oświadczenie majątkowe za 2020 rok776
      Oświadczenie majątkowe za 2019 rok797
     Oświadczenia majątkowe za 2018 rok914
     Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Opatów851
     Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem z pełnienia obowiązków Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Opatów781
      Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Opatów781
   Sekretarz Gminy8701
     Oświadczenie majątkowe za 2022 rok230
     Oświadczenie majątkowe za 2021 rok273
      Oświadczenie majątkowe za 2020 rok398
      Oświadczenie majątkowe za 2019 rok444
     Oświadczenie majątkowe za 2018 rok647
     Oświadczenie majątkowe w związku z objęciem stanowiska Sekretarza Gminy609
     Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska Sekretarza Gminy539
     Oświadczenie majątkowe za 2017 rok652
   Skarbnik Gminy9235
     Oświadczenie majątkowe za 2022 rok238
     Oświadczenie majątkowe za 2021 rok303
      Oświadczenie majątkowe za 2020 rok397
      Oświadczenie majątkowe za 2019 rok463
     Oświadczenie majątkowe za 2018 rok581
     Oświadczenie majątkowe za 2017 rok740
   Rada Miejska20881
     Oświadczenia majątkowe - zakończenie VIII kadencji78
     Oświadczenia majątkowe za 2022 rok916
     Oświadczenia majątkowe za 2021 rok998
     Oświadczenia majątkowe za 2020 rok1330
     Oświadczenia majątkowe za 2019 rok1465
     Oświadczenia majątkowe za 2018 rok1960
     Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej na rozpoczęcie VIII kadencji Rady3590
      Oświadczenia majątkowe zakończenie VII kadencji796
   Nagrania z Sesji Rady Miejskiej12320
   Komisje Rady6718
   Interpelacje i zapytania1995
   Komórki organizacyjne12429
   Urząd Stanu Cywilnego18870
   Kierownicy referatów17936
   Samodzielne stanowiska9644
     Oświadczenie majątkowe za 2022 rok36
PRAWO LOKALNE
   Statut5965
   Regulamin4727
   Budżet7983
     Budżet 2024261
     Budżet 2023773
     Budżet 20221604
     Budżet 20212429
     Budżet 20202338
     Budżet 20192414
     Budżet 20182444
     Budżet 20172164
     Budżet 20163506
     Budżet 20152275
     Budżet 20143535
     Budżet 20134101
     Budżet 20123828
     Budżet 20113978
     Budżet 20102532
     Budżet 20092720
     Budżet 2008860
     Budżet 2007815
     Budżet 2006825
     Budżet 2005792
     Budżet 2004767
     Budżet 2003950
   Budżet obywatelski3698
     na rok 20201953
     na rok 20192561
   Uchwały17572
     2024 rok337
     2023 rok4415
     2022 rok6351
     2021 rok6939
     2020 rok8067
     2019 rok12731
     2018 rok11796
     2017 rok10639
     2016 rok11656
     2015 rok17527
     2014 rok16949
     2013 rok18866
     2012 rok18673
     2011 rok17397
     2010 rok18016
     2009 rok21928
     2008 rok24871
     2007 rok25029
     2006 rok23135
     2005 rok19161
     2004 rok21570
     2003 rok22913
   Uchwały prawa miejscowego12230
   Podatki i opłaty7630
     2023 rok202
     2022 rok458
     2021 rok1248
     2020 rok834
     2018 rok987
     2016 rok1151
     2014 rok1376
     2013 rok791
     2012 rok1302
     2011 rok1169
     2010 rok1785
     2009 rok749
     2008 rok720
     2007 rok1094
     2006 rok1118
     2005 rok1678
     2004 rok980
     2003 rok3038
   Zarządzenia21736
     2024 rok391
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)636
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki)387
     2023 rok1572
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)5182
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki)2850
     2022 rok1775
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki)4387
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)6135
     2021 rok1920
    ›     Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)8859
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki)5723
     2020 rok2232
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)13543
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki)3913
     2019 rok3287
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki)7468
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)14859
     2018 rok2660
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)14113
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki)5872
     2017 rok1992
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki)2277
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)11682
     2016 rok21042
     2015 rok30592
     2014 rok26459
     2013 rok27730
     2012 rok24114
     2011 rok23418
     2010 rok17671
     2009 rok26609
     2008 rok22605
     2007 rok25742
    ›     Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki)450
     2006 rok22064
     2005 rok28125
     2004 rok21996
     2003 rok21391
   Strategia rozwoju5672
   Plan Rozwoju Lokalnego5598
   Protokoły z sesji7652
     2024 rok31
     2023 rok242
     2022 rok561
     2021 rok909
     2020 rok1059
     2019 rok1921
     2018 rok2248
     2017 rok1859
     2016 rok1965
     2015 rok2652
     2014 rok3125
     2013 rok2622
     2012 rok3932
     2011 rok3310
     2010 rok3140
     2009 rok2215
     2008 rok1922
     2007 rok2214
     2006 rok920
   Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej2090
     Komisja Rewizyjna1291
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji3270
     Komisja Budżetu i Finansów2540
     Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa1741
     Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej3228
   Harmonogram posiedzeń Komisji stałych Rady Miejskiej4605
     2024 rok88
     2023 rok1204
     2022 rok1558
     2021 rok2214
     2020 rok2664
     2019 rok3649
     2018 rok3471
     2017 rok3476
   Polityka2934
   Projekty uchwał6045
     2024 rok106
     2023 rok860
     2022 rok757
     2021 rok1150
     2020 rok3905
     2019 rok7145
     2018 rok5726
     2017 rok5657
     2016 rok5400
     2005 rok1629
     2004 rok1696
     2003 rok888
   Protokoły3896
   Kredyty3203
     20161144
     20151120
     20131182
   Informacje, ogłoszenia, obwieszczenia25179
      2024 rok610
     2023 rok3709
     2022 rok4749
     2021 rok4810
     2020 rok6464
     2019 rok8742
     2018 rok10045
     2017 rok12890
     2016 rok11200
     2015 rok12705
     2014 rok8884
     2013 rok13187
     2012 rok12963
     2011 rok9046
     2010 rok12077
     2009 rok9006
     2008 rok13734
     2007 rok6417
     2006 rok7512
     2005 rok7926
     2004 rok3248
     2003 rok1711
   Informacje o środowisku i jego ochronie6178
   Przetargi na zbycie nieruchomości15577
     2021 rok2735
     2020 rok1792
     2019 rok1613
     2018 rok1501
     2017 rok2715
     2016 rok8159
     2015 rok11785
     2014 rok8512
     2013 rok6342
     2012 rok7740
     2011 rok4953
     2010 rok8650
     2009 rok7171
     2008 rok15136
     2007 rok6164
FINANSE I MAJĄTEK GMINY
   Informacja z mienia komunalnego1660
     2022100
     2021306
     2020281
     2019426
     2018535
   Pomoc publiczna1828
   Sprawozdawczość finansowa1868
     2022159
     2021299
     2020493
     2019528
     2018625
   Dług publiczny1474
     2019 rok704
     2018 rok463
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
   Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych.579
   Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie 2996
   Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych2121
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
   Dziennik Ustaw, Monitor Polski3566
   Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego4040
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   Przetargi - Wyniki postępowania przetargowego53486
     Przetargi - rok 202211394
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20222310
     Przetargi - rok 202110797
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20212910
     Przetargi - rok 202015301
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20207893
     Przetargi - rok 201914843
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20196955
     Przetargi - rok 201812223
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20188802
     Przetargi - rok 201711337
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20176480
     Przetargi - rok 201613999
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20166852
     Przetargi - rok 201517658
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 201511077
     Przetargi - rok 201413764
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 201410391
     Przetargi - rok 201314267
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 201313366
     Przetargi - rok 201211793
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 201211321
     Przetargi - rok 201117443
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20115667
     Przetargi - rok 201026621
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20106307
     Przetargi - rok 200913225
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20096843
     Przetargi - rok 200811658
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20084921
     Przetargi - rok 200711787
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20075470
     Przetargi - rok 200615746
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20068871
     Przetargi - rok 200512895
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20056266
     Przetargi - rok 20046625
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20041745
     Przetargi - rok 20034666
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20031471
   Plan postępowań o udzielenie zamówień1984
     2024 rok155
     2023 rok619
     2022 rok722
     2021 rok438
   Zamówienia poniżej 130 000 PLN18018
     2024 rok669
      2023 rok2829
     2022 rok9466
     2021 rok26505
     2020 rok16422
     2019 rok23265
     2018 rok19558
     2017 rok9359
     2016 rok16213
     2015 rok1167
   Obligacje 2011 - 20123650
ZAŁATWIANIE SPRAW
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw, druki6455
   E-PUAP - Elektronicza Skrzynka Podawcza 4418
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie1909
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie846
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie756
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza Samorządowego Zespołu Szkół nr 2 w Opatowie728
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza Przedszkola Publicznego w Opatowie Bajkowy Zakątek 63
   Udostępnienie informacji publicznej2711
WYBORY
   Wybory samorządowe 7-04-2024r2553
   Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 15.10.2023r. Referendum Ogólnokrajowe 2236
   Wybory do Izb rolniczych 2023504
   II tura - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 12.07.2020903
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28.06.20202655
   Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 2020r.4596
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.05.20202852
   Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 12.05.2019r4623
   Wygaśnięcie mandatu radnego1263
   Wybory do Sejmu i do Senatu 13.10.2019r.4171
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 26.05.2019r.3910
   Wybory do Sejmu i do Senatu 25.10.2015r. 3011
   WYBORY SAMORZĄDOWE 20185221
   Referendum ogólnokrajowe 6.09.20153152
   Wybory ławników 2019r 1167
   Wybory ławników 2015r1611
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.05.20153186
   Ponowne wybory do Rady Miejskiej - Okręg wyborczy nr 154323
   WYBORY SAMORZĄDOWE 20149712
   Wybory uzupełniające do Senatu 7.09.20144657
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 25.05.2014r.2856
   Wybory do Sejmu i do Senatu 9.10.2011r.4445
   Wybory ławników 2011r2221
   WYBORY SAMORZĄDOWE w 2010 r.19805
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 20.06.2010r3841
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 7.06.2009r.3205
   Wybory do Sejmu i do Senatu 21.10.2007r.3457
   WYBORY SAMORZĄDOWE w 2006 r.13298
INNE
   CYBERBEZPIECZEŃSTWO940
   Powszechny Spis Rolny 20201513
   Petycje2305
     Informacja zbiorcza o petycjach404
   Jednostki podległe12371
     Ośrodek Pomocy Społecznej11826
    ›    Informacje podstawowe o OPS2974
    ›    Oświadczenie majątkowe Kierownika OPS4265
    ›    Regulamin organizacyjny2051
    ›    Sposób załatwienia sprawy8780
    ›    STATUT1791
    ›    INFORMACJE14734
    ›    Nabór na wolne stanowiska12408
    ›    Oświadczenie majątkowe osoby upoważnionej3948
    ›    Projekt "KOBIETA AKTYWNA-KOBIETĄ PRZYSZŁOŚCI" w ramach PO KL1986
    ›    Projekt systemowy: "Małe kroki do sukcesu"1367
    ›    UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ782
    ›    Sprawozdania4492
    ›    Ocena zasobów pomocy społecznej758
    ›    Strategie835
    ›    Programy776
    ›    Petycje696
    ›    Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego493
    ›    RODO441
    ›    Programy rządowe931
    ›    Zapytania ofertowe1045
    ›    Sprawozdania budżetowe276
    ›    Regulamin pracy50
     Środowiskowy Dom Samopomocy w Opatowie4271
    ›    Regulamin organizacyjny600
    ›    Statut616
    ›    Oświadczenie majątkowe Kierownika ŚDS1694
    ›    Sprawozdania finansowe502
    ›    Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego409
    ›    RODO360
    ›    Nabór na wolne stanowiska414
     Publiczne Przedszkole w Opatowie3666
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok607
    ›    Sprawozdania finansowe711
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok638
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok509
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2020 rok372
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2021 rok217
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2022 rok127
     Szkoła Podstawowa nr 1 w Opatowie4206
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok715
    ›    Sprawozdania finansowe709
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok672
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok621
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2020 rok517
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2021 rok304
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2022 rok177
     Szkoła Podstawowa nr 2 im. Partyzantów Ziemi Opatowskiej w Opatowie6306
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2017 rok628
    ›    Sprawozdania finansowe591
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok685
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok547
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2020 rok605
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2021 rok261
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2022 rok123
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok645
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z upływem powołania na stanowisko Dyrektora Marta Popek708
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko p.o. dyrektora - Danuta Tomaszewska791
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok582
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok564
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok538
    ›    Sprawozdania finansowe563
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok537
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok435
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2020 rok397
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska272
     Opatowski Ośrodek Kultury4547
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko681
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok613
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok618
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska675
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko617
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska741
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko1581
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok762
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok609
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2020 rok550
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2021 rok350
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z upływem kadencji - Longina Ordon166
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko - Longina Ordon158
     Powiatowa i Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna im. Stanisława Czernika w Opatowie2555
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok633
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska675
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko752
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok850
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok536
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2020 rok413
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2021 rok266
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2022 rok348
    ›    Oświadczenia majątkowe w związku z rozwiązaniem umowy o pracę102
    ›    Oświadczenia majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko 117
     Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Opatowie7768
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2017 rok643
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2018 rok1019
    ›    Oświadczenia majątkowe w związku z upływem kadencji686
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko719
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok632
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2020 rok535
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2021 rok456
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2022 rok255
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z rozwiązaniem umowy o pracę168
     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opatowie3675
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok662
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok564
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok548
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2020 rok433
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2021 rok273
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2022 rok142
     Nabór na wolne stanowiska pracy w jednostkach podległych4920
    ›    Powiatowa i Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie5333
    ›    Opatowski Ośrodek Kultury5219
    ›    Publiczne Przedszkole w Opatowie4105
    ›    Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kobylanach1673
    ›     Samorządowy Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie2327
    ›     Samorządowy Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie1904
    ›    Ośrodek Pomocy Społecznej1107
   Jednostki pomocnicze10007
   Stowarzyszenia i związki członkowskie2893
   Spółki prawa handlowego2862
   Oferty inwestycyjne4025
   Rejestry i ewidencje nieudostępnione3920
   Redakcja Biuletynu2756
   Majątek Gminny3618
     2013 rok726
     2005 rok1728
     2004 rok1113
     2003 rok873
   Rejestry, wykazy i ewidencje3723
     Gminna ewidencja zabytków795
     Rejestr instytucji kultury1171
     Rejestr żłobków i klubów dziecięcych794
     REJESTR działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Opatów2611
     Rejestr dziennych opiekunów1725
Łączna liczba odwiedzin:3165007