główna zawartość
artykuł nr 1

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Dyrektor Samorządowego Zespołu Szkół nr 2 w Opatowie informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia "Remont i modernizacja stołówki szkolnej" wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złoży

artykuł nr 2

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Burmistrz Miasta i Gminy Opatów informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia Budowa kolektora sanitarnego i deszczowego w ulicach Ogrodowej i Wąskiej w Opatowie wybrał do realizacji zamówieni

artykuł nr 3

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Burmistrz Miasta i Gminy Opatów informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia Dostawa stylowego oświetlenia ulicznego wraz z elementami małej architektury wybrał do realizacji zamówienia ofert

artykuł nr 4

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Burmistrz Miasta i Gminy Opatów informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia Budowa odcinka sieci linii elektrycznej napowietrznej n/n oświetlenia

artykuł nr 5

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów , Plac Obrońców Pokoju 34 27-500 Opatów informuje, że w przetargu nieograniczonym na "Usługi związane z odśnieżaniem dróg gminnych na terenie gminy Opatów w Sezonie zimowym 2005/2006" - zostały wybrane oferty: