główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)

Zarządzenie Nr 125/2019

Utworzony: 2019-09-18 | Zmodyfikowany: 2019-09-18 10:13

2. Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)

Zarządzenie Nr 123/2019

Utworzony: 2019-09-18 | Zmodyfikowany: 2019-09-18 10:05

3. Przetargi - rok 2019

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 598767-N-2019 z dnia 2019-09-18 r. Gmina Opatów: Remont dróg gminnych w Opatowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organi...

Utworzony: 2019-09-18 | Zmodyfikowany: 2019-09-18 08:52

4. Nagrania z Sesji Rady Miejskiej

Nagrania z SESJI RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE

SESJA RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE - na żywo ---------------------------------------------------------- SESJA RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE - 16.09.2019 SESJA RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE - 19.08.2019 SESJA RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE - 13.08.2019 SESJA RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE - 31.07.2019 SESJA RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE - 18.06.2019 SESJA RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE - 26.05.2019 Część II SESJA RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE - 26.05.2019 Część I SESJA RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE - 25.04.2019 SESJA RADY MIEJSKIE...

Utworzony: 2018-11-20 | Zmodyfikowany: 2019-09-17 14:23

5. Interpelacje i zapytania

Interpelacja Radnego Rady Miejskiej w Opatowie Pana Mariusza Ryzy z dnia 04.09.2019r.

Utworzony: 2019-09-11 | Zmodyfikowany: 2019-09-17 12:20

6. Komisja Budżetu i Finansów

Protokół z dnia 09.09.2019r.

Utworzony: 2019-09-16 | Zmodyfikowany: 2019-09-16 09:04

7. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Protokół z dnia 09.09.2019r.

Utworzony: 2019-09-16 | Zmodyfikowany: 2019-09-16 09:01

8. Wybory do Sejmu i do Senatu 13.10.2019r.

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 13 września 2019 r.

Utworzony: 2019-09-14 | Zmodyfikowany: 2019-09-14 12:53

9. 2019 rok

Projekty uchwał

Utworzony: 2019-09-13 | Zmodyfikowany: 2019-09-13 14:41

10. 2019 rok

PROJEKT - Uchwała Nr Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 16 września 2019 roku zmieniaj...

Utworzony: 2019-09-13 | Zmodyfikowany: 2019-09-13 14:39

11. 2019 rok

Projekt - Uchwała Nr //2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia ?. września 2019 roku w...

Utworzony: 2019-09-13 | Zmodyfikowany: 2019-09-13 14:36

12. 2019 rok

Projekt - Uchwała Nr //2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia września 2019 roku w sp...

Utworzony: 2019-09-13 | Zmodyfikowany: 2019-09-13 14:34

13. 2019 rok

Projekt - Uchwała Nr //2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia września 2019 roku w s...

Utworzony: 2019-09-13 | Zmodyfikowany: 2019-09-13 14:33

14. 2019 rok

PROJEKT - UCHWAŁA NR / /2019 RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE z dnia września 2019 roku w s...

Utworzony: 2019-09-13 | Zmodyfikowany: 2019-09-13 14:31

15. 2019 rok

PROJEKT - UCHWAŁA NR / /2019 RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE z dnia września 2019 roku w s...

Utworzony: 2019-09-13 | Zmodyfikowany: 2019-09-13 14:29

16. 2019 rok

Projekt - UCHWAŁA NR //2019 RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE z dnia 16 września 2019 r. zmi...

Utworzony: 2019-09-13 | Zmodyfikowany: 2019-09-13 14:25

17. 2019 rok

PROJEKT - Uchwała Nr /2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 2019 roku w sprawie uchy...

Utworzony: 2019-09-13 | Zmodyfikowany: 2019-09-13 14:18

18. 2019 rok

PROJEKT - Uchwała Nr /2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 2019 roku w sprawie uchy...

Utworzony: 2019-09-13 | Zmodyfikowany: 2019-09-13 14:16

19. 2019 rok

PROJEKT - Uchwała Nr /2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 2019 roku w sprawie uchy...

Utworzony: 2019-09-13 | Zmodyfikowany: 2019-09-13 13:09

20. 2019 rok

PROJEKT - Uchwała Nr /2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 2019 roku w sprawie uchy...

Utworzony: 2019-09-13 | Zmodyfikowany: 2019-09-13 13:07