główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)

Zarządzenie Nr 155/2019

Utworzony: 2019-11-20 | Zmodyfikowany: 2019-11-20 10:17

2. Nabór na wolne stanowiska

OGŁOSZENIE: NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: ds. społecznych w Urzędzie Miasta ...

Utworzony: 2019-11-19 | Zmodyfikowany: 2019-11-19 13:36

3. Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki)

Zarządzenie Nr 120.43.2019

Utworzony: 2019-11-19 | Zmodyfikowany: 2019-11-19 13:32

4. Przetargi - rok 2019

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 624295-N-2019 z dnia 2019-11-19 r. Gmina Opatów: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Opatów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Program RPO WŚ na lata 2014-2020. Działanie 4.3. Gospodarka wodno-ściekowa. O zamówienie mogą ubiegać się wy...

Utworzony: 2019-11-19 | Zmodyfikowany: 2019-11-19 10:59

5. Budżet 2020

Projekt uchwały budżetowej Gminy Opatów na 2020 rok

Utworzony: 2019-11-18 | Zmodyfikowany: 2019-11-18 14:12

6. Budżet 2020

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Opatów na lata 2020 - 2035

Utworzony: 2019-11-18 | Zmodyfikowany: 2019-11-18 14:11

7. Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki)

Zarządzenie Nr 120.41.2019

Utworzony: 2019-11-15 | Zmodyfikowany: 2019-11-15 13:34

8. Przetargi - rok 2019

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 622806-N-2019 z dnia 2019-11-15 r. Gmina Opatów: Remonty dróg gminnych w ul. Dorzecznej i Stefana Żeromskiego w Opatowie. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, ...

Utworzony: 2019-11-15 | Zmodyfikowany: 2019-11-15 07:53

9. 2019 rok

OBWIESZCZENIE

Utworzony: 2019-11-14 | Zmodyfikowany: 2019-11-14 11:46

10. 2019 rok

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 poz. 1257) i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U Nr 80 poz. 717 z 2003r z późniejszymi zmianami ) BURMISTRZ MIASTA I GMINY W OPATOWIE Podaje do wiadomości, że w dniu 14.11.2019 na żądanie USŁUGI PROJEKTOWE mgr.inż. Grażyna Stypa , ul. T. Kościuszki 6a/7, 27-600 Sandomierz pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy ...

Utworzony: 2019-11-14 | Zmodyfikowany: 2019-11-14 11:41

11. Wyniki postępowania przetargowego - rok 2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 510244383-N-2019 z dnia 14-11-2019 r. Gmina Opatów: Przebudowa dróg gminnych w ul. Czesława Miłosza i Mikołaja Reja w Opatowie OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia: 604563-N-2019 Ogłoszenie o zmian...

Utworzony: 2019-11-14 | Zmodyfikowany: 2019-11-14 08:38

12. Nagrania z Sesji Rady Miejskiej

Nagrania z SESJI RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE

SESJA RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE - na żywo ---------------------------------------------------------- SESJA RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE - 28.10.2019 SESJA RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE - 9.10.2019 SESJA RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE - 16.09.2019 SESJA RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE - 19.08.2019 SESJA RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE - 13.08.2019 SESJA RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE - 31.07.2019 SESJA RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE - 18.06.2019 SESJA RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE - 26.05.2019 Część II SESJA RADY MIEJSKIEJ W OPATO...

Utworzony: 2018-11-20 | Zmodyfikowany: 2019-11-13 13:59

13. 2019 rok

Protokół Nr XV/2019

Utworzony: 2019-11-13 | Zmodyfikowany: 2019-11-13 13:26

14. 2019 rok

Protokół Nr XIV/2019

Utworzony: 2019-11-13 | Zmodyfikowany: 2019-11-13 13:25

15. Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki)

Zarządzenie Nr 120.42.2019

Utworzony: 2019-11-12 | Zmodyfikowany: 2019-11-12 12:54

16. Organizacja Urzędu

Numery telefonów

Nr pokoju Nr telefonu Nazwa komórki organizacyjnej 1. 15 868 13 01 Punkt obsługi klienta i informacja turystyczna 2. 15 868 13 29 Ośrodek Pomocy Społecznej – Pracownicy Socjalni 3. 15 868 13 03 Ośrodek Pomocy Społecznej – Dodatki mieszkaniowe, energetyczne, Usługi Opiekuńcze, Administracja 3a. 15 868 13 04 Ośrodek Pomocy Społecznej – Główna Księgowa, Informatyk 4. 15 868 13 05 Ośrodek Pomocy Społecznej – Kierownik 7. 15 868 13 02 Ośrodek Pomocy Społecznej – Świa...

Utworzony: 2005-06-02 | Zmodyfikowany: 2019-11-12 08:45

17. 2019 rok

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Opatów z dnia 8 listopada 2019 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opatów wraz z uzasadnieniem Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz Uchwały Nr IX/86/2019 rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 maja 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzania Zmiany Nr 3 Miejscowego Planu Z...

Utworzony: 2019-11-08 | Zmodyfikowany: 2019-11-08 13:38

18. Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)

Zarządzenie Nr 147/2019

Utworzony: 2019-11-07 | Zmodyfikowany: 2019-11-07 13:22

19. Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)

Zarządzenie Nr 146/2019

Utworzony: 2019-11-07 | Zmodyfikowany: 2019-11-07 13:20

20. Wyniki postępowania przetargowego - rok 2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 510239073-N-2019 z dnia 07-11-2019 r. Gmina Opatów: Przebudowa dróg gminnych - gmina Opatów OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia: 600134-N-2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone ...

Utworzony: 2019-11-07 | Zmodyfikowany: 2019-11-07 08:47