główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)

Zarządzenie Nr 110/2020

Utworzony: 2020-08-12 | Zmodyfikowany: 2020-08-12 12:56

2. 2020 rok

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

Utworzony: 2020-08-12 | Zmodyfikowany: 2020-08-12 08:25

3. 2020 rok

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Utworzony: 2020-08-07 | Zmodyfikowany: 2020-08-07 11:12

4. 2020 rok

Informacja

Utworzony: 2020-08-07 | Zmodyfikowany: 2020-08-07 08:19

5. Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)

Zarządzenie Nr 108/2020

Utworzony: 2020-08-07 | Zmodyfikowany: 2020-08-07 08:17

6. Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)

Zarządzenie Nr 107/2020

Utworzony: 2020-08-07 | Zmodyfikowany: 2020-08-07 08:04

7. Komisja Budżetu i Finansów

Protokół z dnia 24.07.2020r.

Utworzony: 2020-08-07 | Zmodyfikowany: 2020-08-07 07:45

8. Komisja Budżetu i Finansów

Protokół z dnia 17.07.2020r.

Utworzony: 2020-08-07 | Zmodyfikowany: 2020-08-07 07:42

9. Wyniki postępowania przetargowego - rok 2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 510145189-N-2020 z dnia 06-08-2020 r. Gmina Opatów: Wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie - Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Opatowie. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej tak Nazwa projektu lub programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014...

Utworzony: 2020-08-06 | Zmodyfikowany: 2020-08-06 10:02

10. Wyniki postępowania przetargowego - rok 2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 510145034-N-2020 z dnia 06-08-2020 r. Gmina Opatów: Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej tak Nazwa projektu lub programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia...

Utworzony: 2020-08-06 | Zmodyfikowany: 2020-08-06 08:34

11. Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)

Zarządzenie Nr 106/2020

Utworzony: 2020-08-05 | Zmodyfikowany: 2020-08-05 13:39

12. Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)

Zarządzenie Nr 109/2020

Utworzony: 2020-08-04 | Zmodyfikowany: 2020-08-04 13:07

13. Budżet 2020

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY OPATÓW O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I...

Utworzony: 2020-08-04 | Zmodyfikowany: 2020-08-04 10:09

14. 2020 rok

W dniu 06 sierpnia 2020 roku

W dniu 06 sierpnia 2020 roku ( tj. czwartek ) o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy, odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Opatowie. Tematem posiedzenia będzie: 1) Rozpatrzenie skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Opatów skierowanej do Rady Miejskiej w Opatowie. Opracowanie projektu uchwały. 2) Sprawy różne.

Utworzony: 2020-08-03 | Zmodyfikowany: 2020-08-03 13:15

15. Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki)

Zarządzenie Nr 120.12.2020

Utworzony: 2020-08-03 | Zmodyfikowany: 2020-08-03 08:53

16. Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)

Zarządzenie Nr 105/2020

Utworzony: 2020-07-31 | Zmodyfikowany: 2020-07-31 09:55

17. 2020 rok

Uchwała Nr XXIV/218/2020

Utworzony: 2020-07-30 | Zmodyfikowany: 2020-07-30 13:47

18. 2020 rok

Uchwała Nr XXIV/217/2020

Utworzony: 2020-07-30 | Zmodyfikowany: 2020-07-30 13:44

19. 2020 rok

Uchwała Nr XXIV/216/2020

Utworzony: 2020-07-30 | Zmodyfikowany: 2020-07-30 13:41

20. 2020 rok

Uchwała Nr XXIV/215/2020

Utworzony: 2020-07-30 | Zmodyfikowany: 2020-07-30 13:39