główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Wyniki postępowania przetargowego - rok 2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 510206742-N-2020 z dnia 21-10-2020 r. Gmina Opatów: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Opatów w sezonie zimowym 2020/2021 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia: 587917-N-2020 Ogłoszenie o zmianie ogło...

Utworzony: 2020-10-21 | Zmodyfikowany: 2020-10-21 10:16

2. Wyniki postępowania przetargowego - rok 2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opatów, dnia 20.10.2020r IMK-III.271.14.2020 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. :postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IMK-III.271.14.2020 Nazwa zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Opatowie ul. Kościuszki „ . 1.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę: DROMAR Jakub ...

Utworzony: 2020-10-20 | Zmodyfikowany: 2020-10-20 11:27

3. 2020 rok

Informacja

Utworzony: 2020-10-16 | Zmodyfikowany: 2020-10-16 13:17

4. Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki)

Zarządzenie Nr 120.19.2020

Utworzony: 2020-10-16 | Zmodyfikowany: 2020-10-16 13:14

5. Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)

Zarządzenie Nr 127/2020

Utworzony: 2020-10-16 | Zmodyfikowany: 2020-10-16 13:11

6. Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)

Zarządzenie Nr 126/2020

Utworzony: 2020-10-16 | Zmodyfikowany: 2020-10-16 13:09

7. Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)

Zarządzenie Nr 125/2020

Utworzony: 2020-10-16 | Zmodyfikowany: 2020-10-16 13:05

8. 2020 rok

Zawiadomienie o wyborze oferty

IMK.II.042.1.2020 Opatów, 16.10.2020 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Na wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej dla projektu pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego, remont boiska piłkarskiego i remont hali sportowej w Opatowie” w ramach programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej. Inwestycja dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF). W odpowiedzi na zapytanie ofe...

Utworzony: 2020-10-16 | Zmodyfikowany: 2020-10-16 12:59

9. 2020 rok

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dwóch nieruchomości gruntowych niezabudowa...

Utworzony: 2020-10-15 | Zmodyfikowany: 2020-10-15 13:45

10. Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki)

Zarządzenie Nr 120.18.2020

Utworzony: 2020-10-15 | Zmodyfikowany: 2020-10-15 13:39

11. Wyniki postępowania przetargowego - rok 2020

Informacja z sesji otywarcia ofert

Opatów dnia 13.10.2020r IMK-III.271.14.2020 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IMK-III.271.14.2020. Nazwa zadania: „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Opatowie ul. Kościuszki.” Działając na podstawie art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r poz.1843), zwaną dalej ustawą”, Zamawiający przekazuje informacje z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 13.10.2020r o...

Utworzony: 2020-10-13 | Zmodyfikowany: 2020-10-13 11:51

12. 2020 rok

W dniu 13 października 2020 roku

W dniu 13 października 2020 roku ( tj. wtorek ) o godz. 14.30 w Opatowskim Ośrodku Kultury w Opatowie, w sali nr 15 - I piętro odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Opatowie. Tematyka posiedzenia: 1) Rozpatrzenie wniosku i skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Opatów. Opracowanie projektów uchwał. 2) Sprawy różne.

Utworzony: 2020-10-09 | Zmodyfikowany: 2020-10-09 14:35

13. Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

Protokół z dnia 17.09.2020r

Utworzony: 2020-10-09 | Zmodyfikowany: 2020-10-09 13:20

14. Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)

Zarządzenie Nr 121/2020

Utworzony: 2020-10-09 | Zmodyfikowany: 2020-10-09 13:17

15. 2020 rok

Zapytanie ofertowe

Utworzony: 2020-10-08 | Zmodyfikowany: 2020-10-08 14:24

16. Nagrania z Sesji Rady Miejskiej

Nagrania z SESJI RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE

SESJA RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE - na żywo ---------------------------------------------------------- SESJA RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE - 25.09.2020 SESJA RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE - 24.07.2020 SESJA RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE - 30.06.2020 SESJA RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE - 14.05.2020 SESJA RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE - 31.03.2020 SESJA RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE - 28.02.2020 SESJA RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE - 30.01.2020 SESJA RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE - 30.12.2019 SESJA RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE - 2....

Utworzony: 2018-11-20 | Zmodyfikowany: 2020-10-08 10:22

17. Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)

Zarządzenie Nr 122/2020

Utworzony: 2020-10-08 | Zmodyfikowany: 2020-10-08 10:21

18. Wyniki postępowania przetargowego - rok 2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opatów dnia 07.10.2020r IMK-III.271.13.2020 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IMK-III.271.13.2020 Nazwa zadania: „ Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Opatów w sezonie zimowym 2020/2021 „ 1.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wyk...

Utworzony: 2020-10-07 | Zmodyfikowany: 2020-10-07 12:39

19. 2020 rok

Zapytanie ofertowe

Opatów, 07.10.2020 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na „Wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej” dla projektu pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego, remont boiska piłkarskiego i remont hali sportowej w Opatowie” w ramach programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej. Inwestycja dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF). OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA: Tryb udzielania zamówienia publicz...

Utworzony: 2020-10-07 | Zmodyfikowany: 2020-10-07 09:26

20. 2020 rok

Obwieszczenie SPN.III.7820.1.2.2020

Utworzony: 2020-10-07 | Zmodyfikowany: 2020-10-07 08:55