główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)

Zarządzenie Nr 10/2020

Utworzony: 2020-01-17 | Zmodyfikowany: 2020-01-17 14:18

2. Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)

Zarządzenie Nr 171/2019

Utworzony: 2020-01-17 | Zmodyfikowany: 2020-01-17 14:09

3. 2020 rok

Obwieszczenie - RŚP-II.6220.14.2019

Utworzony: 2020-01-17 | Zmodyfikowany: 2020-01-17 13:42

4. Oświadczenie majątkowe Kierownika ŚDS

Hanna Wyrąbkiewicz - Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko p.o...

Utworzony: 2019-12-19 | Zmodyfikowany: 2020-01-17 11:48

5. Przetargi - rok 2020

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 503879-N-2020 z dnia 2020-01-17 r. Gmina Opatów: Obsługa bankowa budżetu Gminy Opatów i jej jednostek budżetowych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ic...

Utworzony: 2020-01-17 | Zmodyfikowany: 2020-01-17 11:33

6. Wyniki postępowania przetargowego - rok 2020

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Utworzony: 2020-01-16 | Zmodyfikowany: 2020-01-16 08:58

7. Wyniki postępowania przetargowego - rok 2020

Informacja z sesji otwarcia ofert

Opatów dnia 15.01.2020r IMK-III.271.1.2020 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IMK-III.271.1.2020. Nazwa zadania: „ Obsługa bankowa budżetu Gminy Opatów i jednostek budżetowych” Działając na podstawie art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r poz.1843 ), zwaną dalej ustawą”, Zamawiający przekazuje informacje z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 15.01.2020...

Utworzony: 2020-01-15 | Zmodyfikowany: 2020-01-15 11:37

8. Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)

Zarządzenie Nr 170/2019

Utworzony: 2020-01-15 | Zmodyfikowany: 2020-01-15 09:36

9. Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)

Zarządzenie Nr 10/2020

Utworzony: 2020-01-14 | Zmodyfikowany: 2020-01-14 13:01

10. Przetargi - rok 2020

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 500736-N-2020 z dnia 2020-01-07 r. Gmina Opatów: Obsługa bankowa budżetu Gminy Opatów i jej jednostek budżetowych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ic...

Utworzony: 2020-01-07 | Zmodyfikowany: 2020-01-13 11:45

11. 2020 rok

W dniu 16 stycznia 2020 roku

W dniu 16 stycznia 2020 roku ( tj. czwartek ) o godz. 14.15, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie, odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Opatowie. Tematem posiedzenia będzie: 1)Omówienie sprawozdania z pracy Komisji za 2019 rok. 2) Opracowanie planu pracy Komisji na 2020 rok. 3) Sprawy różne.

Utworzony: 2020-01-13 | Zmodyfikowany: 2020-01-13 10:53

12. 2020 rok

W dniu 16 stycznia 2020 roku

W dniu 16 stycznia 2020 roku ( tj. czwartek ) o godz. 14.30, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opatowie. Tematem posiedzenia będzie: 1)Omówienie sprawozdania z pracy Komisji za 2019 rok. 2) Opracowanie planu pracy Komisji na 2020 rok. 3) Sprawy różne.

Utworzony: 2020-01-13 | Zmodyfikowany: 2020-01-13 10:53

13. Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)

Zarządzenie Nr 8/2020

Utworzony: 2020-01-10 | Zmodyfikowany: 2020-01-10 14:43

14. Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)

Zarządzenie Nr 7/2020

Utworzony: 2020-01-10 | Zmodyfikowany: 2020-01-10 12:33

15. 2020 rok

Informacja

Utworzony: 2020-01-10 | Zmodyfikowany: 2020-01-10 12:29

16. 2020 rok

Informacja

Utworzony: 2020-01-10 | Zmodyfikowany: 2020-01-10 12:28

17. Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)

Zarządzenie Nr 6/2020

Utworzony: 2020-01-10 | Zmodyfikowany: 2020-01-10 07:35

18. Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)

Zarządzenie Nr 5/2020

Utworzony: 2020-01-10 | Zmodyfikowany: 2020-01-10 07:33

19. Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)

Zarządzenie Nr 4/2020

Utworzony: 2020-01-10 | Zmodyfikowany: 2020-01-10 07:31

20. Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)

Zarządzenie Nr 3/2020

Utworzony: 2020-01-10 | Zmodyfikowany: 2020-01-10 07:30