główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2020-10-28 14:14
Dział: PRAWO LOKALNE » Budżet » Budżet 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY OPATÓW O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA III KWARTAŁ 2020 ROKU
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2020-10-28 14:14
Dział: PRAWO LOKALNE » Budżet » Budżet 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY OPATÓW O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA III KWARTAŁ 2020 ROKU
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2020-10-28 14:12
Dział: PRAWO LOKALNE » Informacje, ogłoszenia, obwieszczenia » 2020 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie RŚP_II.6220.7.2020
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2020-10-28 14:12
Dział: PRAWO LOKALNE » Informacje, ogłoszenia, obwieszczenia » 2020 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie RŚP_II.6220.7.2020
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2020-10-27 12:56
Dział: PRAWO LOKALNE » Zarządzenia » 2020 rok » Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 131/2020
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2020-10-27 12:56
Dział: PRAWO LOKALNE » Zarządzenia » 2020 rok » Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 131/2020
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2020-10-27 09:13
Dział: PRAWO LOKALNE » Zarządzenia » 2020 rok » Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 130/2020
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2020-10-27 09:13
Dział: PRAWO LOKALNE » Zarządzenia » 2020 rok » Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 130/2020
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2020-10-27 08:57
Dział: PRAWO LOKALNE » Budżet » Budżet 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania budżetowe za okres 01.01.2020 - 30.09.2020
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2020-10-27 08:56
Dział: PRAWO LOKALNE » Budżet » Budżet 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania budżetowe za okres 01.01.2020 - 30.09.2020
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2020-10-27 08:54
Dział: PRAWO LOKALNE » Budżet » Budżet 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania budżetowe za okres 01.01.2020 - 30.09.2020
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2020-10-27 08:53
Dział: PRAWO LOKALNE » Budżet » Budżet 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania budżetowe za okres 01.01.2020 - 30.09.2020
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2020-10-27 08:52
Dział: PRAWO LOKALNE » Budżet » Budżet 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania budżetowe za okres 01.01.2020 - 30.09.2020
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2020-10-27 08:51
Dział: PRAWO LOKALNE » Budżet » Budżet 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdania budżetowe za okres 01.01.2020 - 30.09.2020
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2020-10-27 08:33
Dział: PRAWO LOKALNE » Projekty uchwał » 2020 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2020-10-27 08:32
Dział: PRAWO LOKALNE » Projekty uchwał » 2020 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2020-10-27 08:31
Dział: PRAWO LOKALNE » Projekty uchwał » 2020 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2020-10-27 08:30
Dział: PRAWO LOKALNE » Projekty uchwał » 2020 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2020-10-27 08:29
Dział: PRAWO LOKALNE » Projekty uchwał » 2020 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2020-10-27 08:28
Dział: PRAWO LOKALNE » Projekty uchwał » 2020 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2020-10-27 08:24
Dział: PRAWO LOKALNE » Projekty uchwał » 2020 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2020-10-27 08:24
Dział: PRAWO LOKALNE » Projekty uchwał » 2020 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2020-10-27 08:21
Dział: PRAWO LOKALNE » Projekty uchwał » 2020 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty uchwał
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2020-10-26 14:45
Dział: PRAWO LOKALNE » Informacje, ogłoszenia, obwieszczenia » 2020 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 29 października 2020 roku
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2020-10-26 14:43
Dział: PRAWO LOKALNE » Informacje, ogłoszenia, obwieszczenia » 2020 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 29 października 2020 roku
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2020-10-26 13:27
Dział: PRAWO LOKALNE » Informacje, ogłoszenia, obwieszczenia » 2020 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROJEKT - ANEKS Nr 3 DO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY OPATÓW
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2020-10-26 08:32
Dział: PRAWO LOKALNE » Zarządzenia » 2020 rok » Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 124/2020
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2020-10-26 08:31
Dział: PRAWO LOKALNE » Zarządzenia » 2020 rok » Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 124/2020
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2020-10-26 08:30
Dział: PRAWO LOKALNE » Zarządzenia » 2020 rok » Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 9/2020
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2020-10-26 08:29
Dział: PRAWO LOKALNE » Zarządzenia » 2020 rok » Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 9/2020
Wykonanie: Jerzy Budzisz