główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2020-02-25 12:10
Dział: PRAWO LOKALNE » Budżet » Budżet 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania budżetowe za okres 01.01.2019 - 31.12.2019
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2020-02-25 12:09
Dział: PRAWO LOKALNE » Budżet » Budżet 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania budżetowe za okres 01.01.2019 - 31.12.2019
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2020-02-25 12:08
Dział: PRAWO LOKALNE » Budżet » Budżet 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania budżetowe za okres 01.01.2019 - 31.12.2019
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2020-02-25 12:06
Dział: PRAWO LOKALNE » Budżet » Budżet 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania budżetowe za okres 01.01.2019 - 31.12.2019
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2020-02-25 12:04
Dział: PRAWO LOKALNE » Budżet » Budżet 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania budżetowe za okres 01.01.2019 - 31.12.2019
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2020-02-25 12:04
Dział: PRAWO LOKALNE » Budżet » Budżet 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdania budżetowe za okres 01.01.2019 - 31.12.2019
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2020-02-25 10:54
Dział: PRAWO LOKALNE » Projekty uchwał » 2020 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROJEKT - Uchwała Nr Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 lutego 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2020-2035
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2020-02-25 10:53
Dział: PRAWO LOKALNE » Projekty uchwał » 2020 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: PROJEKT - Uchwała Nr Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 lutego 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2020-2035
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2020-02-25 10:51
Dział: PRAWO LOKALNE » Projekty uchwał » 2020 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROJEKT III - Uchwała Nr ............. Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2020 rok
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2020-02-25 10:51
Dział: PRAWO LOKALNE » Projekty uchwał » 2020 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: PROJEKT III - Uchwała Nr ............. Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2020 rok
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2020-02-25 10:49
Dział: PRAWO LOKALNE » Projekty uchwał » 2020 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROJEKT II - Uchwała Nr Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2020 rok
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2020-02-25 10:49
Dział: PRAWO LOKALNE » Projekty uchwał » 2020 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: PROJEKT II - Uchwała Nr Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2020 rok
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2020-02-25 10:47
Dział: PRAWO LOKALNE » Projekty uchwał » 2020 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROJEKT - Uchwała Nr .. Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2020 rok
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2020-02-25 10:46
Dział: PRAWO LOKALNE » Projekty uchwał » 2020 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: PROJEKT - Uchwała Nr .. Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2020 rok
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2020-02-25 10:41
Dział: PRAWO LOKALNE » Projekty uchwał » 2020 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt Uchwała Nr ./2020 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia ....... lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych stanowiących własność Gminy Opatów oraz określenia kryteriów sprzedaży tych lokali
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2020-02-25 10:41
Dział: PRAWO LOKALNE » Projekty uchwał » 2020 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt Uchwała Nr ./2020 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia ....... lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych stanowiących własność Gminy Opatów oraz określenia kryteriów sprzedaży tych lokali
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2020-02-25 10:40
Dział: PRAWO LOKALNE » Projekty uchwał » 2020 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt - Uchwała Nr /2020 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia ....... lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w Opatowie przy ul Starowałowej 35
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2020-02-25 10:39
Dział: PRAWO LOKALNE » Projekty uchwał » 2020 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt - Uchwała Nr /2020 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia ....... lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w Opatowie przy ul Starowałowej 35
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2020-02-25 10:38
Dział: PRAWO LOKALNE » Projekty uchwał » 2020 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt - Uchwała Nr ./2020 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia ....... lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze kupna nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerami ewidencyjnymi 185/6, 185/7, 185/8, 186/6, 186/7, 186/8, położonej w Opatowie
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2020-02-25 10:37
Dział: PRAWO LOKALNE » Projekty uchwał » 2020 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt - Uchwała Nr ./2020 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia ....... lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze kupna nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerami ewidencyjnymi 185/6, 185/7, 185/8, 186/6, 186/7, 186/8, położonej w Opatowie
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2020-02-25 10:37
Dział: PRAWO LOKALNE » Projekty uchwał » 2020 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt - Uchwała Nr ./2020 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia ....... lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze kupna nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerami ewidencyjnymi 185/6, 185/7, 185/8, 186/6, 186/7, 186/8, położonej w Opatowie
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2020-02-25 10:37
Dział: PRAWO LOKALNE » Projekty uchwał » 2020 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt - Uchwała Nr ./2020 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia ....... lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze kupna nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerami ewidencyjnymi 185/6, 185/7, 185/8, 186/6, 186/7, 186/8, położonej w Opatowie
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2020-02-25 10:36
Dział: PRAWO LOKALNE » Projekty uchwał » 2020 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt - Uchwała Nr ./2020 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia . lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 729/19, położonej w Opatowie
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2020-02-25 10:34
Dział: PRAWO LOKALNE » Projekty uchwał » 2020 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt - Uchwała Nr ./2020 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia . lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 729/19, położonej w Opatowie
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2020-02-25 09:47
Dział: PRAWO LOKALNE » Projekty uchwał » 2020 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt - UCHWAŁA NR //2020, RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE z dnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 3 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Opatów
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2020-02-25 09:47
Dział: PRAWO LOKALNE » Projekty uchwał » 2020 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt - UCHWAŁA NR //2020, RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE z dnia ????????2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 3 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Opatów
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2020-02-25 08:46
Dział: PRAWO LOKALNE » Informacje, ogłoszenia, obwieszczenia » 2020 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 28 lutego 2020 roku
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2020-02-25 08:46
Dział: PRAWO LOKALNE » Informacje, ogłoszenia, obwieszczenia » 2020 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 28 lutego 2020 roku
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2020-02-25 08:44
Dział: PRAWO LOKALNE » Informacje, ogłoszenia, obwieszczenia » 2020 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 28 lutego 2020 roku
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2020-02-25 07:24
Dział: INNE » Jednostki podległe » Ośrodek Pomocy Społecznej » Sprawozdania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie z realizacji Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Opatów na lata 2016-2021 za 2019 r.
Wykonanie: Rafał Mianowski