główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2020-04-02 09:46
Dział: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi - Wyniki postępowania przetargowego » Przetargi - rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu
Wykonanie: Ewa Zaczkiewicz
Data: 2020-04-02 09:45
Dział: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi - Wyniki postępowania przetargowego » Przetargi - rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu
Wykonanie: Ewa Zaczkiewicz
Data: 2020-04-02 09:43
Dział: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi - Wyniki postępowania przetargowego » Przetargi - rok 2020
Opis zmian: usunięcie artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu
Wykonanie: Ewa Zaczkiewicz
Data: 2020-04-02 09:41
Dział: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi - Wyniki postępowania przetargowego » Przetargi - rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu
Wykonanie: Ewa Zaczkiewicz
Data: 2020-04-02 09:40
Dział: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi - Wyniki postępowania przetargowego » Przetargi - rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu
Wykonanie: Ewa Zaczkiewicz
Data: 2020-04-01 13:40
Dział: ORGANY » Nagrania z Sesji Rady Miejskiej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nagrania z SESJI RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2020-03-31 14:34
Dział: PRAWO LOKALNE » Budżet » Budżet 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY OPATÓW O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2020-03-31 14:33
Dział: PRAWO LOKALNE » Budżet » Budżet 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY OPATÓW O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2020-03-31 12:38
Dział: INNE » Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 2020r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Komunikat
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2020-03-31 10:05
Dział: INNE » Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.05.2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2020-03-31 09:56
Dział: INNE » Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.05.2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2020-03-31 09:49
Dział: INNE » Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.05.2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2020-03-31 09:48
Dział: INNE » Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.05.2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2020-03-31 09:41
Dział: INNE » Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 2020r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kielcach
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2020-03-31 09:41
Dział: INNE » Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 2020r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kielcach
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2020-03-31 09:41
Dział: INNE » Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 2020r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kielcach
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2020-03-31 09:40
Dział: INNE » Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 2020r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kielcach
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2020-03-31 09:35
Dział: INNE » Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 2020r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE Nr 34/2020 WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2020-03-31 09:35
Dział: INNE » Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 2020r.
Opis zmian: dodanie artykułu: ZARZĄDZENIE Nr 34/2020 WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2020-03-25 09:28
Dział: PRAWO LOKALNE » Zarządzenia » 2020 rok » Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 51/2020
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2020-03-25 09:28
Dział: PRAWO LOKALNE » Zarządzenia » 2020 rok » Zarządzenia Burmistrza (jako Organu)
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 51/2020
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2020-03-25 08:40
Dział: PRAWO LOKALNE » Informacje, ogłoszenia, obwieszczenia » 2020 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 31 marca 2020 roku
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2020-03-25 08:40
Dział: PRAWO LOKALNE » Informacje, ogłoszenia, obwieszczenia » 2020 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 31 marca 2020 roku
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2020-03-25 08:26
Dział: PRAWO LOKALNE » Projekty uchwał » 2020 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROJEKT - Uchwała Nr Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 31 marca 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2020-2035
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2020-03-25 08:26
Dział: PRAWO LOKALNE » Projekty uchwał » 2020 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: PROJEKT - Uchwała Nr Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 31 marca 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2020-2035
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2020-03-25 08:25
Dział: PRAWO LOKALNE » Projekty uchwał » 2020 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROJEKT I - Uchwała Nr Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2020 rok
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2020-03-25 08:24
Dział: PRAWO LOKALNE » Projekty uchwał » 2020 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: PROJEKT I - Uchwała Nr Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2020 rok
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2020-03-25 08:22
Dział: PRAWO LOKALNE » Projekty uchwał » 2020 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt Uchwała Nr / Rady Miejskiej w Opatowie z dnia w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2021 roku.
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2020-03-25 08:21
Dział: PRAWO LOKALNE » Projekty uchwał » 2020 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt Uchwała Nr / Rady Miejskiej w Opatowie z dnia w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2021 roku.
Wykonanie: Jerzy Budzisz
Data: 2020-03-25 08:20
Dział: PRAWO LOKALNE » Projekty uchwał » 2020 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROJEKT - Uchwała Nr . Rady Miejskiej w Opatowie z dnia w sprawie przejęcia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zadania zarządzania drogami dojazdowymi w związku z planowaną inwestycją obejmującą budowę jednojezdniowej drogi krajowej 74, klasy GP łączącej DK9 i DK74 ( łącznik północny)
Wykonanie: Jerzy Budzisz