główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

URZĄD MIASTA i GMINY
   Strona główna 5323
   Dane podstawowe 245880
   Godziny urzędowania 4819
   Organizacja Urzędu 8379
   Struktura organizacyjna 8285
   Opłata skarbowa 17260
   Nabór na wolne stanowiska 84385
   Załatw sprawę w urzędzie 2580
ORGANY
   Burmistrz 11444
     Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 149
     Oświadczenie majątkowe w związku z wyborem na stanowisko Burmistrza 273
     Oświadczenie majątkowe zakończenie VII kadencji 289
     Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 334
     Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 409
      Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 487
     Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 500
     Oświadczenie majątkowe rozpoczęcie VII kadencji 409
     Oświadczenie majątkowe zakończenie VI kadencji 441
     Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 704
   Zastępca Burmistrza 7900
     Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 182
     Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Opatów 278
     Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem z pełnienia obowiązków Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Opatów 300
      Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Opatów 297
   Sekretarz Gminy 5939
     Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 99
     Oświadczenie majątkowe w związku z objęciem stanowiska Sekretarza Gminy 179
     Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska Sekretarza Gminy 127
     Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 244
     Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 286
     Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 252
     Oświadczenia majątkowe za 2014 rok 281
     Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 560
     Korekta do oświadczenia majątkowego z dnia 31.12.2013r. w związku z odwołaniem ze stanowiska p.o. sekretarza gminy 237
     Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko Sekretarza Gminy 404
     Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem z pełnienia obowiązków Sekretarza Gminy 266
   Skarbnik Gminy 6189
     Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 103
     Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 220
     Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 245
     Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 235
     Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 302
     Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 498
   Rada Miejska 13166
     Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 427
     Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej na rozpoczęcie VIII kadencji Rady 456
      Oświadczenia majątkowe zakończenie VII kadencji 282
     Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 446
     Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 459
     Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 577
     Oświadczenia majątkowe za 2014 rok 593
      Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej na rozpoczęcie VII kadencji Rady 667
     Oświadczenia majątkowe zakończenie VI kadencji 481
     Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 896
   Nagrania z Sesji Rady Miejskiej 2572
   Komisje Rady 4559
   Interpelacje i zapytania 376
   Komórki organizacyjne 10010
   Urząd Stanu Cywilnego 11429
   Kierownicy referatów 12542
   Samodzielne stanowiska 7563
PRAWO LOKALNE
   Statut 3037
   Regulamin 2917
   Budżet 5495
     Budżet 2020 3
     Budżet 2019 389
     Budżet 2018 594
     Budżet 2017 696
     Budżet 2016 2038
     Budżet 2015 994
     Budżet 2014 2098
     Budżet 2013 2697
     Budżet 2012 2684
     Budżet 2011 2777
     Budżet 2010 1676
     Budżet 2009 1588
     Budżet 2008 418
     Budżet 2007 389
     Budżet 2006 405
     Budżet 2005 381
     Budżet 2004 339
     Budżet 2003 504
   Budżet obywatelski 846
     na rok 2020 590
     na rok 2019 1387
   Uchwały 12933
     2019 rok 2912
     2018 rok 2992
     2017 rok 3731
     2016 rok 4571
     2015 rok 9956
     2014 rok 10986
     2013 rok 12258
     2012 rok 10701
     2011 rok 11282
     2010 rok 11803
     2009 rok 15031
     2008 rok 17034
     2007 rok 18759
     2006 rok 16975
     2005 rok 14422
     2004 rok 16376
     2003 rok 17778
   Uchwały prawa miejscowego 7046
   Podatki i opłaty 4367
     2018 rok 408
     2016 rok 657
     2014 rok 961
     2013 rok 380
     2012 rok 789
     2011 rok 754
     2010 rok 1211
     2009 rok 352
     2008 rok 319
     2007 rok 690
     2006 rok 705
     2005 rok 864
     2004 rok 559
     2003 rok 2105
   Zarządzenia 15257
     2019 rok 2193
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki) 1990
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Organu) 3114
     2018 rok 1986
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Organu) 3505
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki) 1819
     2017 rok 1361
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki) 742
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Organu) 2187
     2016 rok 12115
     2015 rok 17815
     2014 rok 16084
     2013 rok 19444
     2012 rok 15576
     2011 rok 15724
     2010 rok 11883
     2009 rok 19008
     2008 rok 15652
     2007 rok 18253
     2006 rok 15985
     2005 rok 21757
     2004 rok 16161
     2003 rok 15965
   Strategia rozwoju 3543
   Plan Rozwoju Lokalnego 4022
   Protokoły z sesji 5724
     2019 rok 391
     2018 rok 1057
     2017 rok 749
     2016 rok 859
     2015 rok 1448
     2014 rok 1758
     2013 rok 1522
     2012 rok 2589
     2011 rok 2211
     2010 rok 2004
     2009 rok 1128
     2008 rok 839
     2007 rok 830
     2006 rok 512
   Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej 215
     Komisja Rewizyjna 93
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 179
     Komisja Budżetu i Finansów 165
     Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa 75
     Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej 189
   Harmonogram posiedzeń Komisji stałych Rady Miejskiej 1598
     2019 rok 375
     2018 rok 814
     2017 rok 940
   Polityka 1826
   Projekty uchwał 3831
     2019 rok 891
     2018 rok 970
     2017 rok 1351
     2016 rok 1428
     2005 rok 1171
     2004 rok 1227
     2003 rok 452
   Protokoły 2678
   Kredyty 1967
     2016 726
     2015 765
     2013 787
   Informacje, ogłoszenia, obwieszczenia 18990
     2019 rok 2800
     2018 rok 4926
     2017 rok 6817
     2016 rok 5077
     2015 rok 7417
     2014 rok 5148
     2013 rok 8338
     2012 rok 9686
     2011 rok 6396
     2010 rok 8932
     2009 rok 6594
     2008 rok 12159
     2007 rok 5171
     2006 rok 5971
     2005 rok 6065
     2004 rok 2261
     2003 rok 1171
   Informacje o środowisku i jego ochronie 2924
   Przetargi na zbycie nieruchomości 12489
     2019 rok 565
     2018 rok 1072
     2017 rok 1551
     2016 rok 4312
     2015 rok 7382
     2014 rok 5972
     2013 rok 5214
     2012 rok 6462
     2011 rok 4075
     2010 rok 8202
     2009 rok 6710
     2008 rok 14729
     2007 rok 5728
FINANSE I MAJĄTEK GMINY
   Informacja z mienia komunalnego 105
     2018 47
   Pomoc publiczna 60
   Sprawozdawczość finansowa 95
     2018 74
   Dług publiczny 84
     2019 rok 54
     2018 rok 32
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
   Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie 369
   Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych 416
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
   Dziennik Ustaw, Monitor Polski 1853
   Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 1685
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   Przetargi - Wyniki postępowania przetargowego 42460
     Przetargi - rok 2019 8595
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2019 1590
     Przetargi - rok 2018 9363
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2018 3564
     Przetargi - rok 2017 9162
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2017 2819
     Przetargi - rok 2016 11649
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2016 3315
     Przetargi - rok 2015 14079
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2015 6552
     Przetargi - rok 2014 11172
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2014 6339
     Przetargi - rok 2013 11275
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2013 8719
     Przetargi - rok 2012 9478
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2012 7906
     Przetargi - rok 2011 16065
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2011 4058
     Przetargi - rok 2010 25467
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2010 4434
     Przetargi - rok 2009 11980
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2009 5045
     Przetargi - rok 2008 10492
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2008 3195
     Przetargi - rok 2007 10410
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2007 3942
     Przetargi - rok 2006 13192
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2006 6963
     Przetargi - rok 2005 10643
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2005 4316
     Przetargi - rok 2004 4648
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2004 1077
     Przetargi - rok 2003 2895
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2003 735
   Zamówienia poniżej 30 000 euro 5009
     2019 rok 16272
     2018 rok 16080
     2017 rok 7309
     2016 rok 11040
     2015 rok 615
   Obligacje 2011 - 2012 1840
ZAŁATWIANIE SPRAW
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw, druki 3366
   E-PUAP - Elektronicza Skrzynka Podawcza 1422
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie 820
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie 402
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie 370
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza Samorządowego Zespołu Szkół nr 2 w Opatowie 373
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kobylanach 407
   Udostępnienie informacji publicznej 1367
INNE
   Wybory do Sejmu i do Senatu 13.10.2019r. 1469
   Wybory ławników 2019r 175
   Petycje 199
     Informacja zbiorcza o petycjach 17
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 26.05.2019r. 894
   Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 12.05.2019r 1170
   Wygaśnięcie mandatu radnego 111
   WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 1815
   Wybory do Sejmu i do Senatu 25.10.2015r. 1894
   Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015 1961
   Wybory ławników 2015r 681
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.05.2015 1979
   Ponowne wybory do Rady Miejskiej - Okręg wyborczy nr 15 2570
   WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 7288
   Wybory uzupełniające do Senatu 7.09.2014 2716
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 25.05.2014r. 1912
   Wybory do Sejmu i do Senatu 9.10.2011r. 2907
   Wybory ławników 2011r 1101
   WYBORY SAMORZĄDOWE w 2010 r. 17104
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 20.06.2010r 2380
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 7.06.2009r. 2229
   Wybory do Sejmu i do Senatu 21.10.2007r. 2509
   WYBORY SAMORZĄDOWE w 2006 r. 11420
   Jednostki podległe 9868
     Ośrodek Pomocy Społecznej 9012
    ›    Informacje podstawowe o OPS 1403
    ›    Oświadczenie majątkowe Kierownika OPS 2125
    ›    Regulamin organizacyjny 1009
    ›    Sposób załatwienia sprawy 2299
    ›    STATUT 942
    ›    INFORMACJE 5260
    ›    Nabór na wolne stanowiska 6990
    ›    Oświadczenie majątkowe osoby upoważnionej 1945
    ›    Projekt "KOBIETA AKTYWNA-KOBIETĄ PRZYSZŁOŚCI" w ramach PO KL 1006
    ›    II etap projektu systemowego: "Małe kroki do sukcesu" 324
    ›    III edycja projektu systemowego "Małe kroki do sukcesu" 349
    ›    IV edycja projektu systemowego "Małe kroki do sukcesu" 354
    ›    V edycja projektu systemowego "Małe kroki do sukcesu" 246
    ›     VI edycja projektu systemowego "Małe kroki do sukcesu" 266
    ›    VII edycja projektu systemowego "Małe kroki do sukcesu" 186
    ›    VIII edycja projektu systemowego "Małe kroki do sukcesu" 116
    ›    UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 103
    ›    Sprawozdania 244
    ›    Ocena zasobów pomocy społecznej 59
    ›    Strategie 52
    ›    Programy 55
    ›    Petycje 44
     Środowiskowy Dom Samopomocy w Opatowie 1705
    ›    Regulamin organizacyjny 43
    ›    Statut 23
    ›    Oświadczenie majątkowe Kierownika ŚDS 61
     Publiczne Przedszkole w Opatowie 2538
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 119
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 135
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 117
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z upływem powołania na stanowisko Dyrektora Anna Dziarmaga 123
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora - Marta Popek 115
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 79
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 55
    ›    Sprawozdania finansowe 26
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 58
     Szkoła Podstawowa nr 1 w Opatowie 2340
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 375
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 172
    ›     Oświadczenie majątkowe w związku z upływem powołania na stanowiska dyrektora - Ryszard Wosik 129
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko p.o. dyrektora - Anna Przygoda 159
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 170
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 79
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 95
    ›    Sprawozdania finansowe 30
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 54
     Szkoła Podstawowa nr 2 im. Partyzantów Ziemi Opatowskiej w Opatowie 3366
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 222
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 188
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z upływem powołania na stanowiska dyrektora - Krzysztof Skowron 231
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko p.o. dyrektora - Joanna Bińczak 215
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 169
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 93
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 94
    ›    Sprawozdania finansowe 28
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 47
     Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kobylanach 1790
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 128
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 127
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 93
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z upływem powołania na stanowisko Dyrektora Marta Popek 98
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko p.o. dyrektora - Danuta Tomaszewska 106
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 76
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 30
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 64
    ›    Sprawozdania finansowe 32
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 36
     Opatowski Ośrodek Kultury 2476
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 205
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z odejściem ze stanowiska 124
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 104
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko 111
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z odejściem ze stanowiska 113
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko 115
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 127
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 87
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 79
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska 55
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko 61
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska 54
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko 88
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 57
     Powiatowa i Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna im. Stanisława Czernika w Opatowie 1314
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 179
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z odejściem ze stanowiska 108
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko 129
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 140
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 98
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 90
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 78
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska 54
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko 66
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 63
     Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Opatowie 3949
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 186
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 113
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 87
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 83
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 87
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 115
    ›    Oświadczenia majątkowe w związku z upływem kadencji 71
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko 44
     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opatowie 2062
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 172
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 242
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 89
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 73
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 85
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 32
     Nabór na wolne stanowiska pracy w jednostkach podległych 3293
    ›    Powiatowa i Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie 3764
    ›    Opatowski Ośrodek Kultury 2868
    ›    Publiczne Przedszkole w Opatowie 2053
    ›    Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kobylanach 504
    ›     Samorządowy Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie 611
    ›     Samorządowy Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie 557
    ›    Ośrodek Pomocy Społecznej 249
   Jednostki pomocnicze 4458
   Stowarzyszenia i związki członkowskie 1736
   Spółki prawa handlowego 1904
   Oferty inwestycyjne 2823
   Rejestry i ewidencje nieudostępnione 1570
   Redakcja Biuletynu 1777
   Majątek Gminny 2488
     2013 rok 349
     2005 rok 1331
     2004 rok 721
     2003 rok 467
   Rejestry, wykazy i ewidencje 1687
     Gminna ewidencja zabytków 132
     Rejestr instytucji kultury 607
     Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 177
     REJESTR działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Opatów 1969
     Rejestr dziennych opiekunów 135
Łączna liczba odwiedzin:1843710