główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

URZĄD MIASTA i GMINY
   Strona główna 17253
   Dane podstawowe 252245
   Godziny urzędowania 5404
   Organizacja Urzędu 9312
   Struktura organizacyjna 9067
   Opłata skarbowa 21664
   Nabór na wolne stanowiska 90013
   Załatw sprawę w urzędzie 3003
ORGANY
   Burmistrz 12310
     Oświadczenie majątkowe za 2019 rok 81
     Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 383
     Oświadczenie majątkowe w związku z wyborem na stanowisko Burmistrza 388
     Oświadczenie majątkowe zakończenie VII kadencji 384
     Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 424
     Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 487
      Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 586
     Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 574
     Oświadczenie majątkowe rozpoczęcie VII kadencji 526
     Oświadczenie majątkowe zakończenie VI kadencji 529
     Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 798
   Zastępca Burmistrza 8460
      Oświadczenie majątkowe za 2019 rok 138
     Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 410
     Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Opatów 395
     Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem z pełnienia obowiązków Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Opatów 388
      Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Opatów 379
   Sekretarz Gminy 6352
      Oświadczenie majątkowe za 2019 rok 74
     Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 256
     Oświadczenie majątkowe w związku z objęciem stanowiska Sekretarza Gminy 257
     Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska Sekretarza Gminy 210
     Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 312
     Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 366
     Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 326
     Oświadczenia majątkowe za 2014 rok 362
     Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 633
     Korekta do oświadczenia majątkowego z dnia 31.12.2013r. w związku z odwołaniem ze stanowiska p.o. sekretarza gminy 307
     Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko Sekretarza Gminy 479
     Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem z pełnienia obowiązków Sekretarza Gminy 348
   Skarbnik Gminy 6614
      Oświadczenie majątkowe za 2019 rok 71
     Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 239
     Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 347
     Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 318
     Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 307
     Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 378
     Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 572
   Rada Miejska 14777
     Oświadczenia majątkowe za 2019 rok 383
     Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 1032
     Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej na rozpoczęcie VIII kadencji Rady 723
      Oświadczenia majątkowe zakończenie VII kadencji 368
     Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 529
     Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 573
     Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 683
     Oświadczenia majątkowe za 2014 rok 679
      Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej na rozpoczęcie VII kadencji Rady 756
     Oświadczenia majątkowe zakończenie VI kadencji 602
     Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 994
   Nagrania z Sesji Rady Miejskiej 4570
   Komisje Rady 4875
   Interpelacje i zapytania 698
   Komórki organizacyjne 10397
   Urząd Stanu Cywilnego 12631
   Kierownicy referatów 13221
   Samodzielne stanowiska 7871
PRAWO LOKALNE
   Statut 3391
   Regulamin 3123
   Budżet 5879
     Budżet 2020 345
     Budżet 2019 815
     Budżet 2018 922
     Budżet 2017 945
     Budżet 2016 2318
     Budżet 2015 1182
     Budżet 2014 2300
     Budżet 2013 2916
     Budżet 2012 2855
     Budżet 2011 2970
     Budżet 2010 1800
     Budżet 2009 1760
     Budżet 2008 498
     Budżet 2007 464
     Budżet 2006 469
     Budżet 2005 451
     Budżet 2004 406
     Budżet 2003 569
   Budżet obywatelski 1503
     na rok 2020 1124
     na rok 2019 1666
   Uchwały 13716
     2020 rok 1053
     2019 rok 5503
     2018 rok 4507
     2017 rok 4810
     2016 rok 5617
     2015 rok 11099
     2014 rok 11909
     2013 rok 13158
     2012 rok 11850
     2011 rok 12154
     2010 rok 12676
     2009 rok 16074
     2008 rok 17816
     2007 rok 19750
     2006 rok 17861
     2005 rok 15181
     2004 rok 17263
     2003 rok 18555
   Uchwały prawa miejscowego 7645
   Podatki i opłaty 4747
     2020 rok 213
     2018 rok 537
     2016 rok 757
     2014 rok 1024
     2013 rok 456
     2012 rok 896
     2011 rok 826
     2010 rok 1400
     2009 rok 418
     2008 rok 392
     2007 rok 755
     2006 rok 782
     2005 rok 1018
     2004 rok 629
     2003 rok 2247
   Zarządzenia 16435
     2020 rok 1072
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Organu) 2273
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki) 673
     2019 rok 2616
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki) 3021
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Organu) 5196
     2018 rok 2087
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Organu) 4859
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki) 2361
     2017 rok 1472
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki) 929
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Organu) 3319
     2016 rok 13410
     2015 rok 20201
     2014 rok 17721
     2013 rok 20343
     2012 rok 16735
     2011 rok 16679
     2010 rok 12672
     2009 rok 19881
     2008 rok 16726
     2007 rok 19331
    ›     Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki) 55
     2006 rok 16716
     2005 rok 22711
     2004 rok 17062
     2003 rok 16688
   Strategia rozwoju 3862
   Plan Rozwoju Lokalnego 4267
   Protokoły z sesji 6092
     2020 rok 147
     2019 rok 843
     2018 rok 1287
     2017 rok 899
     2016 rok 1035
     2015 rok 1637
     2014 rok 1962
     2013 rok 1706
     2012 rok 2804
     2011 rok 2380
     2010 rok 2162
     2009 rok 1293
     2008 rok 1003
     2007 rok 1029
     2006 rok 578
   Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej 534
     Komisja Rewizyjna 271
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 604
     Komisja Budżetu i Finansów 401
     Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa 215
     Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej 574
   Harmonogram posiedzeń Komisji stałych Rady Miejskiej 2190
     2020 rok 344
     2019 rok 945
     2018 rok 1260
     2017 rok 1335
   Polityka 1986
   Projekty uchwał 4175
     2020 rok 715
     2019 rok 1946
     2018 rok 1748
     2017 rok 1990
     2016 rok 2022
     2005 rok 1259
     2004 rok 1324
     2003 rok 540
   Protokoły 2883
   Kredyty 2128
     2016 823
     2015 820
     2013 846
   Informacje, ogłoszenia, obwieszczenia 19904
     2020 rok 1429
     2019 rok 4383
     2018 rok 5906
     2017 rok 7564
     2016 rok 5937
     2015 rok 8954
     2014 rok 5684
     2013 rok 9170
     2012 rok 10129
     2011 rok 6848
     2010 rok 9438
     2009 rok 7009
     2008 rok 12442
     2007 rok 5391
     2006 rok 6236
     2005 rok 6353
     2004 rok 2442
     2003 rok 1276
   Informacje o środowisku i jego ochronie 3257
   Przetargi na zbycie nieruchomości 12917
     2020 rok 307
     2019 rok 778
     2018 rok 1154
     2017 rok 1750
     2016 rok 5376
     2015 rok 8684
     2014 rok 6321
     2013 rok 5372
     2012 rok 6656
     2011 rok 4226
     2010 rok 8288
     2009 rok 6788
     2008 rok 14792
     2007 rok 5802
FINANSE I MAJĄTEK GMINY
   Informacja z mienia komunalnego 358
     2019 29
     2018 140
   Pomoc publiczna 216
   Sprawozdawczość finansowa 375
     2019 44
     2018 223
   Dług publiczny 261
     2019 rok 179
     2018 rok 101
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
   Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie 947
   Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych 620
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
   Dziennik Ustaw, Monitor Polski 2052
   Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 1946
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   Przetargi - Wyniki postępowania przetargowego 45401
     Przetargi - rok 2020 5962
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2020 1783
     Przetargi - rok 2019 12241
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2019 3259
     Przetargi - rok 2018 9965
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2018 4481
     Przetargi - rok 2017 9513
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2017 3308
     Przetargi - rok 2016 11970
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2016 3872
     Przetargi - rok 2015 15275
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2015 7934
     Przetargi - rok 2014 11565
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2014 6950
     Przetargi - rok 2013 11707
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2013 9406
     Przetargi - rok 2012 9774
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2012 8411
     Przetargi - rok 2011 16272
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2011 4291
     Przetargi - rok 2010 25690
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2010 4769
     Przetargi - rok 2009 12150
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2009 5296
     Przetargi - rok 2008 10682
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2008 3435
     Przetargi - rok 2007 10614
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2007 4206
     Przetargi - rok 2006 13570
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2006 7245
     Przetargi - rok 2005 10980
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2005 4568
     Przetargi - rok 2004 4936
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2004 1227
     Przetargi - rok 2003 3189
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2003 900
   Zamówienia poniżej 30 000 euro 6840
     2020 rok 6967
     2019 rok 21078
     2018 rok 16383
     2017 rok 7642
     2016 rok 12201
     2015 rok 721
   Obligacje 2011 - 2012 2062
ZAŁATWIANIE SPRAW
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw, druki 3726
   E-PUAP - Elektronicza Skrzynka Podawcza 1634
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie 939
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie 457
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie 432
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza Samorządowego Zespołu Szkół nr 2 w Opatowie 406
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kobylanach 457
   Udostępnienie informacji publicznej 1539
INNE
   II tura - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 12.07.2020 43
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28.06.2020 888
   Powszechny Spis Rolny 2020 231
   Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 2020r. 1621
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.05.2020 979
   Wybory do Sejmu i do Senatu 13.10.2019r. 2005
   Wybory ławników 2019r 323
   Petycje 425
     Informacja zbiorcza o petycjach 64
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 26.05.2019r. 1405
   Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 12.05.2019r 2019
   Wygaśnięcie mandatu radnego 241
   WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 2157
   Wybory do Sejmu i do Senatu 25.10.2015r. 2071
   Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015 2165
   Wybory ławników 2015r 822
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.05.2015 2168
   Ponowne wybory do Rady Miejskiej - Okręg wyborczy nr 15 2871
   WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 7602
   Wybory uzupełniające do Senatu 7.09.2014 2903
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 25.05.2014r. 2008
   Wybory do Sejmu i do Senatu 9.10.2011r. 3099
   Wybory ławników 2011r 1210
   WYBORY SAMORZĄDOWE w 2010 r. 17437
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 20.06.2010r 2562
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 7.06.2009r. 2356
   Wybory do Sejmu i do Senatu 21.10.2007r. 2613
   WYBORY SAMORZĄDOWE w 2006 r. 11635
   Jednostki podległe 10319
     Ośrodek Pomocy Społecznej 9434
    ›    Informacje podstawowe o OPS 1570
    ›    Oświadczenie majątkowe Kierownika OPS 2479
    ›    Regulamin organizacyjny 1133
    ›    Sposób załatwienia sprawy 2933
    ›    STATUT 1057
    ›    INFORMACJE 6038
    ›    Nabór na wolne stanowiska 7584
    ›    Oświadczenie majątkowe osoby upoważnionej 2400
    ›    Projekt "KOBIETA AKTYWNA-KOBIETĄ PRZYSZŁOŚCI" w ramach PO KL 1095
    ›    II etap projektu systemowego: "Małe kroki do sukcesu" 403
    ›    III edycja projektu systemowego "Małe kroki do sukcesu" 432
    ›    IV edycja projektu systemowego "Małe kroki do sukcesu" 427
    ›    V edycja projektu systemowego "Małe kroki do sukcesu" 319
    ›     VI edycja projektu systemowego "Małe kroki do sukcesu" 329
    ›    VII edycja projektu systemowego "Małe kroki do sukcesu" 261
    ›    VIII edycja projektu systemowego "Małe kroki do sukcesu" 198
    ›    UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 197
    ›    Sprawozdania 632
    ›    Ocena zasobów pomocy społecznej 167
    ›    Strategie 121
    ›    Programy 144
    ›    Petycje 119
     Środowiskowy Dom Samopomocy w Opatowie 2255
    ›    Regulamin organizacyjny 125
    ›    Statut 117
    ›    Oświadczenie majątkowe Kierownika ŚDS 239
    ›    Sprawozdania finansowe 31
     Publiczne Przedszkole w Opatowie 2669
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 192
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 213
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 185
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z upływem powołania na stanowisko Dyrektora Anna Dziarmaga 211
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora - Marta Popek 247
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 160
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 130
    ›    Sprawozdania finansowe 116
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 148
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok 26
     Szkoła Podstawowa nr 1 w Opatowie 2512
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 442
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 245
    ›     Oświadczenie majątkowe w związku z upływem powołania na stanowiska dyrektora - Ryszard Wosik 267
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko p.o. dyrektora - Anna Przygoda 275
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 220
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 134
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 179
    ›    Sprawozdania finansowe 101
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 149
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok 32
     Szkoła Podstawowa nr 2 im. Partyzantów Ziemi Opatowskiej w Opatowie 3954
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 294
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 246
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z upływem powołania na stanowiska dyrektora - Krzysztof Skowron 331
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko p.o. dyrektora - Joanna Bińczak 328
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 244
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 205
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 158
    ›    Sprawozdania finansowe 112
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 150
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok 36
     Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kobylanach 2161
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 213
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 219
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 192
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z upływem powołania na stanowisko Dyrektora Marta Popek 188
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko p.o. dyrektora - Danuta Tomaszewska 247
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 175
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 129
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 142
    ›    Sprawozdania finansowe 122
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 155
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok 23
     Opatowski Ośrodek Kultury 2827
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 265
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z odejściem ze stanowiska 187
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 167
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko 177
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z odejściem ze stanowiska 177
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko 183
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 203
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 157
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 133
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska 123
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko 121
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska 190
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko 348
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 177
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok 25
     Powiatowa i Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna im. Stanisława Czernika w Opatowie 1498
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 242
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z odejściem ze stanowiska 177
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko 179
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 209
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 182
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 155
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 141
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska 120
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko 122
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 174
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok 23
     Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Opatowie 4674
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 273
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 180
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 152
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 170
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 154
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 326
    ›    Oświadczenia majątkowe w związku z upływem kadencji 172
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko 171
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok 43
     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opatowie 2283
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 245
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 347
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 161
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 153
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 153
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 111
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok 27
     Nabór na wolne stanowiska pracy w jednostkach podległych 3430
    ›    Powiatowa i Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie 3976
    ›    Opatowski Ośrodek Kultury 3126
    ›    Publiczne Przedszkole w Opatowie 2267
    ›    Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kobylanach 615
    ›     Samorządowy Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie 727
    ›     Samorządowy Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie 669
    ›    Ośrodek Pomocy Społecznej 330
   Jednostki pomocnicze 4889
   Stowarzyszenia i związki członkowskie 1851
   Spółki prawa handlowego 1995
   Oferty inwestycyjne 2962
   Rejestry i ewidencje nieudostępnione 1735
   Redakcja Biuletynu 1932
   Majątek Gminny 2635
     2013 rok 400
     2005 rok 1386
     2004 rok 765
     2003 rok 512
   Rejestry, wykazy i ewidencje 1992
     Gminna ewidencja zabytków 224
     Rejestr instytucji kultury 675
     Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 228
     REJESTR działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Opatów 2071
     Rejestr dziennych opiekunów 202
Łączna liczba odwiedzin:2053328