główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

URZĄD MIASTA i GMINY
   Strona główna 8076
   Dane podstawowe 247687
   Godziny urzędowania 4966
   Organizacja Urzędu 8661
   Struktura organizacyjna 8532
   Opłata skarbowa 17607
   Nabór na wolne stanowiska 86396
   Załatw sprawę w urzędzie 2702
ORGANY
   Burmistrz 11639
     Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 224
     Oświadczenie majątkowe w związku z wyborem na stanowisko Burmistrza 311
     Oświadczenie majątkowe zakończenie VII kadencji 306
     Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 354
     Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 431
      Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 508
     Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 521
     Oświadczenie majątkowe rozpoczęcie VII kadencji 446
     Oświadczenie majątkowe zakończenie VI kadencji 458
     Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 728
   Zastępca Burmistrza 8060
     Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 258
     Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Opatów 306
     Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem z pełnienia obowiązków Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Opatów 319
      Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Opatów 320
   Sekretarz Gminy 6053
     Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 139
     Oświadczenie majątkowe w związku z objęciem stanowiska Sekretarza Gminy 201
     Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska Sekretarza Gminy 147
     Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 261
     Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 302
     Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 265
     Oświadczenia majątkowe za 2014 rok 297
     Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 573
     Korekta do oświadczenia majątkowego z dnia 31.12.2013r. w związku z odwołaniem ze stanowiska p.o. sekretarza gminy 250
     Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko Sekretarza Gminy 419
     Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem z pełnienia obowiązków Sekretarza Gminy 288
   Skarbnik Gminy 6309
     Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 150
     Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 234
     Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 263
     Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 250
     Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 316
     Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 511
   Rada Miejska 13431
     Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 590
     Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej na rozpoczęcie VIII kadencji Rady 514
      Oświadczenia majątkowe zakończenie VII kadencji 296
     Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 459
     Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 482
     Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 594
     Oświadczenia majątkowe za 2014 rok 604
      Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej na rozpoczęcie VII kadencji Rady 682
     Oświadczenia majątkowe zakończenie VI kadencji 499
     Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 915
   Nagrania z Sesji Rady Miejskiej 3155
   Komisje Rady 4658
   Interpelacje i zapytania 538
   Komórki organizacyjne 10097
   Urząd Stanu Cywilnego 11699
   Kierownicy referatów 12708
   Samodzielne stanowiska 7645
PRAWO LOKALNE
   Statut 3128
   Regulamin 2958
   Budżet 5621
     Budżet 2020 109
     Budżet 2019 491
     Budżet 2018 674
     Budżet 2017 750
     Budżet 2016 2096
     Budżet 2015 1028
     Budżet 2014 2126
     Budżet 2013 2736
     Budżet 2012 2717
     Budżet 2011 2806
     Budżet 2010 1698
     Budżet 2009 1616
     Budżet 2008 437
     Budżet 2007 403
     Budżet 2006 418
     Budżet 2005 395
     Budżet 2004 350
     Budżet 2003 513
   Budżet obywatelski 999
     na rok 2020 767
     na rok 2019 1466
   Uchwały 13202
     2019 rok 3805
     2018 rok 3354
     2017 rok 3935
     2016 rok 4748
     2015 rok 10165
     2014 rok 11127
     2013 rok 12411
     2012 rok 10855
     2011 rok 11429
     2010 rok 11941
     2009 rok 15207
     2008 rok 17172
     2007 rok 18935
     2006 rok 17116
     2005 rok 14551
     2004 rok 16525
     2003 rok 17924
   Uchwały prawa miejscowego 7203
   Podatki i opłaty 4492
     2020 rok 70
     2018 rok 455
     2016 rok 681
     2014 rok 975
     2013 rok 398
     2012 rok 818
     2011 rok 768
     2010 rok 1240
     2009 rok 364
     2008 rok 334
     2007 rok 708
     2006 rok 717
     2005 rok 888
     2004 rok 575
     2003 rok 2131
   Zarządzenia 15573
     2020 rok 83
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Organu) 142
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki) 67
     2019 rok 2464
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki) 2370
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Organu) 3789
     2018 rok 2014
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Organu) 3852
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki) 1935
     2017 rok 1391
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki) 775
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Organu) 2442
     2016 rok 12323
     2015 rok 18157
     2014 rok 16270
     2013 rok 19608
     2012 rok 15745
     2011 rok 15868
     2010 rok 12014
     2009 rok 19174
     2008 rok 15803
     2007 rok 18424
    ›     Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki) 4
     2006 rok 16102
     2005 rok 21893
     2004 rok 16295
     2003 rok 16093
   Strategia rozwoju 3600
   Plan Rozwoju Lokalnego 4086
   Protokoły z sesji 5809
     2019 rok 479
     2018 rok 1087
     2017 rok 778
     2016 rok 883
     2015 rok 1474
     2014 rok 1788
     2013 rok 1543
     2012 rok 2617
     2011 rok 2236
     2010 rok 2027
     2009 rok 1152
     2008 rok 860
     2007 rok 857
     2006 rok 522
   Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej 297
     Komisja Rewizyjna 123
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 294
     Komisja Budżetu i Finansów 203
     Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa 95
     Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej 268
   Harmonogram posiedzeń Komisji stałych Rady Miejskiej 1706
     2020 rok 23
     2019 rok 522
     2018 rok 884
     2017 rok 997
   Polityka 1865
   Projekty uchwał 3962
     2020 rok 45
     2019 rok 1182
     2018 rok 1103
     2017 rok 1453
     2016 rok 1518
     2005 rok 1189
     2004 rok 1250
     2003 rok 465
   Protokoły 2724
   Kredyty 2013
     2016 746
     2015 781
     2013 797
   Informacje, ogłoszenia, obwieszczenia 19209
     2020 rok 76
     2019 rok 3355
     2018 rok 5131
     2017 rok 6966
     2016 rok 5221
     2015 rok 7683
     2014 rok 5245
     2013 rok 8516
     2012 rok 9772
     2011 rok 6517
     2010 rok 9032
     2009 rok 6693
     2008 rok 12209
     2007 rok 5204
     2006 rok 6030
     2005 rok 6136
     2004 rok 2291
     2003 rok 1186
   Informacje o środowisku i jego ochronie 2990
   Przetargi na zbycie nieruchomości 12577
     2019 rok 620
     2018 rok 1089
     2017 rok 1590
     2016 rok 4438
     2015 rok 7581
     2014 rok 6040
     2013 rok 5250
     2012 rok 6493
     2011 rok 4105
     2010 rok 8216
     2009 rok 6722
     2008 rok 14739
     2007 rok 5741
FINANSE I MAJĄTEK GMINY
   Informacja z mienia komunalnego 157
     2018 75
   Pomoc publiczna 94
   Sprawozdawczość finansowa 177
     2018 137
   Dług publiczny 140
     2019 rok 102
     2018 rok 51
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
   Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie 547
   Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych 475
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
   Dziennik Ustaw, Monitor Polski 1897
   Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 1740
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   Przetargi - Wyniki postępowania przetargowego 43237
     Przetargi - rok 2020 546
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2020 176
     Przetargi - rok 2019 10696
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2019 2330
     Przetargi - rok 2018 9541
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2018 3784
     Przetargi - rok 2017 9250
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2017 2951
     Przetargi - rok 2016 11713
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2016 3424
     Przetargi - rok 2015 14288
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2015 6818
     Przetargi - rok 2014 11258
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2014 6460
     Przetargi - rok 2013 11386
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2013 8865
     Przetargi - rok 2012 9559
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2012 8010
     Przetargi - rok 2011 16105
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2011 4110
     Przetargi - rok 2010 25518
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2010 4519
     Przetargi - rok 2009 12021
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2009 5104
     Przetargi - rok 2008 10536
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2008 3253
     Przetargi - rok 2007 10467
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2007 3996
     Przetargi - rok 2006 13284
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2006 7040
     Przetargi - rok 2005 10707
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2005 4375
     Przetargi - rok 2004 4697
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2004 1112
     Przetargi - rok 2003 2961
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2003 775
   Zamówienia poniżej 30 000 euro 5347
     2020 rok 293
     2019 rok 19640
     2018 rok 16142
     2017 rok 7376
     2016 rok 11201
     2015 rok 636
   Obligacje 2011 - 2012 1897
ZAŁATWIANIE SPRAW
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw, druki 3467
   E-PUAP - Elektronicza Skrzynka Podawcza 1469
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie 841
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie 425
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie 385
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza Samorządowego Zespołu Szkół nr 2 w Opatowie 381
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kobylanach 418
   Udostępnienie informacji publicznej 1418
INNE
   Wybory do Sejmu i do Senatu 13.10.2019r. 1603
   Wybory ławników 2019r 226
   Petycje 269
     Informacja zbiorcza o petycjach 30
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 26.05.2019r. 1037
   Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 12.05.2019r 1359
   Wygaśnięcie mandatu radnego 141
   WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 1876
   Wybory do Sejmu i do Senatu 25.10.2015r. 1955
   Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015 2031
   Wybory ławników 2015r 722
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.05.2015 2032
   Ponowne wybory do Rady Miejskiej - Okręg wyborczy nr 15 2661
   WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 7382
   Wybory uzupełniające do Senatu 7.09.2014 2771
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 25.05.2014r. 1937
   Wybory do Sejmu i do Senatu 9.10.2011r. 2949
   Wybory ławników 2011r 1125
   WYBORY SAMORZĄDOWE w 2010 r. 17201
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 20.06.2010r 2430
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 7.06.2009r. 2260
   Wybory do Sejmu i do Senatu 21.10.2007r. 2537
   WYBORY SAMORZĄDOWE w 2006 r. 11484
   Jednostki podległe 9980
     Ośrodek Pomocy Społecznej 9095
    ›    Informacje podstawowe o OPS 1434
    ›    Oświadczenie majątkowe Kierownika OPS 2196
    ›    Regulamin organizacyjny 1026
    ›    Sposób załatwienia sprawy 2415
    ›    STATUT 973
    ›    INFORMACJE 5408
    ›    Nabór na wolne stanowiska 7140
    ›    Oświadczenie majątkowe osoby upoważnionej 2033
    ›    Projekt "KOBIETA AKTYWNA-KOBIETĄ PRZYSZŁOŚCI" w ramach PO KL 1020
    ›    II etap projektu systemowego: "Małe kroki do sukcesu" 335
    ›    III edycja projektu systemowego "Małe kroki do sukcesu" 359
    ›    IV edycja projektu systemowego "Małe kroki do sukcesu" 362
    ›    V edycja projektu systemowego "Małe kroki do sukcesu" 256
    ›     VI edycja projektu systemowego "Małe kroki do sukcesu" 272
    ›    VII edycja projektu systemowego "Małe kroki do sukcesu" 195
    ›    VIII edycja projektu systemowego "Małe kroki do sukcesu" 125
    ›    UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 116
    ›    Sprawozdania 324
    ›    Ocena zasobów pomocy społecznej 86
    ›    Strategie 59
    ›    Programy 65
    ›    Petycje 53
     Środowiskowy Dom Samopomocy w Opatowie 1861
    ›    Regulamin organizacyjny 54
    ›    Statut 37
    ›    Oświadczenie majątkowe Kierownika ŚDS 116
     Publiczne Przedszkole w Opatowie 2563
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 130
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 147
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 128
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z upływem powołania na stanowisko Dyrektora Anna Dziarmaga 142
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora - Marta Popek 142
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 97
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 68
    ›    Sprawozdania finansowe 38
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 79
     Szkoła Podstawowa nr 1 w Opatowie 2383
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 385
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 185
    ›     Oświadczenie majątkowe w związku z upływem powołania na stanowiska dyrektora - Ryszard Wosik 157
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko p.o. dyrektora - Anna Przygoda 176
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 179
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 87
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 110
    ›    Sprawozdania finansowe 41
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 75
     Szkoła Podstawowa nr 2 im. Partyzantów Ziemi Opatowskiej w Opatowie 3515
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 237
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 204
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z upływem powołania na stanowiska dyrektora - Krzysztof Skowron 254
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko p.o. dyrektora - Joanna Bińczak 245
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 183
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 113
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 106
    ›    Sprawozdania finansowe 47
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 70
     Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kobylanach 1869
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 148
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 143
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 111
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z upływem powołania na stanowisko Dyrektora Marta Popek 117
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko p.o. dyrektora - Danuta Tomaszewska 140
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 91
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 50
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 79
    ›    Sprawozdania finansowe 50
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 61
     Opatowski Ośrodek Kultury 2574
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 218
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z odejściem ze stanowiska 133
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 114
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko 118
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z odejściem ze stanowiska 125
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko 125
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 140
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 99
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 88
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska 65
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko 73
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska 86
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko 158
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 89
     Powiatowa i Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna im. Stanisława Czernika w Opatowie 1356
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 186
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z odejściem ze stanowiska 119
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko 138
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 152
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 111
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 99
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 87
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska 64
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko 75
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 88
     Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Opatowie 4116
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 195
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 122
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 96
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 93
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 100
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 167
    ›    Oświadczenia majątkowe w związku z upływem kadencji 91
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko 61
     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opatowie 2118
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 181
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 257
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 100
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 84
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 97
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 43
     Nabór na wolne stanowiska pracy w jednostkach podległych 3322
    ›    Powiatowa i Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie 3821
    ›    Opatowski Ośrodek Kultury 2940
    ›    Publiczne Przedszkole w Opatowie 2084
    ›    Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kobylanach 531
    ›     Samorządowy Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie 629
    ›     Samorządowy Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie 573
    ›    Ośrodek Pomocy Społecznej 264
   Jednostki pomocnicze 4625
   Stowarzyszenia i związki członkowskie 1767
   Spółki prawa handlowego 1934
   Oferty inwestycyjne 2865
   Rejestry i ewidencje nieudostępnione 1612
   Redakcja Biuletynu 1824
   Majątek Gminny 2521
     2013 rok 361
     2005 rok 1340
     2004 rok 731
     2003 rok 479
   Rejestry, wykazy i ewidencje 1760
     Gminna ewidencja zabytków 152
     Rejestr instytucji kultury 615
     Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 189
     REJESTR działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Opatów 2006
     Rejestr dziennych opiekunów 150
Łączna liczba odwiedzin:1889821