główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

URZĄD MIASTA i GMINY
   Strona główna 20291
   Dane podstawowe 252660
   Godziny urzędowania 5573
   Organizacja Urzędu 9493
   Struktura organizacyjna 9224
   Opłata skarbowa 22148
   Nabór na wolne stanowiska 91653
   Załatw sprawę w urzędzie 3120
ORGANY
   Burmistrz 12480
     Oświadczenie majątkowe za 2019 rok 116
     Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 402
     Oświadczenie majątkowe w związku z wyborem na stanowisko Burmistrza 410
     Oświadczenie majątkowe zakończenie VII kadencji 398
     Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 443
     Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 506
      Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 604
     Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 594
     Oświadczenie majątkowe rozpoczęcie VII kadencji 539
     Oświadczenie majątkowe zakończenie VI kadencji 554
     Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 817
   Zastępca Burmistrza 8578
      Oświadczenie majątkowe za 2019 rok 187
     Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 444
     Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Opatów 412
     Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem z pełnienia obowiązków Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Opatów 406
      Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Opatów 392
   Sekretarz Gminy 6445
      Oświadczenie majątkowe za 2019 rok 99
     Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 281
     Oświadczenie majątkowe w związku z objęciem stanowiska Sekretarza Gminy 276
     Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska Sekretarza Gminy 226
     Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 324
     Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 383
     Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 343
     Oświadczenia majątkowe za 2014 rok 380
     Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 651
     Korekta do oświadczenia majątkowego z dnia 31.12.2013r. w związku z odwołaniem ze stanowiska p.o. sekretarza gminy 326
     Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko Sekretarza Gminy 495
     Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem z pełnienia obowiązków Sekretarza Gminy 377
   Skarbnik Gminy 6711
      Oświadczenie majątkowe za 2019 rok 104
     Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 255
     Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 367
     Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 333
     Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 320
     Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 393
     Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 587
   Rada Miejska 14982
     Oświadczenia majątkowe za 2019 rok 444
     Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 1104
     Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej na rozpoczęcie VIII kadencji Rady 802
      Oświadczenia majątkowe zakończenie VII kadencji 394
     Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 550
     Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 630
     Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 706
     Oświadczenia majątkowe za 2014 rok 704
      Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej na rozpoczęcie VII kadencji Rady 775
     Oświadczenia majątkowe zakończenie VI kadencji 648
     Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 1012
   Nagrania z Sesji Rady Miejskiej 4935
   Komisje Rady 4942
   Interpelacje i zapytania 740
   Komórki organizacyjne 10498
   Urząd Stanu Cywilnego 13004
   Kierownicy referatów 13465
   Samodzielne stanowiska 7942
PRAWO LOKALNE
   Statut 3502
   Regulamin 3180
   Budżet 5955
     Budżet 2020 452
     Budżet 2019 900
     Budżet 2018 991
     Budżet 2017 996
     Budżet 2016 2379
     Budżet 2015 1235
     Budżet 2014 2361
     Budżet 2013 2974
     Budżet 2012 2910
     Budżet 2011 3028
     Budżet 2010 1836
     Budżet 2009 1821
     Budżet 2008 517
     Budżet 2007 485
     Budżet 2006 488
     Budżet 2005 471
     Budżet 2004 426
     Budżet 2003 585
   Budżet obywatelski 1651
     na rok 2020 1206
     na rok 2019 1710
   Uchwały 13882
     2020 rok 1532
     2019 rok 6040
     2018 rok 5046
     2017 rok 5247
     2016 rok 5921
     2015 rok 11464
     2014 rok 12195
     2013 rok 13463
     2012 rok 12159
     2011 rok 12448
     2010 rok 12985
     2009 rok 16437
     2008 rok 18187
     2007 rok 20069
     2006 rok 18150
     2005 rok 15415
     2004 rok 17489
     2003 rok 18783
   Uchwały prawa miejscowego 7783
   Podatki i opłaty 4814
     2020 rok 243
     2018 rok 563
     2016 rok 779
     2014 rok 1039
     2013 rok 470
     2012 rok 915
     2011 rok 838
     2010 rok 1418
     2009 rok 437
     2008 rok 402
     2007 rok 777
     2006 rok 800
     2005 rok 1054
     2004 rok 640
     2003 rok 2288
   Zarządzenia 16650
     2020 rok 1316
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Organu) 2932
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki) 875
     2019 rok 2658
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki) 3265
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Organu) 5586
     2018 rok 2115
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Organu) 5184
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki) 2500
     2017 rok 1492
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki) 983
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Organu) 3644
     2016 rok 13768
     2015 rok 20946
     2014 rok 18138
     2013 rok 20722
     2012 rok 17138
     2011 rok 17066
     2010 rok 12972
     2009 rok 20244
     2008 rok 17066
     2007 rok 19691
    ›     Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki) 73
     2006 rok 17006
     2005 rok 23048
     2004 rok 17368
     2003 rok 16974
   Strategia rozwoju 3931
   Plan Rozwoju Lokalnego 4329
   Protokoły z sesji 6143
     2020 rok 191
     2019 rok 935
     2018 rok 1358
     2017 rok 954
     2016 rok 1091
     2015 rok 1701
     2014 rok 2018
     2013 rok 1760
     2012 rok 2877
     2011 rok 2428
     2010 rok 2216
     2009 rok 1355
     2008 rok 1055
     2007 rok 1100
     2006 rok 598
   Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej 600
     Komisja Rewizyjna 317
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 686
     Komisja Budżetu i Finansów 476
     Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa 258
     Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej 657
   Harmonogram posiedzeń Komisji stałych Rady Miejskiej 2317
     2020 rok 464
     2019 rok 1070
     2018 rok 1392
     2017 rok 1424
   Polityka 2015
   Projekty uchwał 4244
     2020 rok 902
     2019 rok 2191
     2018 rok 1940
     2017 rok 2181
     2016 rok 2205
     2005 rok 1284
     2004 rok 1344
     2003 rok 568
   Protokoły 2944
   Kredyty 2175
     2016 848
     2015 832
     2013 863
   Informacje, ogłoszenia, obwieszczenia 20073
     2020 rok 1878
     2019 rok 4679
     2018 rok 6152
     2017 rok 7849
     2016 rok 6206
     2015 rok 9370
     2014 rok 5872
     2013 rok 9419
     2012 rok 10285
     2011 rok 6977
     2010 rok 9585
     2009 rok 7145
     2008 rok 12515
     2007 rok 5444
     2006 rok 6299
     2005 rok 6441
     2004 rok 2482
     2003 rok 1302
   Informacje o środowisku i jego ochronie 3329
   Przetargi na zbycie nieruchomości 13081
     2020 rok 466
     2019 rok 840
     2018 rok 1172
     2017 rok 1803
     2016 rok 5747
     2015 rok 9047
     2014 rok 6434
     2013 rok 5413
     2012 rok 6730
     2011 rok 4267
     2010 rok 8306
     2009 rok 6804
     2008 rok 14813
     2007 rok 5823
FINANSE I MAJĄTEK GMINY
   Informacja z mienia komunalnego 411
     2019 56
     2018 160
   Pomoc publiczna 259
   Sprawozdawczość finansowa 437
     2019 91
     2018 244
   Dług publiczny 299
     2019 rok 202
     2018 rok 124
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
   Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie 1069
   Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych 688
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
   Dziennik Ustaw, Monitor Polski 2098
   Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 2031
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   Przetargi - Wyniki postępowania przetargowego 46057
     Przetargi - rok 2020 7929
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2020 2462
     Przetargi - rok 2019 12394
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2019 3473
     Przetargi - rok 2018 10131
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2018 4614
     Przetargi - rok 2017 9596
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2017 3423
     Przetargi - rok 2016 12053
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2016 4006
     Przetargi - rok 2015 15563
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2015 8261
     Przetargi - rok 2014 11655
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2014 7077
     Przetargi - rok 2013 11825
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2013 9562
     Przetargi - rok 2012 9871
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2012 8535
     Przetargi - rok 2011 16312
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2011 4337
     Przetargi - rok 2010 25727
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2010 4839
     Przetargi - rok 2009 12187
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2009 5358
     Przetargi - rok 2008 10721
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2008 3497
     Przetargi - rok 2007 10669
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2007 4273
     Przetargi - rok 2006 13665
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2006 7309
     Przetargi - rok 2005 11060
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2005 4626
     Przetargi - rok 2004 5008
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2004 1251
     Przetargi - rok 2003 3273
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2003 936
   Zamówienia poniżej 30 000 euro 7574
     2020 rok 10175
     2019 rok 21223
     2018 rok 16483
     2017 rok 7736
     2016 rok 12587
     2015 rok 748
   Obligacje 2011 - 2012 2108
ZAŁATWIANIE SPRAW
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw, druki 3864
   E-PUAP - Elektronicza Skrzynka Podawcza 1694
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie 962
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie 469
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie 443
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza Samorządowego Zespołu Szkół nr 2 w Opatowie 415
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kobylanach 472
   Udostępnienie informacji publicznej 1570
INNE
   II tura - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 12.07.2020 69
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28.06.2020 973
   Powszechny Spis Rolny 2020 322
   Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 2020r. 1857
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.05.2020 1095
   Wybory do Sejmu i do Senatu 13.10.2019r. 2117
   Wybory ławników 2019r 359
   Petycje 463
     Informacja zbiorcza o petycjach 77
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 26.05.2019r. 1513
   Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 12.05.2019r 2201
   Wygaśnięcie mandatu radnego 268
   WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 2269
   Wybory do Sejmu i do Senatu 25.10.2015r. 2109
   Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015 2213
   Wybory ławników 2015r 851
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.05.2015 2204
   Ponowne wybory do Rady Miejskiej - Okręg wyborczy nr 15 2946
   WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 7657
   Wybory uzupełniające do Senatu 7.09.2014 2949
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 25.05.2014r. 2032
   Wybory do Sejmu i do Senatu 9.10.2011r. 3152
   Wybory ławników 2011r 1248
   WYBORY SAMORZĄDOWE w 2010 r. 17518
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 20.06.2010r 2619
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 7.06.2009r. 2381
   Wybory do Sejmu i do Senatu 21.10.2007r. 2642
   WYBORY SAMORZĄDOWE w 2006 r. 11679
   Jednostki podległe 10400
     Ośrodek Pomocy Społecznej 9569
    ›    Informacje podstawowe o OPS 1627
    ›    Oświadczenie majątkowe Kierownika OPS 2589
    ›    Regulamin organizacyjny 1163
    ›    Sposób załatwienia sprawy 3211
    ›    STATUT 1087
    ›    INFORMACJE 6332
    ›    Nabór na wolne stanowiska 7777
    ›    Oświadczenie majątkowe osoby upoważnionej 2517
    ›    Projekt "KOBIETA AKTYWNA-KOBIETĄ PRZYSZŁOŚCI" w ramach PO KL 1119
    ›    II etap projektu systemowego: "Małe kroki do sukcesu" 422
    ›    III edycja projektu systemowego "Małe kroki do sukcesu" 453
    ›    IV edycja projektu systemowego "Małe kroki do sukcesu" 449
    ›    V edycja projektu systemowego "Małe kroki do sukcesu" 336
    ›     VI edycja projektu systemowego "Małe kroki do sukcesu" 346
    ›    VII edycja projektu systemowego "Małe kroki do sukcesu" 282
    ›    VIII edycja projektu systemowego "Małe kroki do sukcesu" 221
    ›    UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 223
    ›    Sprawozdania 719
    ›    Ocena zasobów pomocy społecznej 189
    ›    Strategie 141
    ›    Programy 167
    ›    Petycje 151
     Środowiskowy Dom Samopomocy w Opatowie 2341
    ›    Regulamin organizacyjny 142
    ›    Statut 132
    ›    Oświadczenie majątkowe Kierownika ŚDS 294
    ›    Sprawozdania finansowe 47
     Publiczne Przedszkole w Opatowie 2703
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 216
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 234
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 207
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z upływem powołania na stanowisko Dyrektora Anna Dziarmaga 236
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora - Marta Popek 282
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 185
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 151
    ›    Sprawozdania finansowe 145
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 167
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok 51
     Szkoła Podstawowa nr 1 w Opatowie 2577
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 465
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 265
    ›     Oświadczenie majątkowe w związku z upływem powołania na stanowiska dyrektora - Ryszard Wosik 308
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko p.o. dyrektora - Anna Przygoda 305
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 242
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 155
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 195
    ›    Sprawozdania finansowe 118
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 168
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok 50
     Szkoła Podstawowa nr 2 im. Partyzantów Ziemi Opatowskiej w Opatowie 4106
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 315
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 265
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z upływem powołania na stanowiska dyrektora - Krzysztof Skowron 353
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko p.o. dyrektora - Joanna Bińczak 351
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 259
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 231
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 179
    ›    Sprawozdania finansowe 137
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 171
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok 58
     Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kobylanach 2286
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 232
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 239
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 212
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z upływem powołania na stanowisko Dyrektora Marta Popek 213
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko p.o. dyrektora - Danuta Tomaszewska 274
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 204
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 154
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 164
    ›    Sprawozdania finansowe 140
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 175
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok 47
     Opatowski Ośrodek Kultury 2942
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 279
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z odejściem ze stanowiska 209
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 187
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko 197
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z odejściem ze stanowiska 195
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko 199
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 223
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 175
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 158
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska 145
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko 140
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska 223
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko 431
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 206
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok 52
     Powiatowa i Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna im. Stanisława Czernika w Opatowie 1546
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 268
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z odejściem ze stanowiska 204
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko 200
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 233
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 205
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 174
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 159
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska 143
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko 143
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 203
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok 41
     Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Opatowie 4835
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 296
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 200
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 174
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 194
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 174
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 365
    ›    Oświadczenia majątkowe w związku z upływem kadencji 194
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko 190
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok 68
     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opatowie 2347
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 264
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 368
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 177
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 176
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 172
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 135
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok 50
     Nabór na wolne stanowiska pracy w jednostkach podległych 3462
    ›    Powiatowa i Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie 4047
    ›    Opatowski Ośrodek Kultury 3173
    ›    Publiczne Przedszkole w Opatowie 2360
    ›    Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kobylanach 654
    ›     Samorządowy Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie 775
    ›     Samorządowy Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie 712
    ›    Ośrodek Pomocy Społecznej 354
   Jednostki pomocnicze 4995
   Stowarzyszenia i związki członkowskie 1872
   Spółki prawa handlowego 2025
   Oferty inwestycyjne 2983
   Rejestry i ewidencje nieudostępnione 1763
   Redakcja Biuletynu 1966
   Majątek Gminny 2661
     2013 rok 414
     2005 rok 1398
     2004 rok 775
     2003 rok 526
   Rejestry, wykazy i ewidencje 2058
     Gminna ewidencja zabytków 234
     Rejestr instytucji kultury 695
     Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 246
     REJESTR działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Opatów 2086
     Rejestr dziennych opiekunów 221
Łączna liczba odwiedzin:2107293