główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

URZĄD MIASTA i GMINY
   Strona główna 24908
   Dane podstawowe 253290
   Godziny urzędowania 5739
   Organizacja Urzędu 9777
   Struktura organizacyjna 9407
   Opłata skarbowa 22889
   Nabór na wolne stanowiska 93132
   Załatw sprawę w urzędzie 3257
ORGANY
   Burmistrz 12829
     Oświadczenie majątkowe za 2019 rok 203
     Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 422
     Oświadczenie majątkowe w związku z wyborem na stanowisko Burmistrza 442
     Oświadczenie majątkowe zakończenie VII kadencji 418
     Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 465
     Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 523
      Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 624
   Zastępca Burmistrza 8680
      Oświadczenie majątkowe za 2019 rok 248
     Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 484
     Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Opatów 433
     Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem z pełnienia obowiązków Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Opatów 427
      Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Opatów 412
   Sekretarz Gminy 6557
      Oświadczenie majątkowe za 2019 rok 122
     Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 301
     Oświadczenie majątkowe w związku z objęciem stanowiska Sekretarza Gminy 294
     Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska Sekretarza Gminy 243
     Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 342
     Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 401
     Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 361
   Skarbnik Gminy 6802
      Oświadczenie majątkowe za 2019 rok 127
     Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 275
     Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 393
     Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 351
     Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 338
   Rada Miejska 15303
     Oświadczenia majątkowe za 2019 rok 578
     Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 1189
     Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej na rozpoczęcie VIII kadencji Rady 899
      Oświadczenia majątkowe zakończenie VII kadencji 416
     Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 587
     Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 697
     Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 725
   Nagrania z Sesji Rady Miejskiej 5625
   Komisje Rady 5038
   Interpelacje i zapytania 831
   Komórki organizacyjne 10583
   Urząd Stanu Cywilnego 13537
   Kierownicy referatów 13750
   Samodzielne stanowiska 8021
PRAWO LOKALNE
   Statut 3598
   Regulamin 3249
   Budżet 6048
     Budżet 2020 600
     Budżet 2019 1024
     Budżet 2018 1075
     Budżet 2017 1069
     Budżet 2016 2445
     Budżet 2015 1293
     Budżet 2014 2438
     Budżet 2013 3044
     Budżet 2012 2971
     Budżet 2011 3100
     Budżet 2010 1897
     Budżet 2009 1883
     Budżet 2008 540
     Budżet 2007 504
     Budżet 2006 512
     Budżet 2005 492
     Budżet 2004 443
     Budżet 2003 608
   Budżet obywatelski 1815
     na rok 2020 1286
     na rok 2019 1755
   Uchwały 14156
     2021 rok 13
     2020 rok 2392
     2019 rok 6499
     2018 rok 5616
     2017 rok 5659
     2016 rok 6286
     2015 rok 11823
     2014 rok 12499
     2013 rok 13792
     2012 rok 12610
     2011 rok 12804
     2010 rok 13390
     2009 rok 16811
     2008 rok 18537
     2007 rok 20388
     2006 rok 18469
     2005 rok 15672
     2004 rok 17766
     2003 rok 19063
   Uchwały prawa miejscowego 7946
   Podatki i opłaty 5090
     2021 rok 118
     2020 rok 409
     2018 rok 597
     2016 rok 810
     2014 rok 1059
     2013 rok 487
     2012 rok 945
     2011 rok 857
     2010 rok 1446
     2009 rok 456
     2008 rok 422
     2007 rok 795
     2006 rok 823
     2005 rok 1089
     2004 rok 661
     2003 rok 2331
   Zarządzenia 16986
     2021 rok 53
    ›     Zarządzenia Burmistrza (jako Organu) 46
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki) 43
     2020 rok 1668
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Organu) 4020
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki) 1305
     2019 rok 2726
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki) 3576
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Organu) 6130
     2018 rok 2170
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Organu) 5736
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki) 2701
     2017 rok 1522
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki) 1056
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Organu) 4019
     2016 rok 14186
     2015 rok 21736
     2014 rok 18664
     2013 rok 21146
     2012 rok 17563
     2011 rok 17458
     2010 rok 13282
     2009 rok 20660
     2008 rok 17414
     2007 rok 20070
    ›     Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki) 98
     2006 rok 17297
     2005 rok 23353
     2004 rok 17624
     2003 rok 17221
   Strategia rozwoju 4026
   Plan Rozwoju Lokalnego 4394
   Protokoły z sesji 6245
     2020 rok 334
     2019 rok 1019
     2018 rok 1419
     2017 rok 1018
     2016 rok 1147
     2015 rok 1766
     2014 rok 2088
     2013 rok 1808
     2012 rok 2966
     2011 rok 2483
     2010 rok 2270
     2009 rok 1409
     2008 rok 1115
     2007 rok 1171
     2006 rok 620
   Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej 683
     Komisja Rewizyjna 363
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 863
     Komisja Budżetu i Finansów 582
     Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa 307
     Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej 752
   Harmonogram posiedzeń Komisji stałych Rady Miejskiej 2524
     2021 rok 19
     2020 rok 705
     2019 rok 1234
     2018 rok 1539
     2017 rok 1557
   Polityka 2055
   Projekty uchwał 4335
     2020 rok 1164
     2019 rok 2506
     2018 rok 2184
     2017 rok 2395
     2016 rok 2373
     2005 rok 1300
     2004 rok 1364
     2003 rok 584
   Protokoły 2998
   Kredyty 2215
     2016 864
     2015 848
     2013 879
   Informacje, ogłoszenia, obwieszczenia 20280
     2021 rok 33
     2020 rok 2611
     2019 rok 5002
     2018 rok 6442
     2017 rok 8194
     2016 rok 6555
     2015 rok 9814
     2014 rok 6087
     2013 rok 9679
     2012 rok 10430
     2011 rok 7106
     2010 rok 9758
     2009 rok 7273
     2008 rok 12598
     2007 rok 5512
     2006 rok 6369
     2005 rok 6525
     2004 rok 2534
     2003 rok 1320
   Informacje o środowisku i jego ochronie 3426
   Przetargi na zbycie nieruchomości 13273
     2020 rok 690
     2019 rok 886
     2018 rok 1191
     2017 rok 1856
     2016 rok 6162
     2015 rok 9439
     2014 rok 6562
     2013 rok 5472
     2012 rok 6794
     2011 rok 4300
     2010 rok 8324
     2009 rok 6822
     2008 rok 14830
     2007 rok 5840
FINANSE I MAJĄTEK GMINY
   Informacja z mienia komunalnego 475
     2019 77
     2018 182
   Pomoc publiczna 297
   Sprawozdawczość finansowa 499
     2019 127
     2018 268
   Dług publiczny 341
     2019 rok 233
     2018 rok 142
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
   Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie 1254
   Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych 756
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
   Dziennik Ustaw, Monitor Polski 2148
   Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 2125
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   Przetargi - Wyniki postępowania przetargowego 46707
     Przetargi - rok 2021 205
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2021 77
     Przetargi - rok 2020 10260
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2020 3205
     Przetargi - rok 2019 12589
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2019 3765
     Przetargi - rok 2018 10273
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2018 4787
     Przetargi - rok 2017 9673
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2017 3553
     Przetargi - rok 2016 12128
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2016 4153
     Przetargi - rok 2015 15880
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2015 8625
     Przetargi - rok 2014 11768
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2014 7220
     Przetargi - rok 2013 11957
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2013 9753
     Przetargi - rok 2012 9974
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2012 8711
     Przetargi - rok 2011 16370
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2011 4396
     Przetargi - rok 2010 25769
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2010 4907
     Przetargi - rok 2009 12237
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2009 5429
     Przetargi - rok 2008 10754
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2008 3569
     Przetargi - rok 2007 10721
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2007 4335
     Przetargi - rok 2006 13753
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2006 7387
     Przetargi - rok 2005 11143
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2005 4718
     Przetargi - rok 2004 5071
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2004 1277
     Przetargi - rok 2003 3351
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2003 965
   Zamówienia poniżej 30 000 euro 8501
     2021 rok 202
     2020 rok 14418
     2019 rok 21406
     2018 rok 16562
     2017 rok 7848
     2016 rok 12999
     2015 rok 775
   Obligacje 2011 - 2012 2168
ZAŁATWIANIE SPRAW
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw, druki 4012
   E-PUAP - Elektronicza Skrzynka Podawcza 1767
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie 1017
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie 486
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie 458
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza Samorządowego Zespołu Szkół nr 2 w Opatowie 432
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kobylanach 499
   Udostępnienie informacji publicznej 1610
INNE
   II tura - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 12.07.2020 101
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28.06.2020 1058
   Powszechny Spis Rolny 2020 447
   Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 2020r. 2094
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.05.2020 1209
   Wybory do Sejmu i do Senatu 13.10.2019r. 2205
   Wybory ławników 2019r 398
   Petycje 498
     Informacja zbiorcza o petycjach 90
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 26.05.2019r. 1592
   Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 12.05.2019r 2346
   Wygaśnięcie mandatu radnego 299
   WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 2352
   Wybory do Sejmu i do Senatu 25.10.2015r. 2147
   Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015 2258
   Wybory ławników 2015r 885
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.05.2015 2234
   Ponowne wybory do Rady Miejskiej - Okręg wyborczy nr 15 3014
   WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 7718
   Wybory uzupełniające do Senatu 7.09.2014 2990
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 25.05.2014r. 2055
   Wybory do Sejmu i do Senatu 9.10.2011r. 3201
   Wybory ławników 2011r 1279
   WYBORY SAMORZĄDOWE w 2010 r. 17605
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 20.06.2010r 2666
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 7.06.2009r. 2409
   Wybory do Sejmu i do Senatu 21.10.2007r. 2668
   WYBORY SAMORZĄDOWE w 2006 r. 11732
   Jednostki podległe 10469
     Ośrodek Pomocy Społecznej 9737
    ›    Informacje podstawowe o OPS 1678
    ›    Oświadczenie majątkowe Kierownika OPS 2696
    ›    Regulamin organizacyjny 1207
    ›    Sposób załatwienia sprawy 3529
    ›    STATUT 1119
    ›    INFORMACJE 6677
    ›    Nabór na wolne stanowiska 7985
    ›    Oświadczenie majątkowe osoby upoważnionej 2635
    ›    Projekt "KOBIETA AKTYWNA-KOBIETĄ PRZYSZŁOŚCI" w ramach PO KL 1144
    ›    II etap projektu systemowego: "Małe kroki do sukcesu" 446
    ›    III edycja projektu systemowego "Małe kroki do sukcesu" 482
    ›    IV edycja projektu systemowego "Małe kroki do sukcesu" 473
    ›    V edycja projektu systemowego "Małe kroki do sukcesu" 366
    ›     VI edycja projektu systemowego "Małe kroki do sukcesu" 373
    ›    VII edycja projektu systemowego "Małe kroki do sukcesu" 310
    ›    VIII edycja projektu systemowego "Małe kroki do sukcesu" 248
    ›    UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 249
    ›    Sprawozdania 847
    ›    Ocena zasobów pomocy społecznej 223
    ›    Strategie 168
    ›    Programy 195
    ›    Petycje 179
     Środowiskowy Dom Samopomocy w Opatowie 2497
    ›    Regulamin organizacyjny 167
    ›    Statut 158
    ›    Oświadczenie majątkowe Kierownika ŚDS 360
    ›    Sprawozdania finansowe 77
     Publiczne Przedszkole w Opatowie 2751
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 232
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z upływem powołania na stanowisko Dyrektora Anna Dziarmaga 260
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora - Marta Popek 317
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 208
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 175
    ›    Sprawozdania finansowe 182
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 195
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok 84
     Szkoła Podstawowa nr 1 w Opatowie 2650
    ›     Oświadczenie majątkowe w związku z upływem powołania na stanowiska dyrektora - Ryszard Wosik 348
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko p.o. dyrektora - Anna Przygoda 347
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 264
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 173
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 223
    ›    Sprawozdania finansowe 144
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 196
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok 95
     Szkoła Podstawowa nr 2 im. Partyzantów Ziemi Opatowskiej w Opatowie 4267
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z upływem powołania na stanowiska dyrektora - Krzysztof Skowron 386
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko p.o. dyrektora - Joanna Bińczak 389
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 288
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 254
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 204
    ›    Sprawozdania finansowe 161
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 195
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok 96
     Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kobylanach 2428
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 241
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z upływem powołania na stanowisko Dyrektora Marta Popek 243
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko p.o. dyrektora - Danuta Tomaszewska 298
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 228
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 180
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 188
    ›    Sprawozdania finansowe 165
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 197
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok 87
     Opatowski Ośrodek Kultury 3077
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko 221
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z odejściem ze stanowiska 213
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko 223
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 250
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 199
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 182
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska 170
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko 163
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska 256
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko 529
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 234
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok 101
     Powiatowa i Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna im. Stanisława Czernika w Opatowie 1597
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z odejściem ze stanowiska 243
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko 225
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 226
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 195
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 183
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska 165
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko 167
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 241
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok 81
     Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Opatowie 5019
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 200
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 226
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 202
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 408
    ›    Oświadczenia majątkowe w związku z upływem kadencji 222
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko 229
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok 126
     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opatowie 2430
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 199
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 198
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 197
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 157
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok 83
     Nabór na wolne stanowiska pracy w jednostkach podległych 3488
    ›    Powiatowa i Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie 4122
    ›    Opatowski Ośrodek Kultury 3244
    ›    Publiczne Przedszkole w Opatowie 2480
    ›    Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kobylanach 710
    ›     Samorządowy Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie 835
    ›     Samorządowy Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie 769
    ›    Ośrodek Pomocy Społecznej 389
   Jednostki pomocnicze 5218
   Stowarzyszenia i związki członkowskie 1901
   Spółki prawa handlowego 2067
   Oferty inwestycyjne 3012
   Rejestry i ewidencje nieudostępnione 1806
   Redakcja Biuletynu 2001
   Majątek Gminny 2696
     2013 rok 431
     2005 rok 1413
     2004 rok 792
     2003 rok 543
   Rejestry, wykazy i ewidencje 2148
     Gminna ewidencja zabytków 255
     Rejestr instytucji kultury 722
     Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 262
     REJESTR działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Opatów 2107
     Rejestr dziennych opiekunów 237
Łączna liczba odwiedzin:2159745