główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

URZĄD MIASTA i GMINY
   Strona główna 13485
   Dane podstawowe 250931
   Godziny urzędowania 5224
   Organizacja Urzędu 9080
   Struktura organizacyjna 8902
   Opłata skarbowa 18722
   Nabór na wolne stanowiska 88924
   Załatw sprawę w urzędzie 2895
ORGANY
   Burmistrz 12028
     Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 333
     Oświadczenie majątkowe w związku z wyborem na stanowisko Burmistrza 363
     Oświadczenie majątkowe zakończenie VII kadencji 360
     Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 395
     Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 466
      Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 560
     Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 554
     Oświadczenie majątkowe rozpoczęcie VII kadencji 505
     Oświadczenie majątkowe zakończenie VI kadencji 501
     Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 774
   Zastępca Burmistrza 8291
      Oświadczenie majątkowe za 2019 rok 5
     Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 356
     Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Opatów 375
     Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem z pełnienia obowiązków Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Opatów 367
      Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Opatów 360
   Sekretarz Gminy 6216
      Oświadczenie majątkowe za 2019 rok 6
     Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 219
     Oświadczenie majątkowe w związku z objęciem stanowiska Sekretarza Gminy 229
     Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska Sekretarza Gminy 186
     Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 296
     Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 341
     Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 306
     Oświadczenia majątkowe za 2014 rok 338
     Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 618
     Korekta do oświadczenia majątkowego z dnia 31.12.2013r. w związku z odwołaniem ze stanowiska p.o. sekretarza gminy 287
     Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko Sekretarza Gminy 462
     Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem z pełnienia obowiązków Sekretarza Gminy 324
   Skarbnik Gminy 6488
      Oświadczenie majątkowe za 2019 rok 5
     Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 219
     Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 303
     Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 297
     Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 287
     Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 358
     Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 552
   Rada Miejska 13951
     Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 860
     Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej na rozpoczęcie VIII kadencji Rady 595
      Oświadczenia majątkowe zakończenie VII kadencji 343
     Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 508
     Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 533
     Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 659
     Oświadczenia majątkowe za 2014 rok 650
      Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej na rozpoczęcie VII kadencji Rady 724
     Oświadczenia majątkowe zakończenie VI kadencji 559
     Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 969
   Nagrania z Sesji Rady Miejskiej 4152
   Komisje Rady 4788
   Interpelacje i zapytania 645
   Komórki organizacyjne 10291
   Urząd Stanu Cywilnego 12252
   Kierownicy referatów 13004
   Samodzielne stanowiska 7811
PRAWO LOKALNE
   Statut 3301
   Regulamin 3071
   Budżet 5802
     Budżet 2020 236
     Budżet 2019 729
     Budżet 2018 810
     Budżet 2017 866
     Budżet 2016 2248
     Budżet 2015 1126
     Budżet 2014 2242
     Budżet 2013 2852
     Budżet 2012 2809
     Budżet 2011 2923
     Budżet 2010 1763
     Budżet 2009 1712
     Budżet 2008 476
     Budżet 2007 444
     Budżet 2006 451
     Budżet 2005 438
     Budżet 2004 392
     Budżet 2003 552
   Budżet obywatelski 1325
     na rok 2020 1006
     na rok 2019 1599
   Uchwały 13565
     2020 rok 585
     2019 rok 5053
     2018 rok 4046
     2017 rok 4497
     2016 rok 5298
     2015 rok 10734
     2014 rok 11645
     2013 rok 12863
     2012 rok 11492
     2011 rok 11901
     2010 rok 12432
     2009 rok 15773
     2008 rok 17496
     2007 rok 19444
     2006 rok 17573
     2005 rok 14955
     2004 rok 17041
     2003 rok 18312
   Uchwały prawa miejscowego 7485
   Podatki i opłaty 4653
     2020 rok 171
     2018 rok 511
     2016 rok 725
     2014 rok 1008
     2013 rok 436
     2012 rok 874
     2011 rok 810
     2010 rok 1339
     2009 rok 399
     2008 rok 376
     2007 rok 737
     2006 rok 764
     2005 rok 978
     2004 rok 614
     2003 rok 2211
   Zarządzenia 16233
     2020 rok 853
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Organu) 1568
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki) 490
     2019 rok 2582
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki) 2748
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Organu) 4644
     2018 rok 2060
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Organu) 4446
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki) 2178
     2017 rok 1448
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki) 865
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Organu) 2947
     2016 rok 12975
     2015 rok 19362
     2014 rok 17278
     2013 rok 19943
     2012 rok 16325
     2011 rok 16360
     2010 rok 12392
     2009 rok 19524
     2008 rok 16388
     2007 rok 18970
    ›     Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki) 40
     2006 rok 16453
     2005 rok 22432
     2004 rok 16803
     2003 rok 16463
   Strategia rozwoju 3779
   Plan Rozwoju Lokalnego 4220
   Protokoły z sesji 6005
     2020 rok 85
     2019 rok 738
     2018 rok 1227
     2017 rok 847
     2016 rok 981
     2015 rok 1585
     2014 rok 1903
     2013 rok 1655
     2012 rok 2728
     2011 rok 2326
     2010 rok 2110
     2009 rok 1237
     2008 rok 955
     2007 rok 972
     2006 rok 563
   Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej 462
     Komisja Rewizyjna 236
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 520
     Komisja Budżetu i Finansów 331
     Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa 181
     Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej 486
   Harmonogram posiedzeń Komisji stałych Rady Miejskiej 2008
     2020 rok 200
     2019 rok 805
     2018 rok 1155
     2017 rok 1237
   Polityka 1950
   Projekty uchwał 4113
     2020 rok 496
     2019 rok 1658
     2018 rok 1523
     2017 rok 1776
     2016 rok 1844
     2005 rok 1237
     2004 rok 1298
     2003 rok 515
   Protokoły 2836
   Kredyty 2090
     2016 798
     2015 809
     2013 833
   Informacje, ogłoszenia, obwieszczenia 19715
     2020 rok 890
     2019 rok 4105
     2018 rok 5640
     2017 rok 7296
     2016 rok 5644
     2015 rok 8427
     2014 rok 5526
     2013 rok 8952
     2012 rok 9973
     2011 rok 6722
     2010 rok 9301
     2009 rok 6906
     2008 rok 12371
     2007 rok 5325
     2006 rok 6181
     2005 rok 6272
     2004 rok 2391
     2003 rok 1244
   Informacje o środowisku i jego ochronie 3190
   Przetargi na zbycie nieruchomości 12757
     2020 rok 135
     2019 rok 725
     2018 rok 1131
     2017 rok 1687
     2016 rok 4994
     2015 rok 8237
     2014 rok 6209
     2013 rok 5319
     2012 rok 6603
     2011 rok 4183
     2010 rok 8264
     2009 rok 6768
     2008 rok 14771
     2007 rok 5779
FINANSE I MAJĄTEK GMINY
   Informacja z mienia komunalnego 306
     2019 5
     2018 123
   Pomoc publiczna 184
   Sprawozdawczość finansowa 320
     2019 13
     2018 198
   Dług publiczny 218
     2019 rok 159
     2018 rok 83
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
   Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie 797
   Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych 567
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
   Dziennik Ustaw, Monitor Polski 2002
   Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 1861
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   Przetargi - Wyniki postępowania przetargowego 44392
     Przetargi - rok 2020 3484
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2020 780
     Przetargi - rok 2019 12042
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2019 2980
     Przetargi - rok 2018 9831
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2018 4327
     Przetargi - rok 2017 9419
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2017 3173
     Przetargi - rok 2016 11876
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2016 3704
     Przetargi - rok 2015 14902
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2015 7566
     Przetargi - rok 2014 11452
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2014 6813
     Przetargi - rok 2013 11595
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2013 9230
     Przetargi - rok 2012 9679
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2012 8269
     Przetargi - rok 2011 16217
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2011 4235
     Przetargi - rok 2010 25631
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2010 4692
     Przetargi - rok 2009 12103
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2009 5224
     Przetargi - rok 2008 10633
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2008 3374
     Przetargi - rok 2007 10556
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2007 4120
     Przetargi - rok 2006 13462
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2006 7169
     Przetargi - rok 2005 10888
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2005 4497
     Przetargi - rok 2004 4855
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2004 1197
     Przetargi - rok 2003 3125
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2003 865
   Zamówienia poniżej 30 000 euro 6033
     2020 rok 4259
     2019 rok 20909
     2018 rok 16294
     2017 rok 7566
     2016 rok 11792
     2015 rok 696
   Obligacje 2011 - 2012 2004
ZAŁATWIANIE SPRAW
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw, druki 3631
   E-PUAP - Elektronicza Skrzynka Podawcza 1583
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie 906
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie 452
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie 419
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza Samorządowego Zespołu Szkół nr 2 w Opatowie 398
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kobylanach 445
   Udostępnienie informacji publicznej 1499
INNE
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28.06.2020 10
   Powszechny Spis Rolny 2020 19
   Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 2020r. 1213
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.05.2020 558
   Wybory do Sejmu i do Senatu 13.10.2019r. 1887
   Wybory ławników 2019r 289
   Petycje 378
     Informacja zbiorcza o petycjach 51
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 26.05.2019r. 1283
   Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 12.05.2019r 1824
   Wygaśnięcie mandatu radnego 205
   WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 2072
   Wybory do Sejmu i do Senatu 25.10.2015r. 2033
   Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015 2127
   Wybory ławników 2015r 791
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.05.2015 2130
   Ponowne wybory do Rady Miejskiej - Okręg wyborczy nr 15 2783
   WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 7538
   Wybory uzupełniające do Senatu 7.09.2014 2851
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 25.05.2014r. 1983
   Wybory do Sejmu i do Senatu 9.10.2011r. 3054
   Wybory ławników 2011r 1178
   WYBORY SAMORZĄDOWE w 2010 r. 17356
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 20.06.2010r 2508
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 7.06.2009r. 2330
   Wybory do Sejmu i do Senatu 21.10.2007r. 2584
   WYBORY SAMORZĄDOWE w 2006 r. 11588
   Jednostki podległe 10216
     Ośrodek Pomocy Społecznej 9318
    ›    Informacje podstawowe o OPS 1524
    ›    Oświadczenie majątkowe Kierownika OPS 2379
    ›    Regulamin organizacyjny 1102
    ›    Sposób załatwienia sprawy 2735
    ›    STATUT 1031
    ›    INFORMACJE 5799
    ›    Nabór na wolne stanowiska 7400
    ›    Oświadczenie majątkowe osoby upoważnionej 2256
    ›    Projekt "KOBIETA AKTYWNA-KOBIETĄ PRZYSZŁOŚCI" w ramach PO KL 1071
    ›    II etap projektu systemowego: "Małe kroki do sukcesu" 385
    ›    III edycja projektu systemowego "Małe kroki do sukcesu" 410
    ›    IV edycja projektu systemowego "Małe kroki do sukcesu" 399
    ›    V edycja projektu systemowego "Małe kroki do sukcesu" 306
    ›     VI edycja projektu systemowego "Małe kroki do sukcesu" 312
    ›    VII edycja projektu systemowego "Małe kroki do sukcesu" 237
    ›    VIII edycja projektu systemowego "Małe kroki do sukcesu" 179
    ›    UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 168
    ›    Sprawozdania 544
    ›    Ocena zasobów pomocy społecznej 135
    ›    Strategie 102
    ›    Programy 120
    ›    Petycje 93
     Środowiskowy Dom Samopomocy w Opatowie 2126
    ›    Regulamin organizacyjny 104
    ›    Statut 93
    ›    Oświadczenie majątkowe Kierownika ŚDS 192
    ›    Sprawozdania finansowe 13
     Publiczne Przedszkole w Opatowie 2639
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 171
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 195
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 167
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z upływem powołania na stanowisko Dyrektora Anna Dziarmaga 176
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora - Marta Popek 209
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 146
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 117
    ›    Sprawozdania finansowe 85
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 132
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok 4
     Szkoła Podstawowa nr 1 w Opatowie 2469
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 420
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 229
    ›     Oświadczenie majątkowe w związku z upływem powołania na stanowiska dyrektora - Ryszard Wosik 225
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko p.o. dyrektora - Anna Przygoda 239
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 205
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 115
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 160
    ›    Sprawozdania finansowe 81
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 131
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok 4
     Szkoła Podstawowa nr 2 im. Partyzantów Ziemi Opatowskiej w Opatowie 3765
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 274
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 230
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z upływem powołania na stanowiska dyrektora - Krzysztof Skowron 306
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko p.o. dyrektora - Joanna Bińczak 295
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 220
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 165
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 136
    ›    Sprawozdania finansowe 90
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 131
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok 2
     Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kobylanach 2040
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 195
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 200
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 175
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z upływem powołania na stanowisko Dyrektora Marta Popek 163
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko p.o. dyrektora - Danuta Tomaszewska 217
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 158
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 111
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 124
    ›    Sprawozdania finansowe 104
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 136
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok 3
     Opatowski Ośrodek Kultury 2718
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 246
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z odejściem ze stanowiska 172
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 148
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko 153
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z odejściem ze stanowiska 157
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko 162
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 176
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 141
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 112
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska 104
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko 97
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska 156
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko 280
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 149
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok 2
     Powiatowa i Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna im. Stanisława Czernika w Opatowie 1445
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 225
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z odejściem ze stanowiska 159
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko 165
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 193
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 163
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 137
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 128
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska 92
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko 103
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 141
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok 5
     Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Opatowie 4496
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 249
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 162
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 133
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 149
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 140
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 273
    ›    Oświadczenia majątkowe w związku z upływem kadencji 150
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko 142
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok 8
     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opatowie 2235
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 219
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 313
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 141
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 139
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 137
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 89
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok 10
     Nabór na wolne stanowiska pracy w jednostkach podległych 3394
    ›    Powiatowa i Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie 3909
    ›    Opatowski Ośrodek Kultury 3067
    ›    Publiczne Przedszkole w Opatowie 2194
    ›    Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kobylanach 581
    ›     Samorządowy Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie 697
    ›     Samorządowy Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie 625
    ›    Ośrodek Pomocy Społecznej 307
   Jednostki pomocnicze 4777
   Stowarzyszenia i związki członkowskie 1822
   Spółki prawa handlowego 1972
   Oferty inwestycyjne 2927
   Rejestry i ewidencje nieudostępnione 1689
   Redakcja Biuletynu 1895
   Majątek Gminny 2599
     2013 rok 391
     2005 rok 1372
     2004 rok 758
     2003 rok 506
   Rejestry, wykazy i ewidencje 1900
     Gminna ewidencja zabytków 210
     Rejestr instytucji kultury 652
     Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 211
     REJESTR działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Opatów 2046
     Rejestr dziennych opiekunów 181
Łączna liczba odwiedzin:1990878