główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

URZĄD MIASTA i GMINY
   Strona główna 10715
   Dane podstawowe 249448
   Godziny urzędowania 5116
   Organizacja Urzędu 8909
   Struktura organizacyjna 8742
   Opłata skarbowa 18084
   Nabór na wolne stanowiska 87905
   Załatw sprawę w urzędzie 2808
ORGANY
   Burmistrz 11822
     Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 273
     Oświadczenie majątkowe w związku z wyborem na stanowisko Burmistrza 330
     Oświadczenie majątkowe zakończenie VII kadencji 334
     Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 373
     Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 449
      Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 534
     Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 538
     Oświadczenie majątkowe rozpoczęcie VII kadencji 484
     Oświadczenie majątkowe zakończenie VI kadencji 479
     Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 754
   Zastępca Burmistrza 8190
     Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 309
     Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Opatów 344
     Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem z pełnienia obowiązków Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Opatów 344
      Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Opatów 340
   Sekretarz Gminy 6137
     Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 177
     Oświadczenie majątkowe w związku z objęciem stanowiska Sekretarza Gminy 215
     Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska Sekretarza Gminy 166
     Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 272
     Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 322
     Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 285
     Oświadczenia majątkowe za 2014 rok 315
     Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 597
     Korekta do oświadczenia majątkowego z dnia 31.12.2013r. w związku z odwołaniem ze stanowiska p.o. sekretarza gminy 269
     Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko Sekretarza Gminy 439
     Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem z pełnienia obowiązków Sekretarza Gminy 306
   Skarbnik Gminy 6395
     Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 189
     Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 267
     Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 280
     Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 267
     Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 336
     Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 529
   Rada Miejska 13683
     Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 686
     Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej na rozpoczęcie VIII kadencji Rady 536
      Oświadczenia majątkowe zakończenie VII kadencji 316
     Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 478
     Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 505
     Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 629
     Oświadczenia majątkowe za 2014 rok 622
      Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej na rozpoczęcie VII kadencji Rady 701
     Oświadczenia majątkowe zakończenie VI kadencji 524
     Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 938
   Nagrania z Sesji Rady Miejskiej 3826
   Komisje Rady 4720
   Interpelacje i zapytania 600
   Komórki organizacyjne 10194
   Urząd Stanu Cywilnego 11939
   Kierownicy referatów 12861
   Samodzielne stanowiska 7750
PRAWO LOKALNE
   Statut 3212
   Regulamin 3014
   Budżet 5708
     Budżet 2020 163
     Budżet 2019 595
     Budżet 2018 717
     Budżet 2017 799
     Budżet 2016 2157
     Budżet 2015 1065
     Budżet 2014 2176
     Budżet 2013 2780
     Budżet 2012 2755
     Budżet 2011 2849
     Budżet 2010 1723
     Budżet 2009 1648
     Budżet 2008 457
     Budżet 2007 421
     Budżet 2006 433
     Budżet 2005 416
     Budżet 2004 370
     Budżet 2003 530
   Budżet obywatelski 1159
     na rok 2020 902
     na rok 2019 1518
   Uchwały 13412
     2020 rok 244
     2019 rok 4512
     2018 rok 3650
     2017 rok 4142
     2016 rok 4948
     2015 rok 10374
     2014 rok 11319
     2013 rok 12565
     2012 rok 11105
     2011 rok 11615
     2010 rok 12116
     2009 rok 15409
     2008 rok 17266
     2007 rok 19108
     2006 rok 17278
     2005 rok 14695
     2004 rok 16741
     2003 rok 18092
   Uchwały prawa miejscowego 7341
   Podatki i opłaty 4563
     2020 rok 121
     2018 rok 471
     2016 rok 695
     2014 rok 988
     2013 rok 416
     2012 rok 851
     2011 rok 788
     2010 rok 1289
     2009 rok 381
     2008 rok 355
     2007 rok 721
     2006 rok 740
     2005 rok 942
     2004 rok 593
     2003 rok 2169
   Zarządzenia 15944
     2020 rok 510
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Organu) 868
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki) 299
     2019 rok 2545
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki) 2531
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Organu) 4101
     2018 rok 2036
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Organu) 3995
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki) 2020
     2017 rok 1424
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki) 807
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Organu) 2549
     2016 rok 12527
     2015 rok 18539
     2014 rok 16731
     2013 rok 19687
     2012 rok 15912
     2011 rok 16021
     2010 rok 12099
     2009 rok 19278
     2008 rok 15975
     2007 rok 18604
    ›     Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki) 13
     2006 rok 16213
     2005 rok 22067
     2004 rok 16472
     2003 rok 16194
   Strategia rozwoju 3692
   Plan Rozwoju Lokalnego 4157
   Protokoły z sesji 5925
     2020 rok 36
     2019 rok 645
     2018 rok 1137
     2017 rok 796
     2016 rok 914
     2015 rok 1513
     2014 rok 1828
     2013 rok 1581
     2012 rok 2648
     2011 rok 2268
     2010 rok 2055
     2009 rok 1177
     2008 rok 895
     2007 rok 889
     2006 rok 544
   Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej 396
     Komisja Rewizyjna 181
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 391
     Komisja Budżetu i Finansów 258
     Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa 138
     Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej 387
   Harmonogram posiedzeń Komisji stałych Rady Miejskiej 1854
     2020 rok 102
     2019 rok 614
     2018 rok 1002
     2017 rok 1092
   Polityka 1903
   Projekty uchwał 4054
     2020 rok 274
     2019 rok 1354
     2018 rok 1250
     2017 rok 1549
     2016 rok 1645
     2005 rok 1214
     2004 rok 1274
     2003 rok 491
   Protokoły 2786
   Kredyty 2045
     2016 773
     2015 793
     2013 811
   Informacje, ogłoszenia, obwieszczenia 19459
     2020 rok 452
     2019 rok 3732
     2018 rok 5361
     2017 rok 7086
     2016 rok 5347
     2015 rok 8003
     2014 rok 5349
     2013 rok 8703
     2012 rok 9839
     2011 rok 6608
     2010 rok 9145
     2009 rok 6790
     2008 rok 12294
     2007 rok 5253
     2006 rok 6100
     2005 rok 6195
     2004 rok 2336
     2003 rok 1225
   Informacje o środowisku i jego ochronie 3099
   Przetargi na zbycie nieruchomości 12653
     2020 rok 45
     2019 rok 670
     2018 rok 1109
     2017 rok 1627
     2016 rok 4669
     2015 rok 7874
     2014 rok 6113
     2013 rok 5279
     2012 rok 6537
     2011 rok 4140
     2010 rok 8241
     2009 rok 6744
     2008 rok 14755
     2007 rok 5761
FINANSE I MAJĄTEK GMINY
   Informacja z mienia komunalnego 238
     2018 97
   Pomoc publiczna 130
   Sprawozdawczość finansowa 253
     2018 168
   Dług publiczny 174
     2019 rok 131
     2018 rok 65
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
   Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie 679
   Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych 524
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
   Dziennik Ustaw, Monitor Polski 1957
   Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 1811
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   Przetargi - Wyniki postępowania przetargowego 43826
     Przetargi - rok 2020 1931
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2020 418
     Przetargi - rok 2019 11472
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2019 2735
     Przetargi - rok 2018 9709
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2018 4093
     Przetargi - rok 2017 9332
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2017 3037
     Przetargi - rok 2016 11786
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2016 3551
     Przetargi - rok 2015 14597
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2015 7217
     Przetargi - rok 2014 11351
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2014 6655
     Przetargi - rok 2013 11480
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2013 9028
     Przetargi - rok 2012 9612
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2012 8119
     Przetargi - rok 2011 16170
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2011 4163
     Przetargi - rok 2010 25587
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2010 4598
     Przetargi - rok 2009 12053
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2009 5166
     Przetargi - rok 2008 10571
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2008 3298
     Przetargi - rok 2007 10504
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2007 4046
     Przetargi - rok 2006 13358
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2006 7107
     Przetargi - rok 2005 10783
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2005 4432
     Przetargi - rok 2004 4767
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2004 1167
     Przetargi - rok 2003 3049
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2003 829
   Zamówienia poniżej 30 000 euro 5668
     2020 rok 2490
     2019 rok 20388
     2018 rok 16192
     2017 rok 7460
     2016 rok 11432
     2015 rok 666
   Obligacje 2011 - 2012 1962
ZAŁATWIANIE SPRAW
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw, druki 3544
   E-PUAP - Elektronicza Skrzynka Podawcza 1528
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie 872
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie 440
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie 407
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza Samorządowego Zespołu Szkół nr 2 w Opatowie 391
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kobylanach 431
   Udostępnienie informacji publicznej 1460
INNE
   Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 2020r. 96
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.05.2020 217
   Wybory do Sejmu i do Senatu 13.10.2019r. 1725
   Wybory ławników 2019r 254
   Petycje 320
     Informacja zbiorcza o petycjach 40
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 26.05.2019r. 1156
   Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 12.05.2019r 1515
   Wygaśnięcie mandatu radnego 174
   WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 1968
   Wybory do Sejmu i do Senatu 25.10.2015r. 2001
   Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015 2078
   Wybory ławników 2015r 756
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.05.2015 2088
   Ponowne wybory do Rady Miejskiej - Okręg wyborczy nr 15 2715
   WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 7476
   Wybory uzupełniające do Senatu 7.09.2014 2811
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 25.05.2014r. 1962
   Wybory do Sejmu i do Senatu 9.10.2011r. 2997
   Wybory ławników 2011r 1149
   WYBORY SAMORZĄDOWE w 2010 r. 17273
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 20.06.2010r 2459
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 7.06.2009r. 2298
   Wybory do Sejmu i do Senatu 21.10.2007r. 2558
   WYBORY SAMORZĄDOWE w 2006 r. 11529
   Jednostki podległe 10061
     Ośrodek Pomocy Społecznej 9208
    ›    Informacje podstawowe o OPS 1474
    ›    Oświadczenie majątkowe Kierownika OPS 2272
    ›    Regulamin organizacyjny 1071
    ›    Sposób załatwienia sprawy 2522
    ›    STATUT 1003
    ›    INFORMACJE 5532
    ›    Nabór na wolne stanowiska 7245
    ›    Oświadczenie majątkowe osoby upoważnionej 2105
    ›    Projekt "KOBIETA AKTYWNA-KOBIETĄ PRZYSZŁOŚCI" w ramach PO KL 1041
    ›    II etap projektu systemowego: "Małe kroki do sukcesu" 357
    ›    III edycja projektu systemowego "Małe kroki do sukcesu" 382
    ›    IV edycja projektu systemowego "Małe kroki do sukcesu" 377
    ›    V edycja projektu systemowego "Małe kroki do sukcesu" 281
    ›     VI edycja projektu systemowego "Małe kroki do sukcesu" 288
    ›    VII edycja projektu systemowego "Małe kroki do sukcesu" 215
    ›    VIII edycja projektu systemowego "Małe kroki do sukcesu" 150
    ›    UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 138
    ›    Sprawozdania 414
    ›    Ocena zasobów pomocy społecznej 107
    ›    Strategie 75
    ›    Programy 94
    ›    Petycje 73
     Środowiskowy Dom Samopomocy w Opatowie 2022
    ›    Regulamin organizacyjny 82
    ›    Statut 61
    ›    Oświadczenie majątkowe Kierownika ŚDS 142
     Publiczne Przedszkole w Opatowie 2596
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 148
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 170
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 144
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z upływem powołania na stanowisko Dyrektora Anna Dziarmaga 155
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora - Marta Popek 171
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 117
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 91
    ›    Sprawozdania finansowe 56
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 102
     Szkoła Podstawowa nr 1 w Opatowie 2418
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 398
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 203
    ›     Oświadczenie majątkowe w związku z upływem powołania na stanowiska dyrektora - Ryszard Wosik 187
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko p.o. dyrektora - Anna Przygoda 208
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 186
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 98
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 135
    ›    Sprawozdania finansowe 58
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 98
     Szkoła Podstawowa nr 2 im. Partyzantów Ziemi Opatowskiej w Opatowie 3628
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 254
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 209
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z upływem powołania na stanowiska dyrektora - Krzysztof Skowron 279
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko p.o. dyrektora - Joanna Bińczak 264
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 195
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 131
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 116
    ›    Sprawozdania finansowe 62
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 93
     Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kobylanach 1951
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 170
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 172
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 148
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z upływem powołania na stanowisko Dyrektora Marta Popek 134
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko p.o. dyrektora - Danuta Tomaszewska 187
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 126
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 78
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 102
    ›    Sprawozdania finansowe 76
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 98
     Opatowski Ośrodek Kultury 2644
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 225
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z odejściem ze stanowiska 149
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 121
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko 129
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z odejściem ze stanowiska 137
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko 137
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 148
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 115
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 93
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska 79
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko 79
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska 111
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko 202
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 111
     Powiatowa i Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna im. Stanisława Czernika w Opatowie 1393
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 201
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z odejściem ze stanowiska 131
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko 146
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 163
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 133
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 112
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 102
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska 73
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko 83
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 105
     Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Opatowie 4342
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 213
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 137
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 110
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 117
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 114
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 196
    ›    Oświadczenia majątkowe w związku z upływem kadencji 117
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko 101
     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opatowie 2173
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 194
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 281
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 117
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 106
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 111
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 63
     Nabór na wolne stanowiska pracy w jednostkach podległych 3366
    ›    Powiatowa i Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie 3853
    ›    Opatowski Ośrodek Kultury 2998
    ›    Publiczne Przedszkole w Opatowie 2121
    ›    Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kobylanach 549
    ›     Samorządowy Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie 660
    ›     Samorządowy Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie 591
    ›    Ośrodek Pomocy Społecznej 281
   Jednostki pomocnicze 4702
   Stowarzyszenia i związki członkowskie 1793
   Spółki prawa handlowego 1949
   Oferty inwestycyjne 2900
   Rejestry i ewidencje nieudostępnione 1643
   Redakcja Biuletynu 1857
   Majątek Gminny 2566
     2013 rok 376
     2005 rok 1354
     2004 rok 744
     2003 rok 492
   Rejestry, wykazy i ewidencje 1824
     Gminna ewidencja zabytków 189
     Rejestr instytucji kultury 627
     Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 200
     REJESTR działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Opatów 2024
     Rejestr dziennych opiekunów 165
Łączna liczba odwiedzin:1935574