główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

URZĄD MIASTA i GMINY
   Strona główna 522
   Dane podstawowe 241958
   Godziny urzędowania 4593
   Organizacja Urzędu 7903
   Struktura organizacyjna 7843
   Opłata skarbowa 16652
   Nabór na wolne stanowiska 80929
   Załatw sprawę w urzędzie 2421
ORGANY
   Burmistrz 11142
     Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 53
     Oświadczenie majątkowe w związku z wyborem na stanowisko Burmistrza 233
     Oświadczenie majątkowe zakończenie VII kadencji 262
     Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 308
     Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 394
      Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 465
     Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 485
     Oświadczenie majątkowe rozpoczęcie VII kadencji 387
     Oświadczenie majątkowe zakończenie VI kadencji 419
     Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 677
     Oświadczenie majątkowe za 2012 rok 813
     Oświadczenie majątkowe za 2011 rok 1004
     Oświadczenie majątkowe za 2010 rok 875
     Oświadczenie majątkowe rozpoczęcie VI kadencji 710
     Oświadczenie majątkowe zakończenie V kadencji 914
     Oświadczenie majątkowe za 2009 rok 987
     Oświadczenie majątkowe za 2008 rok 749
     Oświadczenie majątkowe za 2007 rok 738
     Oświadczenie majątkowe za 2006 rok 721
     Oświadczenie majątkowe rozpoczęcie V kadencji 687
     Oświadczenie majątkowe za 2005 rok 773
     Oświadczenie majątkowe za 2004 rok 598
     Oświadczenie majątkowe za 2003 rok 511
     Oświadczenie majątkowe za 2002 rok 650
   Zastępca Burmistrza 7694
     Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 88
     Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Opatów 234
     Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem z pełnienia obowiązków Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Opatów 279
      Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Opatów 274
     Oświadczenia majątkowe za 2012 rok 941
     Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 816
     Oświadczenie majątkowe w związku z rozwiązaniem stosunku pracy 725
     Oświadczenie majątkowe za 2010 rok 609
     Oświadczenie majątkowe rozpoczęcie VI kadencji 508
     Oświadczenie majątkowe zakończenie V kadencji 557
     Oświadczenie majątkowe za 2009 rok 699
     Oświadczenie majątkowe za 2008 rok 462
     Oświadczenie majątkowe za 2007 rok 584
     Oświadczenie majątkowe za 2006 rok 560
     Oświadczenie majątkowe rozpoczęcie V kadencji 599
     Oświadczenie majątkowe za 2005 rok 596
     Oświadczenie majątkowe za 2004 rok 490
     Oświadczenie majątkowe za 2003 rok 409
     Oświadczenie majątkowe za 2002 rok 439
   Sekretarz Gminy 5790
     Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 40
     Oświadczenie majątkowe w związku z objęciem stanowiska Sekretarza Gminy 154
     Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska Sekretarza Gminy 102
     Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 223
     Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 271
     Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 237
     Oświadczenia majątkowe za 2014 rok 269
     Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 547
     Korekta do oświadczenia majątkowego z dnia 31.12.2013r. w związku z odwołaniem ze stanowiska p.o. sekretarza gminy 224
     Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko Sekretarza Gminy 388
     Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem z pełnienia obowiązków Sekretarza Gminy 244
     Oświadczenia majątkowe za 2012 rok 713
     Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko 901
   Skarbnik Gminy 6059
     Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 49
     Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 205
     Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 228
     Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 223
     Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 290
     Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 487
     Oświadczenia majątkowe za 2012 rok 558
     Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 583
     Oświadczenie majątkowe za 2010 rok 577
     Oświadczenie majątkowe za 2009 rok 496
     Oświadczenie majątkowe za 2008 rok 521
     Oświadczenie majątkowe za 2007 rok 565
     Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko 645
     Oświadczenie majątkowe w związku z odejściem ze stanowiska 807
     Oświadczenie majątkowe za 2006 rok 568
     Oświadczenie majątkowe za 2005 rok 662
     Oświadczenie majątkowe za 2004 rok 521
     Oświadczenie majątkowe za 2003 rok 438
     Oświadczenie majątkowe za 2002 rok 401
   Rada Miejska 12626
     Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 155
     Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej na rozpoczęcie VIII kadencji Rady 331
      Oświadczenia majątkowe zakończenie VII kadencji 244
     Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 381
     Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 405
     Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 539
     Oświadczenia majątkowe za 2014 rok 557
      Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej na rozpoczęcie VII kadencji Rady 633
     Oświadczenia majątkowe zakończenie VI kadencji 433
     Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 874
     Oświadczenia majątkowe za 2012 rok 821
     Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 1156
     Oświadczenia majątkowe za 2010 rok 780
     Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej na rozpoczęcie VI kadencji Rady 918
     Oświadczenia majątkowe zakończenie V kadencji 698
     Oświadczenia majątkowe za 2009 rok 729
     Oświadczenia majątkowe za 2008 rok 644
    ›    Bińczak Dariusz Jan - Przewodniczący Rady Miejskiej 363
    ›    Kwiatkowska Lidia Maria - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej 258
    ›    Niewójt Mieczysław Wacław - Radny 242
    ›    Nowak Iwona - Radna 272
    ›    Żychowski Andrzej - Radny 294
    ›    Klimont Andrzej Stanisław - Radny 226
    ›    Kaptur Piotr Rafał - Radny 253
    ›    Kargulewicz Artur - Radny 256
    ›    Kawalec Krzysztof - Radny 317
    ›    Suska Wiesław - Radny 221
    ›    Szwagierczak Robert - Radny 262
    ›    Oszczudłowski Robert Krzysztof - Radny 282
    ›    Gromczyk-Bańcer Grażyna Ewa - Radna 247
    ›    Zakrzewska Józefa Janina - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej 305
    ›    Dębniak Leopold - Radny 208
     Oświadczenia majątkowe za 2007 rok 578
    ›    Bińczak Dariusz Jan - Przewodniczący Rady Miejskiej 322
    ›    Kwiatkowska Lidia Maria - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej 272
    ›    Zakrzewska Józefa Janina - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej 248
    ›    Dębniak Leopold - Radny 252
    ›    Gromczyk-Bańcer Grażyna Ewa - Radna 286
    ›    Kaptur Piotr Rafał - Radny 313
    ›    Kargulewicz Artur - Radny 268
    ›    Kawalec Krzysztof - Radny 228
    ›    Klimont Andrzej Stanisław - Radny 233
    ›    Niewójt Mieczysław Wacław - Radny 238
    ›    Nowak Iwona - Radna 206
    ›    Oszczudłowski Robert Krzysztof - Radny 242
    ›    Suska Wiesław - Radny 207
    ›    Szwagierczak Robert - Radny 287
    ›    Żychowski Andrzej - Radny 274
     Oświadczenia majątkowe za 2006 rok 601
    ›    Żychowski Andrzej - Radny 314
    ›    Szwagierczak Robert - Radny 286
    ›    Suska Wiesław - Radny 279
    ›    Oszczudłowski Robert Krzysztof - Radny 350
    ›    Nowak Iwona - Radna 298
    ›    Niewójt Mieczysław Wacław - Radny 334
    ›    Klimont Andrzej Stanisław - Radny 334
    ›    Kawalec Krzysztof - Radny 323
    ›    Kargulewicz Artur - Radny 380
    ›    Kaptur Piotr Rafał - Radny 290
    ›    Gromczyk-Bańcer Grażyna Ewa - Radna 336
    ›    Dębniak Leopold - Radny 269
    ›    Zakrzewska Józefa Janina - Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej 295
    ›    Kwiatkowska Lidia Maria - Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej 278
    ›    Bińczak Dariusz Jan - Przewodniczący Rady Miejskiej 351
     Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej na rozpoczęcie V kadencji Rady 638
    ›    Zakrzewska Józefa Janina - Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej 243
    ›    Bińczak Dariusz Jan - Przewodniczący Rady Miejskiej 370
    ›    Kwiatkowska Lidia Maria - Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej 256
    ›    Dębniak Leopold - Radny 278
    ›    Gromczyk-Bańcer Grażyna Ewa - Radna 291
    ›    Kaptur Piotr Rafał - Radny 306
    ›    Kargulewicz Artur - Radny 335
    ›    Kawalec Krzysztof - Radny 304
    ›    Klimont Andrzej Stanisław - Radny 260
    ›    Niewójt Mieczysław Wacław - Radny 244
    ›    Nowak Iwona - Radna 379
    ›    Oszczudłowski Robert Krzysztof - Radny 348
    ›    Suska Wiesław - Radny 352
    ›    Szwagierczak Robert - Radny 382
    ›    Żychowski Andrzej - Radny 333
     Oświadczenia majątkowe za 2005 rok 699
    ›    Krzysztof Wróblewski - Przewodniczący Rady Miejskiej 522
    ›    Edward, Jan Gołyski - Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej 593
    ›    Mieczysław Niewójt - Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej 406
    ›    Irena Batugowska - Radny 385
    ›    Jacek Cheba - Radny 619
    ›    Leopold, Ryszard Dębniak - Radny 394
    ›    Piotr Kaptur - Radny 563
    ›    Andrzej Klimont - Radny 383
    ›    Leszek Kolasa - Radny 471
    ›    Jerzy, Wacław Kozub - Radny 385
    ›    Lidia Kwiatkowska - Radny 314
    ›    Grzegorz Maliński - Radny 481
    ›    Jan Sidor - Radny 357
    ›    Robert Szwagierczak - Radny 639
    ›    Józefa Zakrzewska - Radny 343
    ›    Krzysztof Wróblewski - Przewodniczący Rady Miejskiej 282
    ›    Edward, Jan Gołyski - Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej 299
    ›    Mieczysław Niewójt - Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej 266
    ›    Irena Batugowska - Radny 255
    ›    Jacek Cheba - Radny 269
    ›    Leopold, Ryszard Dębniak - Radny 308
    ›    Piotr Kaptur - Radny 320
    ›    Andrzej Klimont - Radny 241
    ›    Leszek Kolasa - Radny 367
    ›    Jerzy, Wacław Kozub - Radny 309
    ›    Lidia Kwiatkowska - Radny 346
    ›    Grzegorz Maliński - Radny 318
    ›    Jan Sidor - Radny 408
    ›    Robert Szwagierczak - Radny 415
    ›    Józefa Zakrzewska - Radny 349
     Oświadczenia majątkowe za 2004 rok 569
     Oświadczenia majątkowe za 2003 rok 498
    ›    Krzysztof Wróblewski - Przewodniczący Rady Miejskiej 327
    ›    Edward, Jan Gołyski - Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej 286
    ›    Mieczysław Niewójt - Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej 270
    ›    Irena Batugowska - Radny 287
    ›    Jacek Cheba - Radny 308
    ›    Leopold, Ryszard Dębniak - Radny 256
    ›    Piotr Kaptur - Radny 362
    ›    Andrzej Klimont - Radny 363
    ›    Leszek Kolasa - Radny 325
    ›    Jerzy, Wacław Kozub - Radny 308
    ›    Lidia Kwiatkowska - Radny 285
    ›    Grzegorz Maliński - Radny 309
    ›    Jan Sidor - Radny 303
    ›    Robert Szwagierczak - Radny 305
    ›    Józefa Zakrzewska - Radny 266
     Oświadczenie majątkowe za 2002 rok 532
    ›    Krzysztof Wróblewski - Przewodniczący Rady Miejskiej 410
    ›    Edward, Jan Gołyski - Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej 328
    ›    Mieczysław Niewójt - Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej 249
    ›    Irena Batugowska - Radny 274
    ›    Jacek Cheba - Radny 342
    ›    Leopold, Ryszard Dębniak - Radny 256
    ›    Piotr Kaptur - Radny 301
    ›    Andrzej Klimont - Radny 295
    ›    Leszek Kolasa - Radny 299
    ›    Jerzy, Wacław Kozub - Radny 279
    ›    Lidia Kwiatkowska - Radny 283
    ›    Grzegorz Maliński - Radny 244
    ›    Jan Sidor - Radny 259
    ›    Robert Szwagierczak - Radny 301
    ›    Józefa Zakrzewska - Radny 405
   Nagrania z Sesji Rady Miejskiej 1384
   Komisje Rady 4442
   Interpelacje i zapytania 285
   Komórki organizacyjne 9857
   Urząd Stanu Cywilnego 11054
   Kierownicy referatów 12251
   Samodzielne stanowiska 7404
PRAWO LOKALNE
   Statut 2894
   Regulamin 2818
   Budżet 5325
     Budżet 2019 212
     Budżet 2018 516
     Budżet 2017 628
     Budżet 2016 1975
     Budżet 2015 942
     Budżet 2014 2051
     Budżet 2013 2649
     Budżet 2012 2649
     Budżet 2011 2735
     Budżet 2010 1644
     Budżet 2009 1551
     Budżet 2008 407
     Budżet 2007 376
     Budżet 2006 393
     Budżet 2005 368
     Budżet 2004 326
     Budżet 2003 491
   Budżet obywatelski 469
     na rok 2020 180
     na rok 2019 1216
   Uchwały 12498
     2019 rok 1449
     2018 rok 2340
     2017 rok 3445
     2016 rok 4317
     2015 rok 9610
     2014 rok 10808
     2013 rok 12025
     2012 rok 10476
     2011 rok 11071
     2010 rok 11582
     2009 rok 14810
     2008 rok 16764
     2007 rok 18545
     2006 rok 16776
     2005 rok 14224
     2004 rok 16161
     2003 rok 17516
   Uchwały prawa miejscowego 6122
   Podatki i opłaty 4275
     2018 rok 351
     2016 rok 642
     2014 rok 947
     2013 rok 369
     2012 rok 767
     2011 rok 738
     2010 rok 590
     2009 rok 342
     2008 rok 311
     2007 rok 678
     2006 rok 694
     2005 rok 827
     2004 rok 545
     2003 rok 2075
   Zarządzenia 14547
     2019 rok 1373
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki) 1075
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Organu) 1733
     2018 rok 1952
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Organu) 3054
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki) 1658
     2017 rok 1328
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Kierownika Jednostki) 660
    ›    Zarządzenia Burmistrza (jako Organu) 1873
     2016 rok 11849
     2015 rok 17236
     2014 rok 15816
     2013 rok 19200
     2012 rok 15341
     2011 rok 15468
     2010 rok 11680
     2009 rok 18727
     2008 rok 15435
     2007 rok 18048
     2006 rok 15114
     2005 rok 21552
     2004 rok 15973
     2003 rok 15790
   Strategia rozwoju 3461
   Plan Rozwoju Lokalnego 3943
   Protokoły z sesji 5606
     2019 rok 281
     2018 rok 996
     2017 rok 712
     2016 rok 818
     2015 rok 1409
     2014 rok 1709
     2013 rok 1483
     2012 rok 2550
     2011 rok 2178
     2010 rok 1967
     2009 rok 1093
     2008 rok 804
     2007 rok 785
     2006 rok 500
   Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej 111
     Komisja Rewizyjna 59
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 106
     Komisja Budżetu i Finansów 96
     Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa 46
     Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej 104
   Harmonogram posiedzeń Komisji stałych Rady Miejskiej 1439
     2019 rok 223
     2018 rok 706
     2017 rok 873
   Polityka 1796
   Projekty uchwał 3665
     2019 rok 481
     2018 rok 774
     2017 rok 1206
     2016 rok 1296
     2005 rok 1157
     2004 rok 1212
     2003 rok 439
   Protokoły 2628
   Kredyty 1929
     2016 702
     2015 751
     2013 773
   Informacje, ogłoszenia, obwieszczenia 18647
     2019 rok 2038
     2018 rok 4627
     2017 rok 6612
     2016 rok 4859
     2015 rok 7069
     2014 rok 5023
     2013 rok 8185
     2012 rok 9587
     2011 rok 6310
     2010 rok 8840
     2009 rok 6517
     2008 rok 12084
     2007 rok 5125
     2006 rok 5920
     2005 rok 5999
     2004 rok 2226
     2003 rok 1147
   Informacje o środowisku i jego ochronie 2800
   Przetargi na zbycie nieruchomości 12380
     2019 rok 438
     2018 rok 1041
     2017 rok 1459
     2016 rok 4110
     2015 rok 7023
     2014 rok 5882
     2013 rok 5162
     2012 rok 6413
     2011 rok 4040
     2010 rok 8186
     2009 rok 6693
     2008 rok 14712
     2007 rok 5711
   Zamówienia poniżej 30 000 euro 4466
     2019 rok 9502
     2018 rok 15975
     2017 rok 7183
     2016 rok 10795
     2015 rok 581
FINANSE I MAJĄTEK GMINY
   Informacja z mienia komunalnego 46
     2018 17
   Pomoc publiczna 24
   Sprawozdawczość finansowa 31
     2018 35
   Dług publiczny 29
     2019 rok 18
     2018 rok 16
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
   Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie 207
   Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych 338
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
   Dziennik Ustaw, Monitor Polski 1762
   Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 1636
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   Przetargi - Wyniki postępowania przetargowego 41520
     Przetargi - rok 2019 4899
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2019 953
     Przetargi - rok 2018 9042
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2018 3391
     Przetargi - rok 2017 9047
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2017 2676
     Przetargi - rok 2016 11586
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2016 3201
     Przetargi - rok 2015 13772
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2015 6229
     Przetargi - rok 2014 11087
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2014 6236
     Przetargi - rok 2013 11159
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2013 8588
     Przetargi - rok 2012 9398
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2012 7817
     Przetargi - rok 2011 16028
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2011 4010
     Przetargi - rok 2010 25428
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2010 4381
     Przetargi - rok 2009 11944
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2009 4993
     Przetargi - rok 2008 10457
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2008 3147
     Przetargi - rok 2007 10365
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2007 3900
     Przetargi - rok 2006 13118
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2006 6906
     Przetargi - rok 2005 10569
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2005 4272
     Przetargi - rok 2004 4598
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2004 1056
     Przetargi - rok 2003 2845
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2003 720
   Obligacje 2011 - 2012 1782
ZAŁATWIANIE SPRAW
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw, druki 3270
   E-PUAP - Elektronicza Skrzynka Podawcza 1386
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie 798
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie 384
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie 351
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza Samorządowego Zespołu Szkół nr 2 w Opatowie 358
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kobylanach 393
   Udostępnienie informacji publicznej 1312
INNE
   Wybory ławników 2019r 79
   Petycje 151
     Informacja zbiorcza o petycjach 7
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 26.05.2019r. 653
   Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 12.05.2019r 897
   Wygaśnięcie mandatu radnego 80
   WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 1676
   Wybory do Sejmu i do Senatu 25.10.2015r. 1799
   Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015 1893
   Wybory ławników 2015r 637
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.05.2015 1915
   Ponowne wybory do Rady Miejskiej - Okręg wyborczy nr 15 2377
   WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 7114
   Wybory uzupełniające do Senatu 7.09.2014 2655
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 25.05.2014r. 1874
   Wybory do Sejmu i do Senatu 9.10.2011r. 2837
   Wybory ławników 2011r 1072
   WYBORY SAMORZĄDOWE w 2010 r. 17019
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 20.06.2010r 2329
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 7.06.2009r. 2187
   Wybory do Sejmu i do Senatu 21.10.2007r. 2471
   WYBORY SAMORZĄDOWE w 2006 r. 11354
   Jednostki podległe 9716
     Ośrodek Pomocy Społecznej 8885
    ›    Informacje podstawowe o OPS 1357
    ›    Oświadczenie majątkowe Kierownika OPS 1953
    ›    Regulamin organizacyjny 959
    ›    Sposób załatwienia sprawy 2096
    ›    STATUT 915
    ›    INFORMACJE 4990
    ›    Środowiskowy Dom Samopomocy w Opatowie 1467
    ›    Nabór na wolne stanowiska 6635
    ›    Oświadczenie majątkowe osoby upoważnionej 1782
    ›    Projekt "KOBIETA AKTYWNA-KOBIETĄ PRZYSZŁOŚCI" w ramach PO KL 984
    ›    II etap projektu systemowego: "Małe kroki do sukcesu" 306
    ›    III edycja projektu systemowego "Małe kroki do sukcesu" 330
    ›    IV edycja projektu systemowego "Małe kroki do sukcesu" 328
    ›    V edycja projektu systemowego "Małe kroki do sukcesu" 227
    ›     VI edycja projektu systemowego "Małe kroki do sukcesu" 249
    ›    VII edycja projektu systemowego "Małe kroki do sukcesu" 166
    ›    VIII edycja projektu systemowego "Małe kroki do sukcesu" 97
    ›    UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 80
    ›    Sprawozdania 129
    ›    Ocena zasobów pomocy społecznej 35
    ›    Strategie 35
    ›    Programy 28
    ›    Petycje 27
     Publiczne Przedszkole w Opatowie 2499
    ›    Oświadczenie majątkowe za rok 2003 237
    ›    Oświadczenie majątkowe za rok 2004 243
    ›    Oświadczenie majątkowe za rok 2002 272
    ›    Oświadczenie majątkowe za rok 2005 291
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2006 rok 189
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2007 rok 200
    ›    Oświadczenie majątkowe za rok 2008 197
    ›    Oświadczenie majątkowe za rok 2009 227
    ›    Oświadczenie majątkowe za rok 2010 204
    ›    Oświadczenie majątkowe za rok 2011 216
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2012 rok 127
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 103
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 119
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 99
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z upływem powołania na stanowisko Dyrektora Anna Dziarmaga 97
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora - Marta Popek 87
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 59
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 33
    ›    Sprawozdania finansowe 6
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 9
     Szkoła Podstawowa nr 1 w Opatowie 2289
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2002 rok 214
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2003 rok 273
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2004 rok 253
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2005 rok 288
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2006 rok 245
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2007 rok 235
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2008 rok 227
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z odejściem ze stanowiska - Danuta Rucińska 234
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko - Ryszard Wosik 583
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2009 rok 359
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2010 rok 417
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 320
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2012 rok 374
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 360
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 154
    ›     Oświadczenie majątkowe w związku z upływem powołania na stanowiska dyrektora - Ryszard Wosik 97
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko p.o. dyrektora - Anna Przygoda 133
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 153
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 63
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 70
    ›    Sprawozdania finansowe 11
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 11
     Szkoła Podstawowa nr 2 im. Partyzantów Ziemi Opatowskiej w Opatowie 3164
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2002 rok 253
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2003 rok 174
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2004 rok 205
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2005 rok 308
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2006 rok 232
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2007 rok 250
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2008 rok 206
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2009 rok 301
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2010 rok 167
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 241
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2012 rok 206
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 208
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 175
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z upływem powołania na stanowiska dyrektora - Krzysztof Skowron 193
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko p.o. dyrektora - Joanna Bińczak 168
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 153
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 77
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 77
    ›    Sprawozdania finansowe 12
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 26
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2004 rok 254
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2003 rok 205
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2002 rok 259
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2005 rok 333
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2006 rok 237
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2007 rok 284
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2008 rok 215
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2009 rok 278
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2010 rok 237
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 189
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2012 rok 196
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2003 rok 58
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2002 rok 118
     Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kobylanach 1707
    ›    Oświadczenie majątkowe za rok 2004 264
    ›    Oświadczenie majątkowe za rok 2003 225
    ›    Oświadczenie majątkowe za rok 2002 239
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z odejściem ze stanowiska 276
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko 325
    ›    Oświadczenie majątkowe za rok 2005 338
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2006 rok 262
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2007 rok 220
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2008 rok 211
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2009 rok 227
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2010 rok 176
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2011 rok 276
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2012 rok 151
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 110
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 108
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 73
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z upływem powołania na stanowisko Dyrektora Marta Popek 80
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko p.o. dyrektora - Danuta Tomaszewska 81
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 51
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 12
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 45
    ›    Sprawozdania finansowe 13
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 13
     Opatowski Ośrodek Kultury 2312
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2004 rok 345
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2003 rok 295
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2002 rok 331
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z odejściem ze stanowiska 409
    ›    Korekta oświadczenia majątkowego 312
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko 410
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2005 rok 449
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2006 rok 271
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2007 rok 592
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2008 rok 282
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2009 rok 262
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2010 rok 265
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2011 rok 481
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko 252
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2012 rok 238
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 189
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z odejściem ze stanowiska 107
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 87
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko 97
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z odejściem ze stanowiska 98
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko 100
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 109
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 66
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 58
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska 39
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko 45
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska 18
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko 29
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 17
     Powiatowa i Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna im. Stanisława Czernika w Opatowie 1272
    ›    Oświadczenie majątkowe za rok 2004 256
    ›    Oświadczenie majątkowe za rok 2003 237
    ›    Oświadczenie majątkowe za rok 2002 264
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z odejściem ze stanowiska 352
    ›    Korekta oświadczenia majątkowego 330
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko 333
    ›    Oświadczenie majątkowe za rok 2005 334
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2006 rok 292
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2007 rok 266
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2008 rok 276
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2009 rok 311
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2010 rok 197
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 210
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2012 rok 201
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 164
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z odejściem ze stanowiska 93
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko 114
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 125
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 83
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 75
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 61
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska 40
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko 44
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 14
     Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Opatowie 3697
    ›    Oświadczenie majątkowe za rok 2004 301
    ›    Oświadczenie majątkowe za rok 2003 289
    ›    Oświadczenie majątkowe za rok 2002 275
    ›    Oświadczenie majątkowe za rok 2005 291
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2006 rok 366
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2007 rok 438
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2008 rok 221
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2009 rok 531
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2010 rok 197
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 429
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2012 rok 403
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 167
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 96
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 69
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 64
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 67
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 80
    ›    Oświadczenia majątkowe w związku z upływem kadencji 54
    ›    Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko 12
     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opatowie 1976
    ›    Oświadczenie majątkowe za rok 2004 216
    ›    Oświadczenie majątkowe za rok 2003 246
    ›    Oświadczenie majątkowe za rok 2005 384
    ›    Oświadczenie majątkowe za rok 2006 310
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2007 rok 267
    ›    Oświadczenie majątkowe za rok 2008 251
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2009 rok 338
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2010 rok 202
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 257
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2012 rok 180
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 157
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 211
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 76
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 58
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 71
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 14
     Nabór na wolne stanowiska pracy w jednostkach podległych 3241
    ›    Powiatowa i Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie 3666
    ›    Opatowski Ośrodek Kultury 2766
    ›    Publiczne Przedszkole w Opatowie 1990
    ›    Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kobylanach 485
    ›     Samorządowy Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie 593
    ›     Samorządowy Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie 538
    ›    Ośrodek Pomocy Społecznej 227
   Jednostki pomocnicze 4320
   Stowarzyszenia i związki członkowskie 1704
   Spółki prawa handlowego 1873
   Oferty inwestycyjne 2750
   Rejestry i ewidencje nieudostępnione 1533
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta i Gminy 64
     Oświadczenia majątkowe za 2003 r. 13
   Redakcja Biuletynu 1732
   Majątek Gminny 2446
     2013 rok 338
     2005 rok 1320
     2004 rok 710
     2003 rok 457
   Rejestry, wykazy i ewidencje 1609
     Gminna ewidencja zabytków 108
     Rejestr instytucji kultury 587
     Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 166
     REJESTR działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Opatów 1951
     Rejestr dziennych opiekunów 113
Łączna liczba odwiedzin:1878306