główna zawartość
artykuł nr 11

Zapytanie ofertowe

na "Zakup i dostawę 23 sztuk laptopów, 1 sztuki projektora oraz 1 sztuki kserokopiarki kolorowej dla Gminy Opatów"

artykuł nr 12

Zapytanie ofertowe

Opatów, 07.10.2020 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na „Wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej” dla projektu pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego, remont boiska piłkarskiego i remont hali sportowej w Opatowie” w ramach programu Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej. Inwestycja dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF)

artykuł nr 13

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

obrazek
artykuł nr 14

Zapytanie ofertowe

Nr sprawy Cz.O.-1/2020 Opatów, dnia 06.03.2020 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie: „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czerników Opatowski”

artykuł nr 15

Zawiadomienie o wyborze oferty

Opatów dnia 3.1.2020r Or-V.2600.2. 2019 Zawiadomienie o wyborze oferty na „Dostawę artykułów biurowych dla Gminy Opatów w roku 2020 „Część I. „ Dostawę środków czystości dla Gminy Opatów w roku 2020 „ Część II „ Dostawę tuszy, tonerów dla Gminy Opatów w roku 2020. Część III.