główna zawartość
artykuł nr 26

Przyznanie zasiłku celowego i specjalnego zasiłku celowego.