główna zawartość
artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE Nr 297/2005

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2005 rok.

artykuł nr 2

ZARZĄDZENIE Nr 296/2005

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2005 rok.

artykuł nr 3

ZARZĄDZENIE Nr 295a/2005

W sprawie powołania komisji do odbioru i przekazania do użytku inwestycji pn. "Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Niepełnosprawnymi Intelektualnie, budynek przy ul. H. S

artykuł nr 4

ZARZĄDZENIE Nr 295/2005

w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej oraz określenia zakresu jej działania

artykuł nr 5

ZARZĄDZENIE Nr 294/2005

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2005 rok.