główna zawartość
artykuł nr 61

Uchwała nr XXX/215/2005

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Opatowie przy ul. Kościuszki Nr 14

artykuł nr 62

Uchwała nr XXX/214/2005

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Opatów.

artykuł nr 63

Uchwała nr XXX/213/2005

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej do wykonywania czynności i w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza

artykuł nr 64

Uchwała nr XXX/212/2005

w sprawie wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu wykonywanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

artykuł nr 65

Uchwała nr XXX/211/2005

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na rok 2005.