główna zawartość
artykuł nr 21

UCHWAŁA NR XXXVII/261/2005

w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od srodków transportowych i zwolnien w tym podatku.

artykuł nr 22

UCHWAŁA NR XXXVII/260/2005

w sprawie ustalenia wysokosci stawek, terminu płatnosci, sposobu poboru podatku od posiadania psów i wynagrodzenia za jego pobór

artykuł nr 23

UCHWAŁA NR XXXVII/259/2005

w sprawie ustalenia wysokosci stawek i zwolnien od podatku od nieruchomosci.

artykuł nr 24

Uchwała Nr XXXVII/258/2005

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2005 rok

artykuł nr 25

Uchwała Nr XXXVI/257/2005

zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia w Przedszkolu Publicznym prowadzonym przez Gminę Opatów.