główna zawartość
artykuł nr 36

Uchwała nr XXXIV/241/2005

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta i Gminy Opatów na obwody głosowania, ustalenia granic i numerów obwodów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

artykuł nr 37

Uchwała nr XXXIV/240/2005

w sprawie zmian w Statucie Powiatowej i Miejsko - Gmninnej Biblioteki Publicznej w Opatowie

artykuł nr 38

Uchwała nr XXXIV/239/2005

w sprawie zmian w Statucie Opatowskiego Ośrodka Kultury w Opatowie.

artykuł nr 39

Uchwała nr XXXIII/238/2005

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Opatów na 2005 rok".

artykuł nr 40

Uchwała nr XXXIII/237/2005

zmieniająca uchwałę w sprawie liczby punktów sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.