główna zawartość
artykuł nr 21

Zarządzenie Nr 142/2007

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2007 rok.

artykuł nr 22

Zarządzenie Nr 141/2007

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

artykuł nr 23

Zarządzenie Nr 137/2007

w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Opatów

artykuł nr 24

Zarządzenie Nr 144/2007

w sprawie przystąpienia do naboru na wolne stanowisko pracy inspektora ds. księgowości podatkowej i powołania Komisji Rekrytacyjnej

artykuł nr 25

Zarządzenie Nr 140/2007

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2007 rok.