główna zawartość
artykuł nr 41

Zarządzenie Nr 250/2008

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2008 rok.

artykuł nr 42

Zarządzenie Nr 249/2008

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Opatów na 2009 rok

artykuł nr 43

Zarządzenie Nr 248/2008

W sprawie zarządzenia wyborów do organu jednostki pomocniczej Gminy Opatów - sołtysa w sołectwie Strzyżowice.

artykuł nr 44

Zarządzenie Nr 247/2008

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2008 rok.

artykuł nr 45

Zarządzenie Nr 246/2008

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2008 rok.