główna zawartość
artykuł nr 36

Zarządzenie Nr 411/2009

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

artykuł nr 37

Zarządzenie Nr 362/2009

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie

artykuł nr 38

Zarządzenie Nr 401/2009

zmieniające zarządzenie w sprawie zaopatrzenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie zatrudnionych na stanowiskach ekranowych w okulary korygujące wzrok.

artykuł nr 39

Zarządzenie Nr 410/2009

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok.

artykuł nr 40

Zarządzenie Nr 407/2009

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok.