główna zawartość
artykuł nr 31

I N F O R M A C J A

 

 
Burmistrz Miasta i Gminy Opatów informuje,
 
że dzień 4 maja 2010 roku (wtorek)
 
jest dniem wolnym od pracy
 
w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie.

 

artykuł nr 32

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy w Opatowie...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy w Opatowie z dnia 14.04.2010

artykuł nr 33

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 31 marca...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz § 18 ust. 1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów / Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm. / Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowiezwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 31 marca 2010 roku (tj. środa ) o godz. 9...

artykuł nr 34

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW AZBESTOWYCH Z TERENU...

artykuł nr 35

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Opatów o...