główna zawartość
artykuł nr 66

Zarządzenie Nr 86/2011

w sprawie inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Przedszkolu Publicznym w Opatowie.

artykuł nr 67

Zarządzenie Nr 85/2011

w sprawie powołania pani Anny Dziarmagi na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Opatowie

artykuł nr 68

Zarządzenie Nr 84/2011

zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie

artykuł nr 69

Zarządzenie Nr 81/2011

w sprawie powołania Komisji Gminnej ds. szacowania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej na terenie Gminy Opatów.

artykuł nr 70

Zarządzenie Nr 82/2011

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji