główna zawartość
artykuł nr 86

Zarządzenie Nr 66/2011

w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opatowie dla podmiotów świadczących usługi medyczne.

artykuł nr 87

Informacja do zarządzenia Nr 51/2011 z dnia 6...

Informacja z rozstrzygnięcia konkursu z zakresu realizacji zadania pożytku publicznego ogłoszonego Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Opatów Nr 51/2011 z dnia 6 maja 2011

artykuł nr 88

Zarządzenie Nr 60/2011

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2011 rok.

artykuł nr 89

Zarządzenie Nr 59/2011

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2011 rok.

artykuł nr 90

Zarządzenie Nr 65/2011

w sprawie wykazu nieruchomości oznaczonej Nr ewidencyjnymi 1708/1 i 1708/2 przeznaczonej do zbycia położonej w Opatowie.