główna zawartość
artykuł nr 6

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY OPATÓW O...

artykuł nr 7

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY

Informacja - o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Opatów - o kształtowaniu sie Wieloletniej Prognozy finansowej za I półrocze 2012 roku

artykuł nr 8

Uchwała Nr 95/2012 Regionalnej Izby Obrachunkowej...

w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Opatów za I półrocze 2012 roku

artykuł nr 9

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY OPATÓW O...

artykuł nr 10

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY OPATÓW O...